Tukumā un novadā

Poļi tiekas Cērē

Teju pagājis gads, kopš Kandavas novada dome noslēdza līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu, lai realizētu projektu «Iepazīsim mazākumtautības Kandavas novadā». Projekts ilgs līdz 30. jūnijam, bet kopš tā aizsākumiem novadā risinās daudzi dažādi pasākumi, tostarp arī novada pagastos. Marta pēdējā svētdienā šāds pasākums notika Cērē, kur kopā pulcējās poļu tautības pārstāvji.

Sācies tīrīšanas un sakopšanas laiks!

1. aprīlī sākusies ielu, piegulošo teritoriju un īpašumu sakopšana pavasarī. Viens no darbiem, kurā pašvaldība aicina iesaistīties iedzīvotājus, ir smilšu, gružu un netīrumu savākšana ielu malās. Viss, kas pie ietves vai ielas malā sakrājies pa ziemu, jāsaslauka kaudzītēs, lai avārijas brigāde varētu aizvest.

Engures deputāti piešķir finansējumu kultūras pasākumiem

20. martā kārtējā sēdē Engures pagasta padomes deputāti izskatīja kultūras nama vadītājas Indras Gīles iesniegto Lieldienu pasākumu plānu. 23. martā Engures kultūras namā viesojās latviešu tradīciju ansamblis «Skance» no Kauguriem, kas dziedāja, mācīja Lieldienu rotaļas, rādīja, kā vārīt olas un tās krāsot. Lieldienu pasākumam deputāti piešķīra Ls 500.

Var izteikties par apbūvi «Spīdoņu» teritorijā

28. martā sākās «Spīdoņu» detālplānojuma sabiedriskā apriešana. Teritorija atrodas Jauntukuma mikrorajonā starp garāžu kooperatīvu «Sigulda 21» un Aviācijas ielu. Plānojuma apspriešana ilgs trīs nedēļas – līdz 18. aprīlim. Tukuma domes teritorijas plānotāja Zane Skrūzkalne pastāstīja, ka plānojumā iekļautas mazstāvu dzīvojamās apbūves, daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas, rekreācijas (atpūtas) zona un stāvlaukums.

Demogrāfiskā bilance Tukumā

Tukuma pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā no 25. līdz 28. martam reģistrēti seši dzimušie un pieci mirušie.

Rajona zemnieki papildinājuši zināšanas bioloģiskajā lauksaimniecībā

Pagājušajā gadā rajona lauksaimnieku apvienība programmas «Leader+» ietvaros guva atbalstu, lai īstenotu projektu «Tukuma rajona zemnieku izglītības pasākumu veicināšana bioloģiskajā lauksaimniecībā». Akreditēto programmu piedāvāja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālisti. Apmācību kurss ilga piecus mēnešus, dalībnieki divas reizes mēnesī pulcējās Kandavas novada domes zālītē, klausījās un mācījās Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Lauku konsultāciju biroja un Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikuma zinošo pedagogu vadībā.

Klupšanas akmens – komunālā uzņēmuma un tā vadītāja darbs?

Kopš pērnā gada beigām briedis, šī gada sākumā Kandavas novada domē raisījās nopietns konflikts. Iemesli, arī intereses, kas tos nosaka, katram no strīdā iesaistītajiem deputātiem droši vien savi, bet formāli par strīdus objektu kļuvis Kandavas novada pašvaldības komunālā uzņēmuma un tā vadītāja darba stils un rezultāti.

Par būvniecību Lapmežciema pagasta «Mežabeltēs»

Lapmežciema novada domes deputāti 18. martā sēdē jau trešo reizi sprieda par nelikumīgo celtniecību «Mežabeltēs», kur konstatēts, ka zemes īpašnieka Edgara Pakšķa pilnvarotā persona Ilze Žerdiņa, būvējot dzīvojamo māju, pieļauj būtiskas atkāpes no apstiprinātā projekta. Māja tiek būvēta pēc cita, daudz lielāka projekta. Arī šoreiz lēmuma pieņemšana atlikta; būvniecību turpināt nedrīkst.

SIA «Kandavas ceļi» – 10 gadu jubileja

18. marts, kad visus pārsteidza pēkšņi atgriezusies ziema, bija īpaša Ivara Marašinska vadītajam uzņēmumam «Kandavas ceļi». Jau pagājuši apaļi 10 gadi, kopš aizsākās uzņēmuma darbība. Lai izvērtētu, kā veicies un kas iecerēts turpmāk, mājīgajās biroja telpās uz sarunu tika aicināti uzņēmuma līdzšinējie sadarbības partneri, kuru rūpju lokā ir jautājumi par ielu un autoceļu uzturēšanu ikdienā. Diemžēl laika apstākļu dēļ uz tikšanos bija ieradies daudz mazāk viesu nekā sākotnēji iecerēts.