Smārdē ekspluatācijā nodod jaunas attīrīšanas iekārtas

Realizēts projekts «Smārdes ūdenssaimniecības attīstība 1. kārta «Smārdes ciema sadzīves kanalizācijas spiedvada un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija». Projekta realizācijai izmantoti pašvaldības un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi. Kopējās izmaksas Ls 477 077, kur Eiropas Savienības līdzekļi ir Ls 284 231, valsts budžeta dotācija – Ls 33 439, pašvaldības finansējums, tai skaitā atgūstamais PVN – Ls 159 407.

Realizēts projekts «Smārdes ūdenssaimniecības attīstība 1. kārta «Smārdes ciema sadzīves kanalizācijas spiedvada un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija». Projekta realizācijai izmantoti pašvaldības un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi. Kopējās izmaksas Ls 477 077, kur Eiropas Savienības līdzekļi ir Ls 284 231, valsts budžeta dotācija – Ls 33 439, pašvaldības finansējums, tai skaitā atgūstamais PVN – Ls 159 407.

Projekta laikā izbūvēja jaunu kanalizācijas spiedvadu 1 539 m garumā un uzbūvēja jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Darbus veica SIA «Merks» no Rīgas. Vēl jāveic plānā paredzētie attīrīšanas iekārtām piegulošās teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi. Noslēgta vienošanās, ka tos paveiks pavasarī, kad būs piemēroti laika apstākļi.
Plānots, ka pēc pirmās kārtas būvniecības pabeigšanas būs iespējams nodrošināt normatīviem aktiem atbilstošus ūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumus tiem Smārdes iedzīvotājiem, kuri pieslēgti centrālajai notekūdeņu savākšanas sistēmai, bet otrai pusei Smārdes iedzīvotāju, kuri dzīvo stacijas pusē, aiz dzelzceļa, būs iespējams pieslēgties jaunajai sistēmai pēc 2. kārtas izbūves.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.