no Liepājas muzeja krājuma

Jāņa Sudmaļa 125. jubilejā – štiglicēna zīmējumi

28. novembrī Liepājas muzejā K. Ukstiņa iela 7/9 – 15.00 notiks mākslinieka, skolotāja, Liepājas muzeja dibinātāja un ilggadējā direktora Jāņa Sudmaļa (1887. 28. XI – 1984 21. V) 125. jubilejas izstādes atklāšana un piemiņas pasākums.

28. novembrī Liepājas muzejā K. Ukstiņa iela 7/9  – 15.00 notiks mākslinieka, skolotāja, Liepājas muzeja dibinātāja un ilggadējā direktora Jāņa Sudmaļa (1887. 28. XI – 1984 21. V) 125. jubilejas izstādes atklāšana un piemiņas pasākums.

Šogad Jāņa Sudmaļa 125. jubilejas izstādē eksponēta barona Aleksandra fon Štiglica Pēterburgas centrālās tehniskās zīmēšanas skolas mācību darbu kolekcija.

Tā ļauj izsekot mācību gaitai skolā. 1. kursā (1911./1912.) J Sudmalis apmeklēja t.s. ornamenta klasi. 2. kursā (1912./1913.), pusgadā pabeidzis t.s. vāžu klasi, viņš ieguva tiesības pāriet uz akvareli un zīmēšanu ar spalvu, 3. kursā (1913./1914.) sāka apmeklēt darbnīcu izvēlētajā specialitātē – audumu dekoratīvā apdrukāšana, bet zīmēšanā atradās t.s. galvu klasē, rasēšanā no elementārās klases pārejot uz klasi, kurā nodarbojas ar mēbeļu un citu interjera priekšmetu zīmēšanu „no dabas pēc iepriekšēja mēroga”, kā rakstīts mācību programmā.

Skolas gaitas Jāni Sudmali tuvināja latviešu mākslai un kultūrai nākotnē nozīmīgām personībām – Kārlim Miesniekam, Emīlam Melderim, Ernestam Brastiņam, Hermanim Aplociņam, bet draudzība visa mūža garumā izveidojās ar Arturu Baumani un Pēteri Kļaviņu.

Pēterpilī jaunais Sudmalis iepazinās un 1915. gadā apprecējās ar cēsinieci Otīliju Kļaviņu, valodu kursu audzēkni, kas kļuva par Imanta un Videvuta māti.

1918. gada nogalē Jānis Sudmalis ar ģimeni atgriežas Liepājā. Šoreiz uz visiem laikiem, lai savā garajā un darbīgajā mūžā paveiktu daudzko, kas veidoja pilsētas kultūras un mākslas dzīves būtiskākos vaibstus: 1919. gadā tiek nodibināta Liepājas latviešu mākslas veicināšanas biedrība. Tās pirmais priekšsēdētājs ir Jānis Sudmalis.

Turpmākajos gados biedrībai ir īpaša loma profesionālās mākslas dzīves veidošanā Liepājā, izstāžu organizēšanā, pilsētas piesaistei kopējiem Latvijas mākslas procesiem. 1924. gadā atklāj Liepājs muzeju. Jānis Sudmalis to vada līdz pat 1958. gadam. 1926. gads. Kopā ar Hermani Aplociņu tiek izveidota Liepājas mākslas un amatniecības skola – pirmā šāda veida mācību iestāde Latvijā.

Dzīves nogalē Jānis Sudmalis savā dienasgrāmatā ierakstīja: „…man mūžā bijuši daudzi smagi pārdzīvojumi, gan tuvus cilvēkus zaudējot, gan ļaunu cilvēku rīcības dēļ. Bet esmu spējis noturēties, apzinoties, ka visu mūžu esmu godīgi strādājis tautas labā, ka patiesībai jābūt uzvarošai”.

Jānis Sudmalis Liepājas kultūras un mākslas dzīvē atstājis darbus, kuru nozīmību laika gaita nav dzēsusi – Liepājas muzeja izveide, Liepājas mākslas dzīves veidošana un mākslas skolas dibināšana, tautas mākslas tradīciju iedzīvināšana laikā, kad tas apliecināja nacionālās identitātes pastāvēšanas spēku.

Pasākums – bez maksas. Izstāde skatāma no 28. novembra līdz 31. decembrim.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *