Mīļi gaidīti savā skolā

3. maijā, kad pavasara saulīte dāsni rotāja zaļot sākušos Kurzemes mežus un āres, mūsu mīļās mazpilsētas Kandavas ielās bija vērojams neierasti daudz ļaužu. Spraigā automašīnu plūsma, līkumojot pa šaurajām ieliņām, virzījās līdz vienam ceļa mērķim – Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai. Skolas ēkai šogad aprit ievērojama jubileja – 30. dzimšanas diena! Tālab sestdien notika plašs pasākums – vidusskolas absolventu salidojums.

3. maijā, kad pavasara saulīte dāsni rotāja zaļot sākušos Kurzemes mežus un āres, mūsu mīļās mazpilsētas Kandavas ielās bija vērojams neierasti daudz ļaužu. Spraigā automašīnu plūsma, līkumojot pa šaurajām ieliņām, virzījās līdz vienam ceļa mērķim – Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai. Skolas ēkai šogad aprit ievērojama jubileja – 30. dzimšanas diena! Tālab sestdien notika plašs pasākums – vidusskolas absolventu salidojums.

Vēstures faktus pārlapojot, uzzinām, ka senos rakstos skola Kandavas sakarā pirmoreiz minēta jau 16. gadsimtā. Pirmā tautskola atvērta 1847. gadā. No 1920. gada Kandavā darbu uzsāk Apvienotā 6 klašu pamatskola Lielā ielā 9, kurā 1925./26. gadā astoņu skolotāju vadībā mācījās 301 skolēns. Drīz vien skolas telpas kļuva par šaurām un pašvaldība nolēma celt jaunu skolu, tās celtniecībai izraugoties vietu
pilsētas augstākajā pakalnā – Ozolu ielā. Tā 1936. gada septembrī jaunuzceltā skolas ēka tika iesvētīta un tajā mācības uzsāka 352 skolēni direktora Pētera Kalniņa vadībā. Gadiem ritot, vajadzība izglītoties pieauga. Mācības noritēja vairākās plūsmās dažādās skolas vajadzībām pielāgotās telpās: Lielā ielā 27, Dārza ielā 6, Štempeļmuižā. 1973./74. mācību gadā Ozolu ielas vidusskolas audzēkņu skaits, salīdzinot ar pirmsākumiem, jau bija dubultojies.
Laikā no 1950. līdz 1978. gadam Ozolu (tagadējā Zīļu) ielā vidusskolas beigšanas atestātus saņēmuši un izlaiduma valsi dejojuši 29 izlaidumu audzēkņi, kopskaitā 923 audzēkņi. Tiesa, šie skaitļi attiecināmi tikai uz dienas skolas beidzējiem. Kur vēl pamatskolu un vakarskolu beigušie!
Lai nodrošinātu izglītošanās iespējas, pilsētas pašvaldībai atkal bija jādomā par jaunas, modernas mācību iestādes celtniecību, un 1977. gada 15. jūnijā Skolas ielā 10 tika ielikts jaunās vidusskolas ēkas pamatakmens. Svinīgā notikuma aculiecinieks bija viss vidusskolas audzēkņu un skolotāju kolektīvs, kas skolas direktora Imanta Brūvera un orķestra vadībā ozolzaru vītņu un vainagiem rotājies, devās uz vidusskolas jaunbūvi. Tik nozīmīgā un svinīgā brīža aculieciniece tolaik bija arī aktrise Velta Skurstene.
Jaunās skolas ēku projektēja 1072 skolēniem divās maiņās. Lai nākošajā mācību gadā skolēni varētu mācības uzsākt jaunajā skolas ēkā, tās būve tika izsludināta par rajona triecienceltni, un 1978. gada 1. septembrī skolas zvans izskanēja neierastāk kā citreiz. Skolēni pirmās skolas dienas rītā vēl pulcējās Ozolu ielas skolā, lai vēlreiz no kalna iztālēm palūkotos uz ikdienā tik ierastajiem Abavas līčiem, pasmeltos spēku no Kandavas stiprajiem ozoliem un tad – svinīgā gājienā dotos uz Skolas ielu turpināt izglītoties jaunajā, plašajā Kandavas vidusskolā. Jaunajā skolā zinātkāro audzēkņu saimi ievadīja un līdz pat 1984. gadam skolas kolektīvu vadīja direktors Imants Brūveris. Pēc tam vidusskolas darbu vadīja direktori Ivars Vēciņš, Arvīds Driķis, Aivars Galviņš un kopš 1999. gada – Vēsma Grugule.
Skolas ielā vidusskolu beiguši 859 skolēni – arī 29 izlaidumi. Tādējādi kopumā līdz šim brīdim izglītības dokumentu par Kandavas vidusskolas beigšanu saņēmuši 1782 audzēkņi jeb 58 izlaidumi.

Absolventi – skolas vērtība un bagātība

Apsveikuma vārdi, krāšņi ziedi un daudz laba vēlējumu – visa kā šajā vakarā bija gana. Satikšanās svētkos jeb absolventu salidojumos vidusskolā valda īpaša tradīcija – svinīgo daļu vada skolas absolventi. Ritinot atmiņu kamolu, šoreiz viss vidusskolas gājums nosacīti tika iedalīts trīs daļās. Izglītības gaitu pašus pirmos aizsākumiem Kandavā atmiņā atsauca vakara vadītāji – 1975. gada absolventi Vizma (France) Keterliņa un Uldis Vadonis. Izglītošanās vidusposmu pārlapoja 1993. gada absolvents Saimons Sudmalis un 1989. gada absolvente Ineta (Birkmane) Saulīte. Savukārt par audzēkņu sasniegumiem mācībās, sportā un skolas tradīcijām līdz pat šodienai pastāstīja absolvents, kurš allaž jūtas drošs uz skatuves, jo ar to saistās viņa ikdienas darbs – aktieris Andris Gross un tulkotāja Dace Zariņa. Protams, neizpalika arī muzikāli sveicieni absolventu izpildījumā.
"Priecāsimies, ja atcerēsieties, ka jūsu katra panākumu lidojuma sākums ir te – Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā. Allaž būsiet mīļi gaidīti savā skolā!" – tā salidojuma svinīgās daļas noslēgumā visus absolventiem sacīja skolas direktore Vēsma Grugule.
Svinīgajai pasākuma daļai sekoja sarunas, atmiņas, dejas un neizsakāms tikšanās prieks, kas daļai absolventu ilga līdz pat pirmajiem rīta gaiļiem!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *