No darba nepalaiž, pie bērna uz skolu netiek

– Kāpēc darba devēji neatbalsta vecāku sapulču apmeklēšanu skolās un bērnu dārzos?

– Kāpēc darba devēji neatbalsta vecāku sapulču apmeklēšanu skolās un bērnu dārzos? Piemēram, skolā rīko vecāku dienu, kad vecākiem ir dota iespēja ar katru skolotāju personīgi aprunāties par bērna mācībām. Bet, ja darba devējs uz to strādnieku nepalaiž? Vai tad viņiem nav bijuši bērni?! Tas ir ļoti sāpīgi… Tāpēc jau tos darbiniekus nevar dabūt. Es pati kādreiz esmu izraudājusies par šo tēmu… Ja pats var ar kādu citu sarunāt un samainīties – tad brauc, ja nesamainās, tad nekā. Uzskatu, ka trūkst cilvēcības no darba devēju puses. Bet paši var visur tikt un izbraukāt – arī darba laikā. Bet strādnieks… Un, ja apietos cilvēcīgāk pret saviem darbiniekiem, tad arī nebūtu cilvēkiem jābrauc tik tālu uz ārzemēm … Kad paskatās bērnu gatavotos pasākumus, nereti viņi to pasniedz … tukšai zālei, jo vecāki nav atnākuši, jo nav palaisti no darba!

Redakcija: Lai noskaidrotu, vai vecākiem ir iespēja darba laikā apmeklēt vecāku sapulci vai koncertu, sazinājāmies ar Valsts Darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas vecāko eksperti ārējo sakaru jautājumos Daci Aleksāni. Viņa paskaidroja, ka Darba likuma 151. pants paredz tiesības uz papildatvaļinājumu tiem vecākiem, kuru aprūpē ir bērni (Trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem, vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam. – Red.) – trīs papildus dienas. Turklāt darbiniekam, kura aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem, ne mazāk par vienu darba dienu. Nepieciešamības gadījumā darba devējam ir tiesības piešķirt darbiniekam brīvu dienu – gan apmaksātu, gan arī bez darba samaksas saglabāšanas. Ar Darba likuma normu starpniecību jautājumi risināmi, pusēm vienojoties.

Pārlapojot Darba likumu, uzgājām vēl arī 147. pantu, kas nosaka, kādos gadījumos vecāki var izmantot tādu likuma normu kā īslaicīga prombūtne. Šī panta trešajā punktā teikts, ka – darbiniekam, kura aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam, ir tiesības uz īslaicīgu prombūtni bērna saslimšanas vai nelaimes gadījumā, kā arī lai piedalītos bērna veselības pārbaudē, ja šādu pārbaudi nav iespējams veikt ārpus darba laika. Kā arī – ja par īslaicīgu prombūtni darbinieks savlaicīgi paziņo darba devējam, šī prombūtne nevar būt par pamatu darba devēja tiesībām uzteikt darba līgumu.

 

Komentāri

  1. Aha,un tagad padomājiet,kas notix,ja 3 Rimi kasieres/pārdevējas uz 2 st. sešos vakarā nozudīs uz vecāku sapulci! Visi ķērksiet kā traki,ka tikai viena kase strādā un pie salātiem/gaļām/kūkām tikai 1 pārdevēja!

    1. Ir jāprot organizēt darbs. RIMI strādā summēto darba laiku. Ja iepriekš zināms, kad darbiniekam nepieciešams brīvs laiks, var sarunāt citu darbinieku-aizvietotāju. Vecāku sapulces ir jāapmeklē, individuālajās tikšanās nevar apspriest visus interesējošos jautājumus.

      1. Ja jau iepriekš ir zināms,tad kāpēc darbinieks nevar šajā dienā paņemt sev brīvdienu?Lielākoties darba vietās jau var samainīties ar maiņām.

  2. Jebkurš vecāks var sazināties ar klases audzinātāju, priekšmetu skolotājiem arī ārpus sapulču laika. Jautājums ir vien par to, vai vecākiem vispār interesē bērnu sekmes. Problēma ir izvadāt bērnus uz skolu, uz pulciņu nodarbībām (tas ir svarīgi,lai bērns attīstītos). Ja nav vecmāmiņas, kura nestrādā, tas tas nav iespējams. Un tad bērns, salīdzinot ar citiem, jau ir apdalīts.

    1. A kā tu domā skolotājs nav cilvēks? Viņš taghad pus klases vecākiem norunās runājamo sapulcē un otrai pusei katram individuāli to pašu klāstīs pa telefonu?

  3. Ir 21.gs.sapulcē runāto var ierakstīt audio un nosùtīt vecākiem-bastotājiem eklasē vai mykoobā…kas nu katrā skolā ir…respektīvi-sapulcē runāto nosūta audio versijā un lai klausās,kas tika izrunāts sapulcē.un skolotājam ar nav 20 ntās reizes mute jādzesë

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.