Rūta Fjodorova

Kā audzēt arbūzus un melones

Pagājušā vasarā ne viens vien priecājās par lielisku arbūzu ražu. Veiksme radījusi visai lielu interesi dārzkopju vidū. Latvijas lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centra Preiļu novada darbinieki uz semināru bija uzaicinājuši «Dārzniecības dobītes» īpašnieci Sandru Marcinkēviču, kura arbūzu audzēšanā jau ir uzkrājusi visai atzīstamu pieredzi.

Kā karot ar Spānijas kailgliemežiem?

18. februārī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar dabas aizsardzības pārvaldi un Daugavpils universitāti uzsāks grantu projektu konkursu invazīvo sugu apkarošanai. Kopējais grantu finansējums 18. konkursam ir 20 000 eiro. Vienam projektam attiecināmo izmaksu summa paredzēta 1000 līdz 5000 apmērā. Projekta «LIFE – IP LatViaNature» ietvaros konkursā varēs piedalīties iedzīvotāji, uzņēmēji, sadarbības grupas, tostarp pašvaldības. Konkurss norisināsies divās kārtās. Pirmajā kārtā līdz 18. martam jāiesniedz projekta pieteikuma veidlapa ar idejas izklāstu. No šiem projektiem tiks izraudzīti projekti otrajai kārtai, kur jau būs nepieciešami konkrēti aprēķini.