Atsākušas talkas dabā, to skaitā pie Kaņiera ezera

Šī gada jūlijā Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi atsāka rīkot talkas iniciatīvas Daru labu dabai ietvaros, aicinot uzņēmumus un iedzīvotājus iesaistīties biotopu atjaunošanas un uzturēšanas darbos īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās. Iniciatīvas mērķis ir, praktiski darbojoties,  palīdzēt izzināt Latvijas dabas vērtības un iepazīstināt ar augu un dzīvnieku sugām, biotopiem un Latvijas dabu kopumā.

Pandēmijas dēļ šogad talkas atsākās tikai jūlijā, kad Pasaules Dabas Fonds kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un brīvprātīgajiem no uzņēmuma Lidl Latvija aktīvi uzsāka darbus dabas aizsargājamajās teritorijās – Ķemeru Nacionālajā parkā, dabas parkā Piejūra un dabas liegumā Vecdaugava – atbrīvojot šīs teritorijas no invazīvajām augu sugām, novācot nopļauto zāli un krūmus dabiskajās pļavās, kur pirms tam ganījās mājlopi un vēl agrāk  savvaļas lielie zālēdāji – zirgi, sumbri, tauri – kas radīja ideālus apstākļus dabisko zālāju sugām. Šobrīd dabisko pļavu teritorijas sastāda vien 0,7%, bet pirms simt gadiem šādu pļavu bija 30%.

“Latvijas dabā atrodamo vērtību saglabāšanai ir nepieciešama sistemātiska un apzināta cilvēka līdzdarbošanās, lai saglabātu specifiskas dzīvotnes un sugas, kuru dzīves vide gadsimtiem ilgi ir bijusi atkarīga no cilvēka saimnieciskās darbības,” pauž Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns un piebilst, ka Daru labu dabai ir iespēja ikvienam veltīt savu laiku un darbu dabas dārgumu nodošanā nākamajām paaudzēm.

Aktīvākie talcinieki jūlijā bija mazumtirdzniecības uzņēmuma Lidl Latvija darbinieki, kuri ar savu ieguldīto laiku, darbu un enerģiju palīdzēja sakopt četras dažādas vietas Latvijā: Ķemeru pludmalē cīnoties ar invazīvo sugu –  krokaino rozi; Kaņiera ezerā likvidējot niedres; Papē un Vecdaugavā palīdzot uzturēt dabiskos pļavu biotopus. Brīvprātīgo darba rezultātā sakoptas 4 hektārus lielas teritorijas.

Kristīne Doroško, Lidl Latvija Korporatīvās sociālās atbildības vadītāja uzsver: “Mēs visi esam atkarīgi no dabas daudzveidības un labumiem, kurus mēs no tās gūstam. Par vienu no galvenajām savas ilgtspējas stratēģijas prioritātēm Lidl ir izvēlējies bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, līdztekus klimata un resursu patēriņa tēmām. Ar Pasaules Dabas Fonda palīdzību šogad īstenojām 5 pasākumus īpaši aizsargājamo teritoriju stāvokļa uzlabošanai. Liels uzsvars tika likts uz pļavu un vietējo sugu saglabāšanu, tādēļ devāmies palīgā un iesaistījāmies Daru Labu Dabai talkās.”

Ikvienam interesentam ir iespējams piedalīties publiskajās talkās, tuvākā no kurām notiks 31. jūlijā, rakstnieka Edvarta Virzas tēva mājās “Billītes”, kur kopīgiem spēkiem siena talkā būs iespēja palīdzēt bioloģiski vērtīgas pļavas sakopšanā. Plašāka informācija par talku pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē. Dalība talkā iespējama tikai ar Covid-19 sertifikātu un iepriekš reģistrējoties.

Pasaules Dabas Fonds kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi iniciatīvas Daru labu dabai ietvaros organizē dabas atjaunošanas talkas, lai sekmētu bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu un dabas aizsargājamo teritoriju stāvokļa uzlabošanu, kā arī izglītotu un iesaistītu sabiedrību dabas atjaunošanā. Plašāk par talku organizēšanu: www.darudabai.lv

 

Komentāri

  1. Sākotnējais virsraksts bija “atsakusas-tlakas-daba-to-skaita-pie-kaniera-ezera”
    Labotais arī nav diži labāks!
    Pārlasiet taču, pirms publicējat!
    Šis stāsts jau sāk “palikt ar bārdu”

Atbildēt uz Redakcijai Atcelt atbildi

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *