Pilsētas viesus sveicinās lokveida Tukuma zīme

Tukuma domes bija izsludinjusi sabiedrisko apsprieanu, lai izvrttu dadu autoru piedvjumu Tukuma zmei. Ar msu portl www.ntz.lv lastji varja balsot par, viuprt, pieemamko projektu par tmu Ms uz Tukumu. oned apsprieana nosldzs. Izrds, visvairk balsu samusi SIA GIF izstrdt zme.

Tukuma domes bija izsludinjusi sabiedrisko apsprieanu, lai izvrttu dadu autoru piedvjumu Tukuma zmei. Ar msu portl www.ntz.lv lastji varja balsot par, viuprt, pieemamko projektu par tmu Ms uz Tukumu. oned apsprieana nosldzs. Izrds, visvairk balsu samusi SIA GIF izstrdt zme.

Visvairāk balsu – SIA «GIF»

Tukuma domes ainavu arhitekte Maija Fogele pastāstīja, ka konkursa komisija par labāko atzinusi SIA «GIF» dizaineru kolektīva izstrādāto Tukuma zīmes skici, arī balsojumā domē tā saņēmusi visvairāk balsu – 19.

Pārējie darbi ieguvuši šādu punktu skaitu:

* ainavu arhitektes Kristīnes Rudņevas darbs – divas balsis,

* inženiera projektētāja Dmitrija Ščelkonogova darbs – 10,

* studentu Laura Kalniņa un Zanes Ūpes kopdarbs – 13,

* dizainera J. Galdiņa (birojs «A+DATA) darbs – 14 balsis.

Mūsu portāla organizētajā balsošanā visvairāk balsu (5) saņēmusi dizainera J. Galdiņa veidotā skice T burta veidā un SIA «GIF» izstrādā lokveida pilsētas zīmes skice – 2. Pārējie darbi (arī Engures vidusskolas, Kandavas internātvidusskolas un Džūkstes vidusskolas skolotāju Līgas Bulgačas, Dzintras Tauriņas un Ārijas Bargās kopdarbs un SIA «Advertex» piedāvātais darbs) – pa vienai balsij.

Konkursa komisija nolēmusi piešķirt naudas prēmijas: 1. vietai (SIA «GIF») – Ls 500, 2. un 3. vietai (K. Rudņevai un D. Ščelkonogovam) – katram Ls 100, savukārt par veiksmīgu ideju – J. Galdiņam, kā arī L. Kalniņam un Z. Ūpei (katram Ls 25).

Apspriešana turpināsies

M. Fogele pastāstīja, – lai arī balsošana noslēgusies un konkursa komisija lēmumu par labāko skiču prēmēšanu pieņēmusi, darbs turpināsies, jo radušās jaunas idejas. Proti, komisijai jāvērtē, vai pie iebraukšanas pilsētā tiks uzlikta tikai šī zīme, vai arī varētu veidot nedaudz plašāku apstāšanās vietu, kurā ierīkotu arī pilsētas karti. Tiesa, šādu projektu īstenojot, nāktos paredzēt tam vairāk naudas un no īpašniekiem iepirkt vairāk zemes, nekā tas vajadzīgs zīmes uzlikšanai, tāpēc šī iecere nopietni jāapspriež.

Tāpat svarīgi izvērtēt, vai šāda paplašināta apstāšanās vieta jāveido visās plānotajās zīmju uzlikšanas vietās – Raudas, Talsu, Rīgas, Zemītes ielā – vai tikai Jelgavas ielā. Tā ka diskusijas par šo tēmu vēl būs, M. Fogele pieļāva, ka galīgais variants atkal tiks nodots iedzīvotājiem apspriešanai.

Komentāri

Atbildēt uz Anonīms Atcelt atbildi

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.