JAUNPILS NOVADA DOME MĒĢINĀS IZSOLĪT K. BARONA SKOLAS ĒKU

28. maijā notika kārtējā Jaunpils novada domes sēde, šoreiz pēc neilga pārtraukuma deputāti – Raivo Altenburgs, Andris Fridrihsons, Raivis Pranis, Līga Bierande, Dace Adiņa, Arvis Rasa, Velga Pavlovska un priekšsēdētāja Ligita Gintere – tikās klātienē, un tika izskatīti 18 darba kārtības jautājumi.

To skaitā, bija jautājums par K. Barona skolas ēku Viesatās, par ko deputāti sprieduši jau vairākkārt. Proti, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Zinta Mielava pastāstīja: “Kr. Barona pamatskolas ēka ir pašvaldības īpašums, kas ilgstoši nav izmantots. Tā kadastrālā vērtība 12 162 eiro, un noteiktā «Interbaltija» tirgus vērtība ir 13 100 eiro. Zemes platība ir 1,5 ha un uz tās atrodas ļoti sliktā stāvoklī esoša pati bijusī skolas ēka un trīs palīgēkas. Ierosinājums ir uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru. Īpašums nav iznomāts, līdz ar to pirmpirkuma tiesību nevienam nav, tādēļ uz to var pieteikties jebkurš interesents. Atsavināšanas veids ir izsole ar augšupejošu soli.”

Lēmumprojekts tika atbalstīts (nebalsoja viens deputāts – Arvis Rasa), un tālāk   jau strādās nekustamo īpašumu vērtēšanas komisija un izsoles komisija, kura izstrādās izsoles noteikumus un tos publicēs.

L. Bierandes priekšlikums bija pie pārdošanas izstrādāt punktu līgumā par to, lai īpašums tiktu kopts, lai atkal kāds nepaņemtu ēku paņemšanas pēc un pēc tam viss atkal būšot aizaudzis un nekopts, kā, piemēram, daudzdzīvokļu grausts Viesatu centrā. Domes vadība deputātei skaidroja, ka šāds nosacījums jau esot pašvaldības saistošajos noteikumos par teritorijas sakopšanu – ja saimnieks savu īpašumu nekopj, viņam var uzlikt sodu.

Vairāk laisiet otrdienas, 9. jūnijā, laikrakstā ŠEIT=>

Komentāri

  1. Ha, nevajadzēja iepriekš pa kluso to ēku “vajadzīgajiem draugiem” atdot, tad ēka nebūtu tādā stāvoklī. Un kur bija pati pašvaldība, ka neinterešjās par savu īpašumu um nekopa to?

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *