Pūšaminstrumentālistu konkursā 13 tukumnieki

17. martā Jelgavas Mūzikas vidusskolā skanēja Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas «Pūšaminstrumentu spēle» audzēkņu Valsts reģionālais finālkonkurss, kurā savu spēles meistarību rādīja 66 audzēkņi no 13 Zemgales reģiona mūzikas skolām. Paralēli konkursam notika arī festivāls, kurā spēlēja 35 jaunie pūšaminstrumentālisti. Tukuma Mūzikas skolu konkursā pārstāvēja 13 audzēkņi, bet festivālā muzicēja trīs topošie mūziķi.

17. martā Jelgavas Mūzikas vidusskolā skanēja Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas «Pūšaminstrumentu spēle» audzēkņu Valsts reģionālais finālkonkurss, kurā savu spēles meistarību rādīja 66 audzēkņi no 13 Zemgales reģiona mūzikas skolām. Paralēli konkursam notika arī festivāls, kurā spēlēja 35 jaunie pūšaminstrumentālisti. Tukuma Mūzikas skolu konkursā pārstāvēja 13 audzēkņi, bet festivālā muzicēja trīs topošie mūziķi.

Konkursu reizi četros gados rīko Kultūras ministrija, lai pārraudzītu izglītības kvalitāti, mācību darba procesu, pedagogu un audzēkņu darba rezultātus, kā arī apzinātu profesionālās mūzikas izglītības sistēmas tālākās attīstības vajadzības un iespējas. Katrs konkursa dalībnieks kopā ar klavierpavadījumu atskaņoja divus dažāda rakstura un laikmetu skaņdarbus.
Deviņu stundu garumā konkursa žūrija, kuru veido Latvijā pazīstami pūšaminstrumentu spēles profesionāļi un augstskolu docētāji, detalizēti izvērtēja katra konkursanta sniegumu. Tika vērtēta gan skaņdarba izpildījuma tehniskā precizitāte, gan skaņas kvalitāte, gan arī mākslinieciskais izpildījums.
Pēc savas uzstāšanās žūrijas vērtējumu gaidīja ikkatrs dalībnieks. Lai arī sasummētie punkti katram tik dažādi, tomēr ieguvēji ir visi. Priecājas laureāti, bet neskumst arī pārējie, jo ir iespēja pilnveidoties un gūt panākumus nākošajos konkursos. Tukuma Mūzikas skolas audzēkņi konkursā guva labus panākumus. Jaunie saksofonisti Edgars Vaivala un Kristaps Vanags izcīnīja 1. vietu. Klarnetiste Justīne Ieva Greivule, mežradzniece Monta Kalniņa un tubists Jānis Smilgainis ieguva 2. vietu. Savukārt 3. vietas diplomus saņēma topošā saksofoniste Madara Kukša un trombonists Daniels Jansons.
Īpašs paldies jāsaka audzēkņu skolotājiem, koncertmeistarēm un vecākiem, kuri palīdzēja sagatavoties konkursam un festivālam. Skolotāji Eva Folkberga, Sanita Reimane, Māris Rozenbergs kopā ar koncertmeistarēm Margitu Biezaiti, Aleksandru Černišovu, Dainu Dzeni, Mārīti Folkbergu un Ingunu Lasmani sagatavoja un uzmundrināja savus audzēkņus atbildīgajam konkursam.
Nelielu klātienes iespaidu konkursā par Tukuma Mūzikas skolas konkursantiem – klarnetistiem var gūt, atverot šo tīmekļa lapu: www.youtube.com/user/Allegretto135#p/u.
Vēlēsim audzēkņiem, skolotājiem un vecākiem turpināt pilnveidoties un augt instrumentu spēles prasmē, lai iepriecinātu koncertu klausītājus un arī gūtu panākumus nākošajos konkursos!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.