Trešdiena, 2018. gada 21. novembris
Andis, Zeltīte
Viens no pieciem «Apeirona» dāvātajiem Zelta kruķiem atceļoja uz Tukumu. Par to lepna ir domes arhitekte Iveta Vistapole un domes priekšsēdētājs Juris Šulcs

«Zelta kruķis» – Tukuma 2. pa­mat­sko­lai

Twitter
FaceBook
print
2007. gada 11. decembris 13:57

6. de­cem­brī in­va­lī­du un vi­ņu drau­gu ap­vie­nī­ba «Apeirons» su­mi­nā­ja tos ēku īpaš­nie­kus, kas, tās bū­vē­jot vai atjauno­jot, pa­do­mā­ju­ši par cil­vē­kiem ar spe­ci­ālām va­ja­dzī­bām. Svi­nī­ga­jā pa­sā­ku­mā ti­ka pa­snieg­tas pie­cas bal­vas – «Zelta kruķi», tos­tarp viens Tu­ku­ma pil­sē­tas do­mei par Tu­ku­ma 2. pa­mat­sko­las ēku.

Šā­du kon­kur­su «Apeirons» sa­dar­bī­bā ar Eko­no­mi­kas mi­nis­tri­ju rī­ko jau ce­tur­to ga­du. At­bil­sto­ši no­li­ku­mam šoreiz ta­jā ik­viens var pie­teikt ob­jek­tu, kas ta­pis no 2006. ga­da no­vem­bra līdz 2007. ga­da ok­tob­rim un kas va­rē­tu būt hu­mā­nā­kā vie­ta Lat­vi­jā.
Tu­ku­ma 2. pa­mat­sko­lā, kas ti­ka at­klā­ta 2007. ga­da sā­ku­mā, ir no­dro­ši­nā­ta ie­kļū­ša­na cil­vē­kiem ar kus­tī­bu traucēju­miem – to no­dro­ši­na īpa­ša uz­brauk­tu­ve un pa­cē­lājs, kas cil­vē­ku ra­tiņ­krēs­lā pa­ceļ līdz pir­ma­jam stā­vam, kur ir gan di­rek­to­ra ka­bi­nets, gan kan­ce­le­ja un kur viņš var no­kār­tot da­žā­dus jau­tā­ju­mus. Pa­mat­sko­las di­rek­to­re Dzin­tra Rī­be­na pa­stāstī­ja, ka līdz šim nav bi­jis va­ja­dzī­bas iekār­­tu iz­man­tot, ta­ču nepieciešamības ga­dī­ju­mā tā ir vien­kār­ši un ēr­ti iedarbi­nā­ma. Tie­sa, ar to var no­kļūt ti­kai sko­las pir­ma­jā stā­vā; pā­rē­jos stā­vos cil­vē­ki ar kus­tī­bu trau­cē­ju­miem nokļūt nevar.
Tu­ku­ma 2. pa­mat­sko­las ēku pro­jek­tē­ja ­SIA «Pilsētprojekts», cē­la ­SIA «Amat­nieks», bet pa­sū­tī­tājs bi­ja Tu­ku­ma pil­sē­tas do­me.


Komentēt

Pasākumu kalendārs

2018.11.23 | 20:00

Zemnieku un uzņēmēju balle Valdeķos 

2018.11.24 | 15:00

Tikšanās ar māksliniecēm «Durvīs» 

2018.11.24 | 16:00

Senioru balle Lapmežciemā 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Novembris
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool