Lapmežciemnieku ievērībai!

– Lapmežciema bibliotēka piedāvā bez maksas attīstības projekta «Trešais tēva dēls» ietvaros iegādātās datortehnikas datorpakalpojumus un internetu programmas dažādas datu bāzes un lielāko bibliotēku elektroniskos katalogus.

– Lapmežciema bibliotēka piedāvā bez maksas attīstības projekta «Trešais tēva dēls» ietvaros iegādātās datortehnikas datorpakalpojumus un internetu programmas dažādas datu bāzes un lielāko bibliotēku elektroniskos katalogus.

– 16. jūnijā no 9.00 līdz 15.00 doktorātā pieņems zobu higiēnists.
– No 1. jūniju stāsies spēkā jaunie komunālo pakalpojumu tarifi. Aukstais ūdens maksās Ls 0,46 par m³+5% PVN; kanalizācijas notekūdeņi – Ls 1,86 par m³+PVN, kanalizācijas izvešana ar autotransportu – Ls 5, 9414 +PVN.
– Lapmežciema novada dome no 14. jūlija līdz 11. augustam slēgta, jo darbinieki dodas atvaļinājumos
– Pensionāriem 8. jūnijā un 12. jūlijā tiek organizēta ekskursija. Abām ekskursijām viens maršruts – Aglona; paredzēts apskatīt Maizes muzeju, Līvānu mākslas un amatniecības centru un citas interesantas vietas. Izdevumus ekskursijām sedz dome, līdzi jāņem nauda vien pusdienām un personiskiem tēriņiem.
– Municipālajam policistam N. Birģelim dots uzdevums noskaidrot nekustamos īpašumus, kuriem nav atkritumu konteineru un brīdināt namu īpašniekus – ja nebūs konteineru, viņi tiks sodīti saskaņā ar noteikumiem «Lapmežciema pagasta teritorijas, dzīvojamo māju, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi».
– Līdz 1. jūnijam visiem privātmāju īpašniekiem jāuzstāda ūdens skaitītāji. Ja skaitītājiem beidzies vertificēšanas termiņš, jāveic tā pārbaude.
– Laiks pieteikt savu vai skaistu kaimiņa sētu konkursam «Sakoptākā sēta 2008».

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.