Kandavā

Talka ar vērienu

Teju kā aizvadītā sestdiena Kandavas novadā izvērtās pār vērienīgu talkas dienu. Un diena patiesi bija kā radīta šīs ieceres īstenošanai.

Daiļdārzs akmeņu kaudzē

Cēres pagastmājas darbinieki uzteica «Lācīšu» ļaudis. Roberts Reinsons ar kundzi Rasu Hofmani strādājot, cik spēj un vēl vairāk, lai bijušās kolhoza dispečeru ēkas priekša pārtaptu par daiļdārzu.

Tiesības labi mācīties

Cēres pamatskolas devītajiem notiek mākslas stunda. Skolotāja Drosmiņa Krūmiņa ierāda, kā zīmējamas grāmatzīmes. Katrs skolēns zīmē savu. Tādu, kas pašam tuvāka. Sintijas Paldiņas grāmatzīmē būs divu bērnu galviņas. Puisīša un meitenītes. Sintijai patīk bērni, viņa iecerējusi mācīties par skolotāju. Strādātu bērnudārzā, skolā līdz 2. klasītei arī vēl varētu.

Aprīļa domes sēde

Ceturtdien, 24. aprīlī notika kārtējā Kandavas novada domes sēde, kurā attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalījās deputāts Arnis Lēnerts. Sēdes darba kārtībā kopumā bija paredzēts izskatīt 30 jautājumus. Kā ierasts, sēdi ievadīja novada domes priekšsēdētāja Alfreda Ķieģeļa un izpilddirektores Sandras Bērziņas pārskats par šajā mēnesī aizsāktajiem un paveiktajiem darbiem.

Kad atvērs zemūdens āderes

Cēres «Vīnkalnos» pavasaris kavējas. Putekļi no ceļa gulst pār ļaudīm, sētu, visu zaļo. Pēc lietus, līdzko ceļš nožūst, putekļu smiltis atkal klāt. «Vīnkalnos» dzīvo Celmu ģimene. Vecā saimniece Mirdza Podkalne sagriezusi pieneņu lapas. Tās kundze sarūpējusi trusīšiem. Tie arī nereti saķerot iesnas. Šķauda. Tas tāpēc, ka putekļi nāsīs.

Foto klubiņš gatavojas Muzeja naktij

Otrdien, 29. aprīlī 18.00 Kandavas muzejā notiks kārtējā Foto klubiņa dalībnieku nodarbība. Šomēnes foto entuziastu tikšanās ieplānota katru nedēļu, jo straujiem soļiem tuvojas 17. maijs, kad 1. reizi Kandavā notiks Muzeja nakts pasākums, kurā aktīvi piedalīsies arī foto klubiņa dalībnieki.

Zaļie darbiņi

Maruta Makrecka no 1. marta strādā par Cēres pamatskolas dārznieci. Zaļais darbiņš Marutai sirdī, arī īkšķīši zaļi un pārējie pirkstiņi ar'. Viņas mājas «Druviņas» aizceļā pie pagastmājas zaļo un zied no agra pavasara līdz pat pirmajam salam un vēl ilgāk.

Ģimenes sporta diena Cērē

26. aprīlis Cērē iecerēta kā ģimeņu sporta diena, kurā piedalīties aicinātas visas aktīvās ģimenes, kam sports un ar to saistītas aktivitātes ir viens no iecienītākajiem brīvā laika pavadīšanas veidiem. Visiem pasākuma dalībniekiem 10.00 jāpulcējas Cēres sporta zālē.

Uzņēmējiem rūp sabiedriskā kārtība novadā

Nevis kritizēt, bet rast kopīgu risinājumu, kā uzlabot sabiedrisko kārtību novadā – tāds bija Kandavas uzņēmējdarbības atbalsta centra nolūks, kārtējā uzņēmēju tikšanās reizē uz sarunu aicinot pašvaldības policija darbiniekus Valdi Leiti un Robertu Rudzīti.

Teātra dienas «Rampu gaismā»

Viss sākās ar to, ka pasaku feja Silva iebūra princesi Elvitu kādā brīnišķīgā pasākumā, jo ļoti ļoti vēlējās redzēt un dzirdēt kaut ko patiesi jauku… Lieliskais pasākums, kurā nokļuva princese, bija Zemītes skolas teātra diena «Rampu gaismā». Pateicoties pagasta kultūras darba vadītājas Ērodejas Kirillovas neatlaidībai un teātri spēlēt gribošiem un varošiem skolu audzēkņiem, pagastā teātra dienas notiek regulāri, ik pavasari.

Zemnieku ievērībai!

Kandavas novada zemnieku konsultante Leonārija Gudakovska informē, ka Platību maksājumu kartes 2008. gadam novada zemniekiem būs iespējams saņemt trešdien: 23. aprīlī 9.00 Kandavas pagasta zemnieki tās varēs saņemt novada domes sēžu zālē, bet Cēres pagasta zemnieki 13.00 Cēres administratīvajā centrā. Savukārt ceturtdien, 24. aprīlī 13.00 šī gada platību maksājumu kartes varēs saņemt Zemītes un Matkules pagastu zemnieki, dodoties uz savu pagastu administratīvo centru.