Plāno sadalīt Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldi

Tautsaimniecības un teritoriālās attīstības komitejas sēdes darba kārtībā 14. decembrī bija iekļauts jautājums par Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes reorganizāciju. Sēdi vadīja komitejas priekšsēdētājs Normunds Rečs.

Sāk kārtot formalitātes

Kā sēdē skaidroja juriste Lelde Bičuša, no pašvaldības vadības bija saņemts uzdevums organizēt Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes reorganizāciju: “Pamatojums tam ir, ka abos pagastos ir liels iedzīvotāju skaits – 1827 Slampē un 1411 – Džūkstē (Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem šī gada 1. jūlijā. – Red.), liels kopīgo ceļu garums un reģistrēto uzņēmumu skaits. Līdz ar to efektīvāk būtu šīs teritorijas pārvaldīt, ja vienotā pārvalde tiktu sadalīta. To  plānots darīt jau no 2023. gada 1. februāra, izveidojot divās jaunas iestādes – Slampes pagasta pārvaldi un Džūkstes pagasta pārvaldi. Tiks izveidota likvidācijas komisija, kas veiks inventarizāciju un pārņems dokumentus, lai pēc tam nodotu tos jaunajām iestādēm. Vēl tiks brīdināti pagastu darbinieki, ka viņiem mainīsies darba devējs.”

Uz vakanto vietu būs konkurss

Saskaņā ar Darba likuma 118. pantu, kā skaidroja L. Bičuša, līdzšinējai Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes vadītājai Dacei Polei tiks piedāvāts darbs vienā vai otrā jaunajā iestādē. Atkarībā no tā, kādu amatu D. Pole izvēlēsies vai arī, ja neizvēlēsies nevienu, uz vakanto vietu vai vietām tiks organizēts konkurss. Pārējie darbinieki, cik zināms, paliks savās darba vietās, turklāt nav plānots to skaitu palielināt. To, ka nevienā no pārvaldēm nav domāts palielināt darbinieku skaitu, apstiprināja arī D. Pole, kas piedalījās sēdē, taču vaicāta, vai vēlas izteikt arī savu viedokli, no plašākiem komentāriem atteicās.

Diskusijas jau vairāk nekā gadu

Pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš piebilda, ka par šo jautājumu diskusijas ir bijušas gada garumā – gan ar iedzīvotājiem, un viņu nostāja esot skaidra, gan saistībā ar vēja parka ierīkošanu Pienavā un šo pagasta iestāžu lielumu. Deputāti jau pirms pusgada tikuši informēti par šādu iespējamo risinājumu, līdz ar to tagad ir nonākts finiša taisnē. Ja būs papildu jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, ir iespēja šo jautājumu skatīt Finanšu komitejā, bet galīgais lēmums tiks pieņemts domes sēdē.

Būtu vajadzīga vienota pieeja

Deputāts Mārtiņš Limanskis piekrita, ka par šo jautājumu tiešām runāts vairākkārt, jau sākot no apvienotā novada veidošanas pirms vairāk nekā gada, taču pagastu pārvaldības modelis arvien novadā esot atšķirīgs: “Ir Kandava un pagastu apvienība, ir divu pagastu pārvaldes un atsevišķas viena pagasta pārvaldes. Manuprāt, ir vajadzīgi vienoti kritēriji, lai varētu izveidot vienu modeli, kā pagasti tiks pārvaldīti, tomēr, kā redzams, citas izmaiņas netiek plānotas un tālāk virzītas.” I. Liepiņš skaidroja, ka, runājot par Kandavas apvienību, viņaprāt, arī šajā modelī ir vajadzīgas pārmaiņas, taču pagaidām gala risinājuma – kādām tām būt, viņš vēl nevarot pateikt, tāpēc par šo jautājumu ir priekšlikums turpināt diskusijas: “Ja ir vēl kādi kritēriji, par ko vēl var diskutēt, aicinu tos likt galdā. Kas attiecas uz Slampi un Džūksti, jau no laika gala abi šie pagasti ir jutušies neatkarīgi, nevis kā viena kopēja pārvalde, līdz ar to šāds risinājums bija tikai lika jautājums.“

Pašvaldības vadītājs Gundars Važa skaidroja, ka šī situācija tiem ir vērtēta – abos pagastos iedzīvotāju skaits pārsniedz 1000, abos šajos pagastos ir kultūras nams, skola, bērnudārzs, infrastruktūra, arī pēc teritoriju lieluma tie ir vieni no lielākajiem pagastiem novadā, tāpēc tie var strādāt atsevišķi.

Un ja gribēs citi? 

Deputāts Modris Liepiņš interesējās, vai tagad nebūs tā, ka kāda nākamā pagastu pārvalde atkal gribēs sadalīties, jo īpaši, ja šajā vietā būs spēcīga konsultatīvā padome. Piemēram, arī Zentenē valda uzskats, ka visa lielā naudas aiziet tikai Sēmei. Bet tā tas būs visās pārvaldēs, kurās apvienots lielāks un mazāks pagasts. Vēl M. Liepiņš D. Polei vaicāja, vai tagad abu pagastu vidū izveidosies saskaņa un iedzīvotāji būs priecīgi? D. Pole atzina, ka to neesot iespējams pateikt: “Es domāju, ka iestāsies miers, jo Slampei tagad šķiet, ka visa nauda tiek iedota Džūkstei, un otrādi.”

G. Važa skaidroja, ka ir svarīgi rādītāji, jo pēc tiem arī vērtēts.

Iedzīvotāji nebija mierā

Jāpiebilst, ka arī redakcija bija saņēmusi vairākas iedzīvotāju vēstules par to, ka viņi nav mierā ar to, kā pagastā tiek organizēts darbs. Lielākās problēmas saistījās ar biedrības «Savai Slampei» iecerēto parka projektu, kurā biedrība bija ieguldījusi lielu darbu un arī līdzekļus, taču tas tā arī netika īstenots. Slampes iedzīvotāju konsultatīvā padome pārmeta D. Polei nespēju komunicēt un informēt, kur šis projekts palicis un kāpēc tam nav sekojušas nekādas darbības. Bija vēl daudz citu jautājumu, par kuriem netika rasts kopsaucējs. Arī D. Pole, kuras komentāru toreiz vaicājām, atzina: tā kā biedrības projektu nav bijis iespējams īstenot, lai saglabātu piešķirto finansējumu, ticis īstenots apjomā mazāks projekts. Arī viņa norādīja, ka ar iedzīvotāju konsultatīvo padomi ir grūti komunicēt, tomēr atstāt pārvaldes vadītājas amatu negrasījās.

Agita Puķīte

 

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *