Engures Mūzikas un mākslas skolā – 17. izlaidums

24. maijs bija nozīmīga un priecīga diena tām 11 meitenēm, kuras absolvēja Engures Mūzikas un mākslas skolu un ieguva apliecības par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi mūzikā un mākslā.

24. maijs bija nozīmīga un priecīga diena tām 11 meitenēm, kuras absolvēja Engures Mūzikas un mākslas skolu un ieguva apliecības par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi mūzikā un mākslā.

Durvis uz mūzikas un mākslas pasauli nav viegli atveramas – citam pietiek ar spraudziņu, bet cits tikai ar grūtu darbu tās atver līdz galam. Bet nu jau viņas – Nikola Tohva, Zane Kundziņa, Anete Balode, Diāna Stabulniece (programmā «Klavierspēle»), Helēna Skuja («Vijoļspēle»), Katrīna Mitrofānova  («Flautas spēle»), Sintija Beļinska («Saksofona spēle»), Dārta Kamilla Kambala, Paula Anna Semjonova, Samanta Dumbure un Betija Līcīte («Vizuāli plastiskā māksla») – ir absolventes, skolas beigšanas reģistrācijas grāmatā ierakstītas ar zelta burtiem un paliks tur uz visiem laikiem – kā mūsu skolas labākie, kas spēja iesākto pabeigt.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.