receptes.lv

Aug jauniešu interese par ESF finansētām programmām

Šoruden 2037 jaunieši uzsākuši mācības Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstītajās profesionālās izglītības programmās, lai gada vai pusotra laikā apgūtu arodu. Vislielākā interese ir par ēdināšanas, restorānu, autotransporta, administratīvajām un sekretāra pakalpojumu izglītības programmām.

Šoruden 2037 jaunieši uzsākuši mācības Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstītajās profesionālās izglītības programmās, lai gada vai pusotra laikā apgūtu arodu. Vislielākā interese ir par ēdināšanas, restorānu, autotransporta, administratīvajām un sekretāra pakalpojumu izglītības programmām.

Kopā 36 profesionālās izglītības iestādes Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā ESF projektā «Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai» 2013./2014.mācību gadā uzņēma 2037 jauniešus, nokomplektētas 105 grupas. Vislielākā interese bijusi par šādām izglītības programmām:

Izglītojamo skaits

Izglītības programma

273

Ēdināšanas pakalpojumi

198

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

143

Restorānu pakalpojumi

124

Autotransports

110

Frizieru pakalpojumi

105

Metālapstrāde

104

Būvdarbi

„Saredzot iespēju ātrāk sevi realizēt un kļūt patstāvīgiem, jaunieši dod priekšroku praktisko zināšanu apguvei profesionālās izglītības programmās. Par to liecina ne vien rudens uzņemšanas rezultāti, bet arī sarunas ar pašiem jauniešiem, kas jau absolvējuši ESF atbalstītās programmas un ir sekmīgi iekļāvušies darba tirgū,” uzsver VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas vadītāja Elīna Purmale-Baumane, piebilstot, ka no projekta sākuma profesionālo kvalifikāciju ieguvuši jau 2407 jaunieši.

Lai bez maksas apgūtu arodu, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 25 gadiem, ar vidusskolas vai pamatskolas izglītību. Viņš var būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, taču gadu pirms uzņemšanas nav saņēmis stipendiju citā ESF projektā. Programmā var pieteikties arī tie profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kas pabeiguši izglītības programmu ne agrāk kā pirms gada.

Mācību laikā atkarībā no sekmēm jaunieši var saņemt stipendiju līdz 80 latiem. Viņiem tiek nodrošināta dzīvošana dienesta viesnīcā; kvalifikācijas prakses laikā – apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu, izdevumi par naktsmītni; civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības pārbaudes izdevumi.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.