SIF/2022.LV/RMA/17

SIA «Lindstrom Prodem» tekstilizstrādājumu ražotne – paplašinās

2022. gada rudenī Tukumā, Melnezera ielā 3, tika uzsākta SIA «Lindstrom Prodem» tekstilizstrādājumu ražotnes pārbūves jeb paplašināšanās. Šobrīd darbi aktīvi turpinās, tāpēc uzņēmuma vadītājai Ingai Jākolai (Inga Jaakola) vaicājām, vai pēc pārbūves tiek plānotas arī jaunas darba vietas, kā arī – kā uzņēmuma veicies sarežģītajā 2022. gadā? Atgādinām, ka SIA «Lindstrom Prodem» tekstilizstrādājumu ražotne Tukumā tika atklāta 2017. gada februārī.

Par izmaiņām domes darbā, tarifos un izsolē

21. decembrī notika šī gada pēdējā domes Finanšu komitejas sēde, kurā tika izskatīti 36 darba kārtības jautājumi. Sēdi vadīja Tukuma novada pašvaldības vadītājs Gundars Važa. Galīgos lēmumus šajos jautājumos deputāti pieņems Tukuma novada domes sēde 28. decembrī. 2023. gadā domes sēdes notiks ceturtdienās

Par sportu un literatūru

Šī gada pēdējā novada domes sēde plānota tūlīt pēc Ziemassvētkiem, 28. decembrī. Savukārt par jautājumiem, kas uz to aizceļos, deputāti sāka spriest un diskutēt pastāvīgo komiteju sēdēs jau pagājušajā nedēļā. Ņemot vērā, ka 2023. gadu pašvaldībā būs jāiesāk ar tā saukto tehnisko budžetu, daudzās jomās un jautājumos vēl valda neskaidrības, īpaši tajos, kas saistīti arī finanšu līdzekļiem. Šajā gadījumā izņēmums nebija arī komiteja, kas veltīta Izglītības, kultūras un sporta jautājumiem, ko vada deputāte Ligita Gintere.

Dzīvot, lai kustētos? Kustēties, lai dzīvotu!

Platons (4.gs.p.m.ē.): ”Cilvēkam pilnvērtīgai dzīvei nepieciešamas divas lietas – izglītība un fiziska aktivitāte. Un tās nav divas atsevišķas lietas – viena dvēselei un otra ķermenim –, bet gan nesaraujami saistāmas kopā. Tikai pateicoties izglītībai un fiziskai aktivitātei, cilvēks var sasniegt pilnību.”

Smārdē tiekas uzņēmēji

Lai savstarpēji iepazītos un, kas zina, veidotu jaunas un ražīgas sadarbības, pagājušā nedēļā, 23. novembrī, biedrība «Partnerība laukiem un jūrai» aicināja kopā novada uzņēmējus un tūrismā strādājošos. Tikšanās vieta bija viens no jaunākajiem apskates objektiem mūspusē – «Apgrieztā māja» Smārdē, un atsaucība bija pat necerēti liela, jo uz «Uzņēmēju launagu» ieradās ap 40 lielāku un mazāku uzņēmumu, iestāžu, apskates objektu pārstāvji. Daudzi – labi zināmi, taču netrūka arī tādu, kas pavisam nesen uzsākuši savas gaitas uzņēmējdarbībā, tūrismā.

Lemj par dažādiem kultūras projektiem

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē, kā arī Finanšu komitejā deputāti atbalstīja divus Tukuma muzeja projektus, no kuriem viens sagatavots iesniegšanai Valsts kultūrkapitāla fondā (VKF). Savukārt par atbalstu kinofilmai «Šoseja» vēl tiks lemts, plānojot 2023. gada budžetu. Galīgo lēmumu šajos jautājumos deputāti pieņems domes sēdē šo trešdien – 30. decembrī.