Saulgriežu vasaras vidusskola Engurē

Engures vidusskolā vienlaicīgi ar dažādām sporta nometnēm mājvietu radusi jauniešu Saulgriežu vasaras vidusskola, kas ir kā turpinājums vasaras nometnēm tautiešiem svešumā, piemēram, Garezera nometnei ASV.

Engures vidusskolā vienlaicīgi ar dažādām sporta nometnēm mājvietu radusi jauniešu Saulgriežu vasaras vidusskola, kas ir kā turpinājums vasaras nometnēm tautiešiem svešumā, piemēram, Garezera nometnei ASV.

Kā pastāstīja Saulgriežu vasaras vidusskolas direktore Ilze Kreišmane, tad uzsvars tiek likts uz tautas kultūras mantojuma un vērtību izzināšanu. "Mēs uzskatām, ja cilvēks zina un pazīst savu valsti, tad viņš pret to nebūs vienaldzīgs. Vērojams, ka dažkārt jaunieši kļūst vienaldzīgi, viņiem ir vienalga par to, kas notiek Latvijā. Ja viņi savu valsti mīlēs, viņiem nebūs vienalga un viņi zinās par ko viņi cīnās," pārliecināta I. Kreišmane un piebilst, ka nometnes dalībniekiem ir daudz jautājumu par mūsu dzīvi, jo šobrīd veidojas viņu uzskati.
Šogad nometnē ir 44 dalībnieki, no kuriem 21 piedalās pirmo reizi. Informācija par nometni iet no mutes mutē – ģimenes, kuru pārstāvji piedalījušies, pastāsta nākamajām ģimenēm. Par iespēju piedalīties tiek izziņots skolās. Kaut arī nometnes dalības maksa nav maza (Ls 400), jaunieši un viņu vecāki maksā pusi, otru pusi maksā vairākas Amerikas Latviešu organizācijas, tajā skaitā K. Goppera fonds, ALTS, Saginavas latviešu klubs, Bostonas Daugavas vanagi un citi, arī privātpersonas. Daļu jauniešu atbalsta viņu radinieki, kuri dzīvo ārzemēs.
Nometne ilgst trīs nedēļas. Viena nedēļa jau pavadīta. Jaunieši ceļas 7.30 no rīta, pēc karoga pacelšanas un brokastīm visi piedalās rīta lūgšanā, un 9.00 sākas mācības. Pēcpusdienā notiek visas ar mākslu un amatniecību saistītas lietas, top gadagrāmata, ir koris – visi dzied un visi dejo tautas dejas. Vakaros ir dažādi pasākumi – ugunskura vakari, trešdienās notiek svecīšu dievkalpojumi. Viens no nozīmīgākiem nometnes pasākumiem ir iecerētā Pilsoņu diena. Pie jauniešiem uzaicināti pieci cilvēki, kas bez problēmām varētu strādāt un arī nopelnīt ārzemēs, bet viņi paliek savā valstī, savā Latvijā. Pasākumā piedalīsies Jānis Ošlejs – ekonomists un uzņēmējs, Pauls Raudseps – žurnālists, Igors Graurs, kas vada Mārketinga nodaļu jaunā autorūpnīcā Jelgavā, Vilis Vītols no Vītolu fonda un politoloģe Žaneta Ozoliņa.
Savukārt sestdien, 7. augustā 14.00, nolemts rīkot Viesu dienu un sniegt koncertu visiem, kuri vien vēlēsies pasākumu apmeklēt. Domājams, ka tas notiks Auniņparka estrādē.

1 thought on “Saulgriežu vasaras vidusskola Engurē

  1. Paldies par rakstu, bet vēlos izlabot divas nepilnības…Saulgriežu Vasaras vidusskola nav domāta tautiešiem svešumā, kaut laiku pa laikam mums piedalās jaunieši no ārzemēm; tā ir domāta Latvijas jauniešiem.

    Skolas dalības maksa ir 200 Ls pa trīs nedēļām. Tā summa sedz apmēram pusi no faktiskājām izmaksām un esam ļoti pateicīgi par sponsoru atbalstu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.