AFP

Klasiskais cūku mēris konstatēts 8 mežacūkām Latgalē

Klasiskā cūku mēra antivielas, kuru klātesamība asinīs liecina par saskarsmi ar klasiskā cūku mēra ierosinātāju, konstatēta 16 mežacūkām, bet klasiskā cūku mēra vīruss ir konstatēts 8 no tām. Tādējādi uz šo brīdi klasiskais cūku mēris ir konstatēts 8 mežacūkām.

Klasiskā cūku mēra antivielas, kuru klātesamība asinīs liecina par saskarsmi ar klasiskā cūku mēra ierosinātāju, konstatēta 16 mežacūkām, bet klasiskā cūku mēra vīruss ir konstatēts 8 no tām. Tādējādi uz šo brīdi klasiskais cūku mēris ir konstatēts 8 mežacūkām. Kopumā laika posmā no 17. līdz 24. novembrim Latgalē – Krievijas un Baltkrievijas pierobežā nomedītas un izmeklētas 94 mežacūkas.

Pagājušās nedēļas laikā Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) karantīnas zonā ir pārbaudījis 551 saimniecību, konstatējot, ka 161 no tām tiek turētas mājas cūkas. Vispārīgais veselības stāvoklis pārbaudīts vairāk nekā 900 cūkām, 363 cūku asins paraugi nosūtīti laboratoriskai izmeklēšanai. Šobrīd nevienai mājas cūkai nav konstatēts ne klasiskais cūku mēris, ne šīs slimības antivielas.

Mājas cūku novietņu pārbaudes turpināsies vēl vairākas nedēļas. Pārbaužu veikšanu apgrūtina tas, ka ne visi cūku turētāji ir informējuši Lauksaimniecības datu centru (LDC) par to, ka saimniecībā tiek turētas cūkas, tādēļ PVD nav ticamas informācijas par reālo cūku novietņu skaitu reģionā un inspektoriem nākas iegriezties katrā lauku sētā, lai pārliecinātos, vai tajā netiek turētas cūkas.

No 161 pārbaudītās saimniecības, kurās tika turētas cūkas, tikai 37 saimniecības cūkas ir reģistrējušas LDC.

Nepilnīgā informācija sagādā problēmas ne tikai PVD, bet var sagādāt arī pašām saimniecībām, ja tajās tiktu konstatēts klasiskais cūku mēris, jo kompensācijas no valsts, lai segtu klasiskā cūku mēra radītos zaudējumus, varēs saņemt tikai cūku īpašnieki, kuri cūkas būs reģistrējuši LDC.

Tikmēr Baltkrievijas Veterinārās un pārtikas uzraudzības departaments no 23. novembra ir noteicis pagaidu ierobežojumus dzīvu cūku, mājas un meža cūku gaļas un gaļas produktu, ādu, bioloģiskā materiāla, dzīvnieku barības un barības piedevu, kā arī medību trofeju importam no Dagdas novada Latvijā, kur mežacūkām tika konstatēts klasiskais cūku mēris. Par to liecina Baltkrievijas kompetentās institūcijas mājaslapā internetā publicētais rīkojums. PVD pagaidām nav saņēmis oficiālu informāciju no Baltkrievijas.

Neviena Dagdas novadā reģistrēta dzīvnieku novietne cūkas uz Baltkrieviju neeksportē. Arī šajā novadā reģistrētie cūkgaļas un gaļas produktu ražotāji produkciju uz Baltkrieviju neeksportē.

Kā jau informējām iepriekš, Pamatojoties uz Eiropas Savienības klasiskā cūku mēra references laboratorijā iegūtiem laboratorisko izmeklējumu rezultātiem, kas uzrāda klasiskā cūku mēra vīrusa genoma klātbūtni divos mežacūku paraugos, Pārtikas un veterinārais dienests ir noteicis karantīnas zonu sekojošā Latvijas teritorijā – Isnaudas, Pureņu, Ņukšu, Pildas, Nirzas, Briģu, Rundēnu, Istras, Stoļerovas, Kaunatas, Mākoņkalna, Lauderu, Pasienes, Zaļesjes, Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, Šķaunes, Aulejas, Indras, Izvaltas, Kalniešu, Kaplavas, Kombuļu, Krāslavas, Piedrujas, Robežnieku, Skaistas, Ūdrīšu pagastos.

Šajā teritorijā tiks pārbaudītas un laboratoriski izmeklētas visas nomedītās un mirušās mežacūkas. Tās nedrīkstēs izvest no karantīnas zonas. Veterinārā inspektora uzraudzībā tiks iznīcināti visi pārtikā neizmantojamie mežacūku orgāni un liemeņu daļas. Aizliegts laist pārtikas apritē karantīnas zonā nomedīto mežacūku gaļu.

Karantīnas zonā PVD pārbauda visas mājas cūku novietnes. Novietnēs tiek ņemti cūku asins paraugi laboratoriskai izmeklēšanai. Paraugi tiks ņemti arī visām mirušajām cūkām, kā arī tām, kurām novērojamas saslimšanas pazīmes.

Saimniecībām, kuras atrodas karantīnas zonā, jānodrošina cūku turēšana telpās, izslēdzot jebkuru to kontaktu ar meža dzīvniekiem. Pie ieejas dzīvnieku novietnē jābūt dezinfekcijas paklājiem. Mājas cūku pārvietošana karantīnas zonā ir jāsaskaņo ar PVD.

Atgādinām, ka klasiskais cūku mēris ir lipīga infekcijas slimība, ar kuru slimo kā meža, tā arī mājas cūkas. Slimības pazīmes – augsta ķermeņa temperatūra (40°C), konjunktivīts, kustību koordinācijas un centrālās nervu sistēmas darbības traucējumi. Uz saslimušā dzīvnieka ādas – īpaši uz ausīm, astes, vēdera un kāju iekšpusē, novērojami asins izplūdumi. Slimās sivēnmātes var abortēt, sivēni piedzimt vārgi, atsevišķos gadījumos – nedzīvi. Saslimšana parasti beidzas ar cūku nobeigšanos.

PVD aicina mājas cūku turētājus, it īpaši Latgales reģionā dzīvojošos, sekot līdzi cūku veselības stāvoklim un nekavējoties informēt veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas vai nobeidzas.

Slimības ierosinātāju no novietnes uz novietni var pārnest ar piesārņotu barību, ūdeni, inventāru, apģērbu un transporta līdzekļiem, termiski neapstrādātām, cūkgaļu saturošām virtuves ēdienu atliekām.

Lai pasargātu mājas cūkas no slimībām, ko pārnēsā mežacūkas, tai skaitā klasiskā cūku mēra un Āfrikas cūku mēra, PVD atgādina:

1. Cūkas jātur iekštelpās; nedrīkst pieļaut to kontaktu ar mežacūkām.

2. Cūkām nedrīkst izbarot nomedīto mežacūku gaļas atliekas un virtuves atkritumus.

3. Cūku novietnē nevajag ielaist nepiederošas personas vai arī jāparūpējas par vienreiz lietojamo apģērbu.

4. Apģērbu, kas valkāts medībās, nedrīkst vilkt, dodoties apkopt cūkas.

5. Pie ieejas novietnēs jāizvieto dezinfekcijas paklāji.

6. Regulāri jāveic deratizācija.

Cūku saslimšanas gadījumā ātra un atbildīga saimnieka rīcība var pasargāt citas dzīvnieku novietnes no klasiskā cūku mēra, tāpēc atgādinām – ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāinformē veterinārārstu un/ vai sava reģiona PVD pārvaldi.

Ja apstiprināsies, ka cūkas saslimušas ar klasisko cūku mēri, saimniecībā tiks veikti slimības ierobežošanas pasākumi. Atgādinām, ka valsts cūku īpašniekam kompensēs nobeigušos vai slimības dēļ nokauto dzīvnieku, iznīcinātās barības un dezinfekcijas dēļ radušos zaudējumus.

Klasiskais cūku mēris nav bīstams cilvēkiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *