Aktuālie grozījumi PVN likumā

Kā zināms, pievienotās vērtības nodoklis jeb PVN ir viens no sarežģītākajiem nodokļiem Latvijā, to apliecina arī salīdzinoši lielais tiesvedību skaits par šo nodokli. Nav daudz ekspertu, kuri pārzinātu visas šī nodokļa izmaiņas. Taču šis gads atkal var kļūt par izaicinājumu ikvienam uzņēmējam, jo 1. jūlijā stāsies spēkā kārtējie grozījumi PVN likumā.

Minētie grozījumi tika pieņemti, lai pārņemtu Eiropas PVN direktīvas mērķi, paplašinot īpašo PVN režīmu. Turpmāk tas tiks attiecināts ne tikai uz elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, bet arī uz preču tālpārdošanu Eiropas Savienības iekšienē un uz tādu preču tālpārdošanu, kuras importētas no trešām teritorijām vai valstīm.

Pārrobežu darījumi

Šoreiz visvērienīgākās izmaiņas izjutīs uzņēmumi, kuros tiek veikti pārrobežu darījumi ar nodokļa nemaksātājiem vai nereģistrētiem nodokļa maksātājiem. Jaunais regulējums attieksies uz preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanu gadījumos, kad to saņēmējs ir fiziska persona, iestāde vai juridiska persona, kas Eiropas Savienībā nav reģistrēta kā PVN maksātāja.

Nodokļu izmaiņas izjutīs arī privātpersonas

Grozījumos ieviests arī jauns termins – importēto preču tālākpārdošana. Tā ir tāda preču piegāde, kad preču piegādātājs vai trešā persona preču piegādātāja interesēs nosūta vai transportē preces no trešās valsts vai trešās teritorijas preču saņēmējam dalībvalstī.

Līdz ar to šoreiz izmaiņas PVN likumā izjutīs arī privātpersonas, kuras mēdz pasūtīt preces no citām valstīm. Turpmāk trešo valstu pārdevējam, veicot preču piegādi pircējam, kas ir nereģistrēts nodokļa maksātājs, citas dalībvalsts nereģistrēts nodokļa maksātājs vai persona, kura nav nodokļa maksātājs, būs pienākums iekasēt no pircēja PVN pirkuma apmaksas brīdī neatkarīgi no preces vērtības un maksāt PVN reizi mēnesī. Līdz taksācijas periodam sekojošā mēneša beigām būs jāiesniedz PVN deklarācija. Par piegādes brīdi tiek uzskatīts maksājuma saņemšanas brīdis.

Ja var noderēt konsultācija…

Kā jau minēts, PVN piemērošana un administrēšana ir sarežģīta, tāpēc, iespējams, var noderēt Corsax.lv sniegtās nodokļu konsultācijas. Ar prieku palīdzēsim sagatavot deklarācijas un izprast dažādus šī nodokļa piemērošanas līkločus tieši jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.