Deputātiem jāaizstāv pašvaldības, ne uzņēmēja intereses

Ar šādiem vārdiem Tukuma pilsētas domes komitejās tika apspriests projekts nomas līgumam, ko Tukuma dome paredzējusi slēgt ar SIA «Ronis» par telpu nomu bibliotēkas vajadzībām. Vairāki deputāti izteica savus priekšlikumus, viens balsoja pret šāda līguma noslēgšanu. Gala vārdu deputāti teiks 21. februārī domes sēdē.

Ar šādiem vārdiem Tukuma pilsētas domes komitejās tika apspriests projekts nomas līgumam, ko Tukuma dome paredzējusi slēgt ar SIA «Ronis» par telpu nomu bibliotēkas vajadzībām. Vairāki deputāti izteica savus priekšlikumus, viens balsoja pret šāda līguma noslēgšanu. Gala vārdu deputāti teiks 21. februārī domes sēdē.

Deputāts Ainars Vahtelis abu komiteju sēdē norādīja, ka iesniegtais variants izstrādāts par labu uzņēmējam, pašvaldību noliekot lūdzēja lomā un tādējādi neaizstāvot tās intereses. Viņš arī atzina, ka domes administrācijai, līgumu sagatavojot, vajadzētu izturēties nopietnāk pret šo dokumentu.
Viņš informēja, ka līgumā izdarāmi vairāki grozījumi, jo būtu precīzi jānorāda, kādas saistības uzņemas puses, ja bankrotē uzņēmējs; kā notiek telpu uzturēšana; kam telpas jāremontē; tāpat līguma pielikumos būtu jānorāda, kādi ir komunālo maksājumu tarifi, vai uzlikti skaitītāji; nomas līgums noteikti jāreģistrē zemesgrāmatā. Būtu arī jānorāda, ka priekšroka citu telpu izīrēšanā ir pašvaldībai, lai nebūtu tā, ka bibliotēkai blakus telpas iznomā spēļu zālei. Savukārt nomas maksa, viņaprāt, jānosaka latos.
A. Vahtelis ierosināja līgumu virzīt izskatīšanai finanšu komitejas sēdē; tiesa, tas būtu profesionālāk jāizstrādā.
Deputāts Uldis Svilpe balsoja pret šo līgumu.
Līdz finanšu komitejas sēdei daļa A. Vahteļa ierosinājumu līgumā tika iekļauti, savus papildinājumus iesniedza arī deputāts Maksis Rozenbergs. Viņš lūdza iekļaut līgumā normu, ka iznomātājs bibliotēkas vajadzībām iznomā telpas, kas atbilst gan būvnormatīvu, gan sanitārajām prasībām publiskajām bibliotēkām.
A. Vahtelis ierosināja paredzēt ieejai ēkā automātiski veramas durvis, lai atvieglotu ieiešanu māmiņām ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ratiņkrēslos.
Ar izdarītajiem labojumiem līguma projekts finansu komitejā tika vienbalsīgi atbalstīts. Galīgo lēmumu par to pieņems deputāti domes sēdē 21. februārī.
Jāpiebilst, ka līgums ar SIA «Ronis» par telpu nomu bibliotēkas vajadzībām tiks slēgts uz 15 gadiem, nomas maksa – Ls 4,90 par m² (bez PVN). Pašvaldība iznomās telpas ēkas otrajā un trešajā stāvā ar kopējo platību 1247,30 m².

Komentāri

  1. es ar domāju, ka bibliotēka varētu būt h/hallē, jo to lielo restorāna zāli tāpat nenoslogos ar tādām ēdienu cenām. Plašas telpas, tas ir skaisti, bet priekš mazpilsētas – nerentabli un tāpēc arī TĀDAS cenas. Tāda matemātika būs jebkuram rentniekam. Mazliet pārbūvētu un ieguvēji būtu visi!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.