Kandavas novadā – bez būtiskām pārmaiņām

Pirmā īstā šī sasaukuma domes sēde, kad amati, pienākumi jau savstarpēji sadalīti un deputāti var pievērsties ikdienišķāku jautājumu risināšanai, novada domē notika 30. jūlijā. Līdztekus jautājumiem par pašvaldības budžeta lietām, deputāti sprieda arī par jaunizveidojamām vai pārveidojamām iestādēm paplašinātajā novadā.

Pirmā īstā šī sasaukuma domes sēde, kad amati, pienākumi jau savstarpēji sadalīti un deputāti var pievērsties ikdienišķāku jautājumu risināšanai, novada domē notika 30. jūlijā. Līdztekus jautājumiem par pašvaldības budžeta lietām, deputāti sprieda arī par jaunizveidojamām vai pārveidojamām iestādēm paplašinātajā novadā.

Atbildīgie – pagastos

Ja Matkulē, Cērē un Zemītē arī šajā gadā viss paliks pa vecam un pagasta atbildīgās sekretāres būs Dzidra Jansone, Maija Jēce un Vilma Gržibovska, tad Vānes un Zantes pagasta iedzīvotāji savas lietas, cik nu nepieciešama pašvaldības iejaukšanās, varēs kārtot pie Dainas Priedes un Guntas Zonbergas. Par sava darba veikšanu pagastu atbildīgās sekretāres saņems Ls 415 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Skolu lietas

Līdz ar apvienošanos arī mācību iestāžu Kandavas novadā nu ir vairāk, proti, jau tā kuplajam skolu pulkam piepulcināta Vānes un Zantes pamatskola, kā arī Vānes bērnudārzs. Kopumā pašvaldības būs vairāk vai mazāk atbildīga par 13 izglītības iestādēm. Šajā domes sēdē lēma izveidot vienotā novada izglītības pārvaldi, kuru turpmāk, par savu darbu saņemot Ls 600 mēnesī, vadīs deputāte Silvija Tiltiņa. Līdz augusta vidum S. Tiltiņai jāizstrādā nolikums, pēc kura principiem pārvalde darbosies. Starp citu, sēdē tika apstiprināts arī Zantes pamatskolas nolikums, kas paredz mainīt tās nosaukumu – turpmāk tā būs Kandavas novada Zantes pamatskola. Izmaiņas šajā mācību gadā gaidāmas arī Matkules skolā, kur līdzšinējo direktori Ilgu Plezeri amatā nomainīs Daiga Puga, līdz skolai atradīsies jauns vadītājs.

Atceļ lēmumus

Tāpat kā novadā netiek "saīsināta" neviena izglītības iestāde, arī kultūra būs pieejama visiem pārējiem novada iedzīvotājiem, kas vairs nav skološanās vecumā. Tiek saglabāti visi muzeji, bibliotēkas un kultūras nami, kurus centralizēti pārvaldīs Kandavas kultūras centrs ar vadītāju Ivetu Grunti priekšgalā.

Līdzās iestāžu apvienošanās jautājumiem tika apspriestas arī senākas problēmas un lēmumi. Piemēram, kārtējo reizi sprieda par Greņču skolas nākotni un šoreiz rīcības plānu sagatavot uzdeva priekšsēdētāja vietniecei Leonārijai Gudakovskai. Viņas pienākumos būs arī pieaicināt ekspertu, kas varētu dot savu atzinumus par tik strīdīgo apkures jautājumu. Kā situāciju komentēja deputāts D. Rozenfelds, šogad tarifiem vajadzētu sarukt vismaz par 20%, lai tur vai kas. Deputāti vienojās aicināta SIA «Universs», kas nodrošina siltumapgādi Kandavā, izvērtēt iespēju pārskatīt tarifu, līdz tas sasniedz Ls 35 par megavatstundu. Pārskatīja arī kādu jau pieņemtu lēmumus – par dienesta dzīvokļu piešķiršanu Apiņu ielā 6/8, kā to bija iecerējuši deputāti iepriekšējā sasaukumā. Tomēr lēmumu izvērtēja Ekonomikas ministrija un nosprieda, ka šie dzīvokļi piešķirami tikai tām personām, kas reģistrētas pašvaldības palīdzības reģistrā, nevis domes speciālistiem, kā tas tika iecerēts. Tādēļ šajā sēdē nācās iepriekšējo lēmumu atcelt. Deputāts D. Rozenfelds gan vēl vēlējās, lai tiktu oficiāli iekļauts atzinums, ka lēmums, kuru pieņēma Aldfreda Ķieģeļa vadītā dome, "ir nelikmīgs", tomēr atbalsts šim ierosinājumam tā arī netika dots.

Savukārt pārcelti izskatīšanai uz nākamo sēdi tika jautājumi par iepirkumiem ūdensapgādes projekta ietvaros. Priekšsēdētājs Rolanda Bārenis, norādot uz paprāvu dokumentu mapi, aicināja viesiem iepazīties ar juristu atzinumu, kas izvērtējuši firmas SIA «Water Ser» sūdzību par pārkāpumiem iepirkumu procedūrā, ko veicis pašvaldības uzņēmums «Kandavas komunālie pakalpojumi». Starp citu, nenostrādājot pat pilnu gadu, darbu pamet uzņēmuma Dina Beķere, tādēļ pašlaik par visu atbildīgs ir uzņēmuma «Kandavas komunālie pakalpojumi» priekšsēdētāja vietnieks Edgars Makovskis.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.