Rūta Fjodorova

Kā karot ar kailgliemežiem

Pagājušajā gadā, pateicoties iedzīvotāju atsaucībai un sniegtajām ziņām, Dabas aizsardzības pārvalde apstiprinājusi 13 jaunas invazīvā un ēdelīgā Spānijas kailgliemeža (Arion vulgaris) atradnes, un tas liecina, ka šis nevēlamais viesis Latvijas dabā izplatās ļoti strauji.