Aprīļa domes sēde

Ceturtdien, 24. aprīlī notika kārtējā Kandavas novada domes sēde, kurā attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalījās deputāts Arnis Lēnerts. Sēdes darba kārtībā kopumā bija paredzēts izskatīt 30 jautājumus. Kā ierasts, sēdi ievadīja novada domes priekšsēdētāja Alfreda Ķieģeļa un izpilddirektores Sandras Bērziņas pārskats par šajā mēnesī aizsāktajiem un paveiktajiem darbiem.

Ceturtdien, 24. aprīlī notika kārtējā Kandavas novada domes sēde, kurā attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalījās deputāts Arnis Lēnerts. Sēdes darba kārtībā kopumā bija paredzēts izskatīt 30 jautājumus. Kā ierasts, sēdi ievadīja novada domes priekšsēdētāja Alfreda Ķieģeļa un izpilddirektores Sandras Bērziņas pārskats par šajā mēnesī aizsāktajiem un paveiktajiem darbiem.

Savukārt domes Finanšu daļas vadītāja Māra Neiberga ziņoja par novada budžeta izpildi šā gada pirmajā ceturksnī, atzīstot, ka pamatbudžeta ieņēmumi šajā laika periodā saņemti plānotajā apjomā un veido 25,2 % no gada budžeta ieņēmumiem, bet izdevumu – 22,1% no plānotajiem budžeta izdevumiem. Detalizēti izstrādātos pielikumos ikviens no deputātiem varēja iepazīties ar pārskatāmu pašvaldības budžeta izpildes gaitu.


Par daudzdzīvokļu mājas būvniecību

Aprīļa vidū noslēdzās Kandavas novada domes izsludinātais pieteikumu termiņš atklātajam konkursam par 30 dzīvokļu mājas būvniecību Kandavā, Apiņu ielā 6/8. Pavisam konkursā piedāvājumus iesniedza 12 pretendenti. Izanalizējot pieteikumus, domes Iepirkumu komisija nolēma līgumu par daudzdzīvokļu mājas būvniecību slēgt ar celtniecības firmu «I.S.A.M.» no Tukuma. Jau komiteju sēdē domes priekšsēdētājs informēja, ka pretendentu bijis daudz un viņu piedāvātās celtniecības izmaksas arīdzan bijušas visdažādākās, svārstoties no 1,2 līdz pat 1,6 miljoniem latu. Konkursa noteikumi paredzēja izvēlēties cenu ziņā izdevīgāko jeb zemāko no iesniegtajiem piedāvājumiem.
Kopējais būvniecības darbu apjoms – Ls 970 964.82. No novada domes budžeta paredzēts finansēt 70% no kopējām būvniecības izmaksām, bet pārējos 30% (Ls 291 289,45) lūgt no valsts mērķdotāciju fondiem. Šajā gadā izpildāmo darbu apmaksai nepieciešamie 70% no kopējo līdzekļu apjoma ir Ls 680 000. Tālab deputāti ar balsu vairākumu (divi atturējās) nolēma daudzdzīvokļu mājas būvniecībai ņemt aizdevumu no Valsts kases Ls 680 000 apmērā (ar atmaksas termiņu – 20 gadi).

Turpmāk vēl.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *