Pasniegti Tukuma novada apbalvojumi /FOTO/

Kā katru gadu, tuvojoties valsts svētkiem, Tukuma novada pašvaldība izsaka pateicību novadniekiem, piešķirot apbalvojumus gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras ieguldījušas nesavtīgu darbu novada labā un vairojušas novadnieku pašapziņu un lepnumu par Tukuma novada pagastiem un pilsētu, kā arī sekmējušas novada popularizēšanu. Pēc apbalvošanas ceremonijas notika Valsts prezidenta kancelejas dāvinātie koncerti – Kandavā uzstājās Kārlis Lācis, Ilze Ķuzule-Skrastiņa un Ilmārs Znotiņš, bet Slampē sabraukušos priecēja Latvijas Radio koris Sigvarda Kļavas vadībā.

  1. 18. novembrī Slampē un Kandavā notika svinīgie pasākumi, kuros tika pasniegti novada apbalvojumi:

«Tukuma novada Goda pilsonis» – Rudīte Poča (bijusī Tukuma novada pašvaldības kultūras metodiķe, kultūras nozares entuziaste) – par profesionālu un radošu ieguldījumu kultūras nozares popularizēšanā un kultūras mantojuma saglabāšanā.

«Tukuma novada Domes Atzinības rakstu» saņēma:

Lita Lukša (Tukuma pensionāru biedrības vadītāja, ilggadēja  pedagoģiskā darbiniece un izglītības iestāžu vadītāja) – par ilggadēju, nesavtīgu sadarbību ar Latvijas novadu pensionāru biedrībām, veidojot pienesumu Tukuma novada un visas Latvijas pilsoniskās sabiedrības aktīvai darbībai;

Ingrīda Smuškova (Tukuma novada pašvaldības Tūrisma un mantojuma attīstības nodaļas vadītāja, LATTŪRINFO valdes priekšsēdētāja, Kurzemes tūrisma asociācijas valdes locekle) – par pašaizliedzīgu darbu un lielu patriotismu, darbojoties tūrisma, kultūras jomā, kā arī par Tukuma novada tēla attīstības veicināšanu un popularizēšanu;

Liene Bēniņa (Tukuma deju skolas “Demo” vadītāja) – par ieguldījumu interešu izglītības nozarē un jauniem mākslinieciskiem risinājumiem Tukuma novada pasākumu organizēšanā;

Dagnija Staķe (Tumes pagasts) – par lojalitāti, godprātīgu, nesavtīgu darbu un ieguldījumu jaunatnes izglītībā, mūžizglītībā un sociālajā jomā;

Dzidra Jansone (bijusī Matkules pagasta pārvaldes vadītāja)  – par mūža ieguldījumu Matkules pagasta attīstībā;

Līga Aukšmukste (Kandavas gide, brīvprātīgā, brīvdienu mājas “Jaunkrastmaļi” pārvaldniece) – par pozitīvu Kandavas un Kurzemes tēla veidošanu un tūrisma popularizēšanu;

Dzintars Priede (bijušais Kandavas pilsētas dārznieks, pensionārs) – par ieguldījumu Kandavas parku un dārzu veidošanā;

Jeļena Šnikvalde (bijusī Kandavas novada izglītības pārvaldes vadītāja, pieaugušo izglītības projektu koordinatore) – par ieguldījumu pieaugušo izglītības attīstībā un izglītošanās iespēju veicināšanu ārvalstīs;

Gita Zuze (Kandavas brīvprātīgā) – par nesavtīgām rūpēm jaundzimušo godināšanā, un atbalstu priekšlaicīgi dzimušajiem mazuļiem Latvijā;

Guntis Ķimenis (Jaunpils) – par varonīgu rīcību ekstremālā situācijā glābjot līdzcilvēku dzīvības vai lielas materiālās vērtības;

Sandra Smeltere un Miks Ozoliņš (SIA “Jaunpils alus saimnieki”)  – par Tukuma novada vārda popularizēšanu valsts un starptautiskā mērogā.

«Tukuma Novada Domes Pateicības rakstu» saņēma:

Arnita Freināte (Engures Mūzikas un mākslas skolas skolotāja)  – par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību;

Kaira Egle (Engures vidusskolas direktora vietniece, Engures Mūzikas un mākslas skolas skolotāja) – par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā;

Ligita Feldmane (Engures Tautas lietišķās mākslas studijas dalībniece, pensionāre)  – par ieguldījumu pašvaldības sabiedriskajā dzīvē;

Inga Reiniņa (Smārdes pamatskolas direktora vietniece, bijusī lauku konsultante, bijusī Engures novada domes lietvede) – par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību;

Gunita Behmanei-Rudzīte un Elita Behmane (Smārdes pagasta stādu un puķu audzētavas “Viduļi” saimnieces) – par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību;

Jānis Ramiņš (Smārdes pagasts, lielākās jāšanas sporta bāzes Kurzemē īpašnieks, Tukuma JSK valdes priekšsēdētājs) – par ieguldījumu pašvaldības sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā;

Dailis Seilis (Lapmežciema pagasta šoferis) – par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību;

Raitis Ritenieks (Lapmežciema pagasta boksa treneris, dzejoļu stāstnieks) – par ieguldījumu pašvaldības sabiedriskajā dzīvē;

Dzintra Freimane (Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pirmsskolas skolotāja) – par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā;

Ruta Neimane (Degoles Pagasta pirmsskolas bērnu uzraudzības grupā “Bitīte” skolotāja) – par lojalitāti, godprātīgu, nesavtīgu  darbu un ieguldījumu jaunatnes audzināšanā un izglītībā;

Janīna Seļicka (Tukuma PII “Pasaciņa” saimniecības pārzine) – par ilggadēju godprātīgu un kvalitatīvu attieksmi pret veicamajiem darba un sabiedriskajiem pienākumiem;

Ainārs Krūziņš (Tukuma muzeja restaurators) – par ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā;

Rudīte Martišauska (Tukuma iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekle, sabiedriski aktīva seniore) – par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību Tukuma pilsētas attīstībā.

Kandavas pusē jau tradicionāli tika pasniegtas balvas arī citās nominācijās:

Gada LabdarisAnita Andreca (Zemītes pagasta senioru aprūpētāja) – par nesavtīgu ieguldījumu Zemītes pagasta senioru aprūpē un dāvāto sirdsiltumu;

Gada lepnums Ivars Marašinskis un SIA «Kandavas ceļi» (Kandavas pilsēta)  – sabiedriski aktīvam uzņēmumam un lielākajam nodokļu maksātājam Kandavas novadā;

Gada uzņēmējs Sergejs UšakovsZS “Basteji” (Kandavas pagasts) – par zaļās domāšanas un dzīvesveida popularizēšanu, un atbalstu labdarības un sporta pasākumos.

 

Komentāri

  1. Nekad šis kovids nebeigsies, kamēr cilvēki nesāks cienīt līdzcilvēkus. Kāpēc daļa ir sejas maskās un daļa nav? Lūdzu, fakts ir fiksēts, ka sejas maskas nav – izstādiet rēķinus.

    1. Kaa jums patik apriet vienam otru. Nu iisti suni. Tikai vieniem saimnieks nav uzlicis uzpurni, otram ir.

  2. Nezinu gan, vai apdrukāta pabieza papīra gabala pasniegšanas dažiem cilvēkiem dēļ būtu vērts šūpot vēl joprojām nestabilo Covid situāciju.

    1. Tad zini, Ka pasākumā dalībnieki tikai ar sertifikātu, TĀTAD VAKCINĒTI! Un jums laikam šķiet, ka dzīve beigusies, jāsēž mājās ar segu pār galvu un jāgaida gals. Jo COVID nebeigsies nekad!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *