Tukumā un novadā

Jauntukumā salauž rotaļu ierīci

Pagājušajā nedēļā Tukuma domes ainavu arhitekte Maija Fogele informēja, ka salauzta tīkla piramīda, kas pērn tika uzlikta pie daudzdzīvokļu mājas Jauntukumā, Jelgavas ielā 23. Tukuma domes vadība spriež, ka bērnu rotaļlaukumi pilsētā vandaļu dēļ būs jāplāno iežogoti.

Tukumā gatavojas cīņai ar latvāņiem

11. martā Tukuma domes finanšu komitejas sēdē deputāti atbalstīja domes iesaistīšanos latvāņu iznīcināšanas projektā, ko iesniegs Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā konkursā. Projekts paredz iznīcināt latvāņus valsts vai pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajās zemēs. Pavisam šim mērķim var iegūt Ls 15 000. Pašvaldībai jāparedz nauda līdzfinansējumam 15% apmērā – Ls 2 250.

Pavasari gaidot, jāsakopj īpašumi

Maz ticams, vai vēl uznāks ziema, tāpēc domes darbinieki aicina iedzīvotājus sakopt īpašumus un tiem piegulošās teritorijas. Lai arī pārlieku lielā mitruma dēļ vēl nav iespējami pamatīgi dārza darbi, papīrus un pudeles no piegulošajām teritorijām savākt var. Lai īpašnieki žiglāk ķertos pie darba, pašvaldības policija jau izgājusi ielās. Domes priekšsēdētājs informēja, ka vairāki protokoli jau noformēti, izteikti arī vairāki brīdinājumi.

Rotaļlaukumam vēlas piesaistīt valsts naudu

11. martā Tukuma domes finanšu komitejas sēdē deputāti piekrita iesaistīties Bērnu un ģimenes lietu ministrijas izsludinātajā projektu konkursā «Atbalsts pasākumiem bērniem brīvā laika pavadīšanai pašvaldībās – bērnu rotaļu un atpūtas laukumu izveidošana». Kā deputātus informēja projektu vadītāja Dace Zvagule, konkursam varētu pieteikt bērnu rotaļlaukumu Spartaka ielā, kam jau izstrādāts tehniskais projekts.

Tukumā sāk ūdenssaimniecības attīstības projektu

17. martā Tukumā darbu sāka ūdenssaimniecības attīstības projekta ieviešanas darba grupa. Kā informēja Tukuma domes izpilddirektors Ēriks Lukmans, tajā darbosies SIA «Tukuma ūdens» padomes priekšsēdētājs Indulis Zariņš, uzņēmuma valdes loceklis Arnis Upmanis, galvenais inženieris Ainārs Feldmanis, ekonomists Kristaps Kārkliņš, projekta izstrādes firmas «Venteko» pārstāvis; grupu vadīs attīstības departamenta vadītāja Anita Šēlunda.

Divas sabiedriskās tualetes Tukumā gadā izmaksā Ls 30 000 gadā

Tukuma domes komunālo jautājumu komitejas sēdē 5. martā deputāti uzklausīja pilsētsaimniecības departamenta vadītāja Gunta Lekša sagatavoto informāciju par sabiedriskajām tualetēm pilsētā. Viņš norādīja, ka divu tualešu uzturēšanai gadā nepieciešams ap Ls 30 000. Turklāt šajā summā nav ierēķināta maksa par komunālajiem pakalpojumiem.

Tukuma dome dala naudu sabiedriskajām organizācijām

11. martā Tukuma domes finansu komitejas sēdē deputāti no Tukuma pilsētas pamatbudžetā paredzētajiem līdzekļiem sieviešu invalīdu biedrībai «Tukuma Aspazijas» piešķīra Ls 231,24. Par šo naudu tiks apmaksātas sociālās apdrošināšanas iemaksas algotu pagaidu darbu organizēšanai bezdarbniekam invalīdam, kas iesaistījies Nodarbinātības valsts aģentūras projektā.

Būvniecības jautājumi Lapmežciemā

19. februārī sēdē Lapmežciema novada domes deputāti nolēma atļaut uzsākt dzīvojamās mājas un saimniecības ēku rekonstrukciju īpašumā Ezeru ielā 22 un apstiprināja dzīvojamās mājas rekonstrukcijas būvniecības ieceri Bigauņciema «Zītaros».