Aleksejs, Aleksis, Alekss
Foto: LETA

Partiju programmu vērtējums

Autors: Liena Trēde
Twitter
FaceBook
print
2014. gada 2. oktobris 19:38

1. «Latvijas attīstībai»

Programma: «Par visu kopumā»

Partijas priekšvēlēšanu programmā izteikts apgalvojums, ka līdz šim valdības ir vien ”dzēsušas ugunsgrēkus”, pakļaujoties viens vai otrs sabiedrības grupas prasībām. Savukārt «Latvijas attīstībai» gan strādāšot un domāšot par valsts interesēm kopumā, par prioritāti izvirzot izglītību, veselības aprūpes pieejamību un atbalstu uzņēmējdarbībai.

Ekonomikā situāciju tiek solīts uzlabot, ļaujot attīstīties uzņēmējdarbībai un tas tikšot panākts turpmāko četru gadu laikā neceļot nodokļus. Tieši pretēji – iecerēts samazināt darbaspēka nodokļus par 9%, mikrouzņēmumiem tos noteikt 9% apmērā un reinvestētai peļņai ieviest nulles likmi. Vienlaikus tiek solīts samazināt birokrātijas slogu un likvidēt iestāžu plānus soda naudu iekasēšanai.

Sociālā jomas problēmjautājumi atsevišķi saīsinātās programmas ietvaros netiek iztirzāti, vien norādot, ka augstākminēto prioritāšu īstenošana radīs darba vietas, veicinās konkurētspējīgas izglītības iegūšanas iespējas un padarīs pieejamāku veselības aprūpi (iecerēts ieviest valsts veselības apdrošināšanas sistēmu).

Aizsardzība jeb valsts drošība, tāpat kā sociālie jautājumu, tiek uzsvērts, esot atkarīga no ”gudras un darbīgas politikas”.

Reģionālās attīstības jautājums atsevišķi netiek minēts.

 

2. «Suverenitāte»

Programma: «Mainām visu!»

Partija uzskata, ka savādāk, nekā tas darīts līdz šim, jāsaimnieko teju visās sadzīves sfērās. Sākot ar nodokļu sistēmas reformām un beidzot ar vēlēšanu kārtības, pārskatot dalību ES  un tamlīdzīgiem mazuzticamiem piedāvājumiem.

Ekonomikā, uzskata partija, ir būtiski jāpalielina valsts loma. Tas attiecas kā uz vietējā tirgus aizsardzību un vietējo izejvielu izmantošanu ražošanā, tā uz, piemēram, komunāliem maksājumiem, kurus arī būtu jāregulē valstij. (Lai gan – Regulators jau mums ir.) Jāpiebilst, ka partija vēlas, lai tiktu atjaunots lats un ierobežota ārvalstu banku darbību Latvijā – valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu konti drīkst būt tikai valsts bankā.

Sociālajā jomā partija sola paaugstināt minimālo algu, pensijas, invaliditātes u. c. pabalstus vismaz līdz iztikas minimumam, daudzbērnu ģimenēm piedāvāt sociālo mājokli ārpus rindas, visiem – sabiedrisko transportu un minimālo veselības aprūpi – bez maksas.

Aizsardzības nodrošināšanai esot jāatver čekas maisi un jānosaka, ka valsti aizsargā Latvijas armija un Latvijas pilsoņi. Savukārt valsts dalība militārajās aktivitātēs ir pieļaujama tikai ar tautas vairākuma akceptu.

Reģionālās attīstības jautājums atsevišķi netiek iztirzāts.

 

3. Partija «Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām»

 Programma: «Par apdzīvotiem laukiem un nodokļu pārmaiņām»

Partijas programmā tiek norādīts, ka valodu un tautību atšķirības nav šķērslis valstiskai attīstībai un uzsvērts, ka galvenais valsts uzdevums – rūpēties par tiem, kas nespēj to paši, un dot iespēju par sevi rūpēties tiem, kas to spēj.

Ekonomikā, uzskata partija, uzlabojumus var panākt, piemēram, veicot dažas izmaiņas nodokļu politikā.  Tiek uzsvērts, ka katru nodokli jāiegulda konkrētā mērķī un sfērā, savukārt, kopējā budžetā nonāk tikai ienākuma nodokļi. Tāpat tiek rosināts ieviest progresīvo nodokli un nulles deklarāciju, pacelt neapliekamā minimuma līmeni, diferencēt nekustamā īpašuma nodokli, atvieglot uzņēmuma ienākuma nodokļus peļņai, ja tā tiek reinvestēta utt. Vienlaikus veicināt enerģētisko neatkarību, atbalstīt vietējo ražošanu, tai skaitā, mājražošanu (partija uzskata, ka jāatjauno cukura fabrika un jāveicina linu audzēšana).

Sociālajā jomā tiek piedāvāts domāt par medicīnas pakalpojumu pieejamību, invalīdu integrēšanu un starppaaudžu sadarbību.

Aizsardzības jautājums atsevišķi netiek izcelts.

Reģionālā attīstība – partija uzskata, ka pēc iespējas jāveicina lauku apdzīvošana, kā arī rūpnīcām jābūt reģionos, ne tikai Rīgā.

 

4. «Vienotība»

Programma – «Piesardzīgi attīstīties»

Partijas «Vienotība» programmas saīsinātajā versijā pieminētas teju visas iespējamās sfēras, kas vien varētu ieinteresēt potenciālos vēlētājus – sākot ar enerģētisko neatkarību un nodokļu politiku, visbeidzot ar solījumiem stiprināt latvisko diasporu ārpus valsts robežām. Tiek uzburta vīzija, kas nākamajos četros gados būtu jādara, lai ‘tuvinātos vidējam ES labklājības līmenim’, vienlaikus solot ievērot ”pēctecības” un ”atbildības” principus.

Ekonomikā partijas «Vienotība» ir pārliecināta, ka spēja radīt apstākļus, lai uzņēmējdarbība kļūtu efektīvāka un eksportspējīgāka. Tiek solīts veikt nepieciešamās reformas, lai Latvija kļūtu par OECD dalībvalsti, sakārtot maksātnespējas procesu, apkarot ēnu ekonomiku, veicināt enerģētisko drošību, izveidot Latvijas Izaugsmes banku u. tml. Savukārt jautājumā par nodokļu politiku partija ir piesardzīga un nekonkrēta – tiek solīts tos ”taisnīgi sadalīt” un saglabāt ”vidēji zemus”, tāpat kā ”zemam” vajadzētu būtu budžeta deficīta līmenim.

Sociālajos jautājumos – tikpat nekonkrēti. Programmā tiek solīt izveidot tādu sociālās drošības sistēmu, kas sniegtu ”pietiekamu” atbalstu visiem, kam vien tas ir nepieciešams. Tikšot paplašināts atbalsts jauniešiem un ģimenēm ar bērniem. Un sociāli neaizsargātām sabiedrības grupām papildus samazināsies līdzmaksājumi par medicīnas pakalpojumiem.

Aizsardzības jomā «Vienotība» sola pildīt jau valdības pieņemto lēmumu palielināt aizsardzības budžetu līdz 2% no IKP, ar piebildi – pakāpeniski. Tāpat tiek cerēts panākts, lai NATO spēki Latvijā uzturētos ilgstoši. Plānots stiprināts zemessardzi un motivēt iekšlietu sistēmā strādājošos. Vienlaikus valstiskā līmenī iecerēts rūpēties par to, lai sabiedrība saņemtu ”objektīvu un kvalitatīvu informāciju”.

Reģionālās attīstības labā partija iecerējusi vispirms izstrādāta plānu – līdzīgi, kā iepriekš attiecībā uz Latgali, attīstības plāniem esot jābūt arī par Vidzemi, Kurzemi, Zemgali un Lielrīgas reģionu.

 

5. «Politiskā partija izaugsme»

Veseli un nodarbināti

Programmā tiek izvirzītas vairākas prioritātes, bet jo īpaši – veselības aprūpes jautājums un valsts līdzekļu novirzīšana šīs sfēras uzlabošanai. Proti, veselības budžetu jāpalielina līdz vismaz 5% no IKP un tam esot jāturpina augt ik gadu. Taču ir ierosinājumi kā uzlabot arī citas jomas – izglītību, sportu, tautsaimniecību, gan nepiebilstot, ka daži no ierosinājumiem jau tiek īstenoti.

Ekonomikā tiek solīts ar nodokļu politikas palīdzību samazināt darba spēka izmaksas un, jo īpaši veicināt lauksaimniecības un mežapstrādes attīstību, efektivitāti, piemēram, sadarbojoties ar zinātniekiem. Partija arī uzskata, ka būtu ieviešams progresīvais ienākumu nodoklis un sparīgāk jāapkaro ēnu ekonomiku, korupciju.

Sociālajā jomā partija uzskata, ka valsts varētu sniegt atbalstu, piemēram, tiem uzņēmumiem, kuri rada jaunas darba vietas un veic ilgstošu bezdarbnieku, kā arī jauno vecāku, aktīvu senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanu darba tirgū. Jāpiebilst, ka jau šobrīd pastāv šādas atbalsta programmas.

Aizsardzības jautājums netiek iztirzāts.

Reģionālā attīstība tiek pieminēta punktā, kurā partija rosina veicināt pašvaldību aktīvāku iesaisti reģionu attīstībā.

 

6. Vienoti Latvijai

Programma – «Cīņā ar atpalicību»

Partija «Vienoti Latvijai» savas programmas ievadā pauž pārliecību, ka šobrīd Latvija ir diezgan atpalikusi, bet tuvāko 10 gadu laikā, sekojot viņu ierosinājumiem, šo situāciju varētu uzlabot. Piebilsto, ka attīstība iespējam tikai ”pastāvot nācijas izlīgumam”.

Ekonomikā partija rosina veikt vairākas izmaiņas nodokļu politikā. Piemēram, pretēji šobrīd iecerētajam, necelt nodokļu likmi mikrouzņēmumiem, likvidēt uzņēmumu ienākuma nodokli reinvestētajai peļņai (nosakot kapitāla nodokli 20%), samazināt PVN pārtikai – līdz 12%. Bet, lai veicinātu investīciju ieplūšanu, partija uzskata, ka būtu jāturpina tirgot uzturēšanās atļaujas. Vēl vairāk – nepieciešamo investīciju apjoms būtu jāsamazina līdz 100 000 eiro apmēram. Savukārt, lai veicinātu enerģētisko neatkarību, partija sola atbalstīt lēmumus, kas saistīti ar tās piegādes dažādošanu un rosināšot enerģiju visos līmeņos taupīt.

Sociālā jomā – programmā ir priekšlikums tieši maznodrošinātajiem sabiedrības locekļiem radīt pieejamu pārtiku ar ”samazināto PVN likmi”, gan neminot, kā to īstenot. Tāpat tiek ierosināts samazināt iedzīvotāju maksājumus par medicīnas aprūpi, vienlaikus palielinot valsts maksājamo daļu.

Aizsardzības politika – partija iestājas par Latvijas dalību NATO un aizsardzības budžeta pakāpenisko palielināšanu 2% apmērā. Tāpat tiek pausts viedoklis, ka ES ārpolitkai ir jābūt vienotai, gan piebilstot, lai tā neskartu ”Latvijas drošību un ekonomiskās intereses”.

Reģionālās attīstības vārdā tiek solīts turpināt jau šobrīd īstenoto atbalsta politiku lauksaimniekiem – nodokļu atvieglojumi, kompensācijas, cīņa par lielākām subsīdijām u. tml. Vienlaikus reģioniem ir nozīme partijas iecerētajās izglītības reformās. Proti, vidējo izglītību, viņuprāt, galvenokārt būtu jākoncentrē reģionos un laukos jāsaglabā sākumskolas. Savukārt skolotāju un skolēnu proporciju esot jāatgriež tajā līmenī, kāds tas bijis 2000./2001. gadā, ļaujot nojaust, ka gaidāms pedagogu skaita samazinājums.

 

7. Nacionālā apvienība «VL!»-«TB/LNNK»

Programma: «Par nāciju un ģimeni, bet – kā?»

Nacionālā apvienība «VL!»-«TB/LNNK» savā programmā uzskaita daudz un dažādus labumus, kādus varētu sniegt ģimeņu atbalstam un nācijas stiprināšanai. Toties salīdzinoši maz tiek runāts par to, kā šos solītos labumus finansēt.

Ekonomikas izaugsme tiek saistīta ar stratēģisko uzņēmumu darbošanos valsts paspārnē, kultūras un dabas tūrisma attīstību, latviešu, nevis viesstrādnieku nodarbināšanu. Tiek piedāvātas arī vairākas būtiskas, bet neskaidras izmaiņas nodokļu politikā, proti, iecerēts ”ievērojami” palielināt neapliekamā minimuma likmi, ieviest progresīvo principu, ”taisnīgu” nodoklis par kapitāla pieaugumu.

Sociālā jomā partija galvenokārt sola atbalstu ģimenēm ar bērniem – ieviest brīvpusdienas līdz pat vidusskolai, īpašu ”trešā bērna” politiku, samazināt ģimeņu izdevumus par pārtiku un piemaksāt pie pensijas par katru bērnu. Tāpat tiek plānots turpināt un paplašināt programmu, kas ļauj ģimenēm iegādāties savu pirmo mājokli, kā arī mazināt ”veselības nevienlīdzību”.

Aizsardzības stiprināšanai partija iesaka ne tikai novirzīt 2% no IKP, kā to pieprasa dalība NATO, bet veikts arī virkni citu pasākumu. Piemēram, aizliegt Latvijai ”naidīgas” organizācijas, pārtraukt uzturēšanās atļauju tirgošanu, pat pilsonības atņemšanu par ”svinīgā solījuma pārkāpšanu”. Visbeidzot tiek rosināts katrā pašvaldībā izveidot savu Zemessardzes vienību.

Reģionālā attīstība – tiek norādīts, ka jāattīsta jau esošie reģionālie centri, jāatbalsta ražošanu reģionos un jāierobežo ārvalstnieku iespēju iegādāties Latvijas zemi. Savukārt tiem tautiešiem, kas mīt savas dzimtas īpašumos – jāsamazina nodokļus.

 

8. Latvijas Reģionu apvienība

Programma: «Kas mēs esam»

Apvienība priekšvēlēšanu programmā galvenokārt ir koncentrējusies uz savas nostājas skaidrošanu visdažādākajos jautājumos. Piemēram, par to, ka ”ģimene” ir ”vīrietis un sieviete”, ka pensijā ir jādzīvo ”cilvēka cienīgu dzīve”, ka jāseko kristīgām vērtībām u. tml. Bet pavisam konkrētu vai arī salīdzinājumā ar šī brīža situāciju – krasi atšķirīgu ierosinājumu ir salīdzinoši mazāk.

Ekonomikā tiek solīts koncentrēties uz atbalstu uzņēmējiem, kuri strādā Latvijā un nodarbina tās iedzīvotājus. Plānots atbalstīt samazināto nodokļu likmi mikrouzņēmējiem (9%), PVN samazināšanu veselīgai pārtikai, attīstīt krājaizdevumu sabiedrības un veicināt Latvijā pieejamo energoresursu izmantošanu.

Sociālo jautājumu apvienība programmā aizskārusi, rosinot noteikt valsts apmaksāto veselības aprūpes minimumu un mudinot racionāli veidot bezdarbnieku apmācības sistēmu.

Aizsardzībai tiek mudināts modernizēt Latvijas bruņotos spēkus, attīstīt Zemessardzi un veicināt Latvijas Austrumu robežas apdzīvotību.

Reģionālās attīstības jautājumiem apvienība ir pievērsusies visplašāk, norādot, ka pašvaldībām būtu jābūt lielākām pašnoteikšanās tiesībām un, ka ES un valsts investīcijas reģionu starpā būtu jāsadala vienlīdzīgāk. Kā nozīmīgs punkts tiek minēt arī izglītība – laukos bērniem jāsaglabā iespējas mācīties vismaz līdz 4. klasei, jāatbalsta mūžizglītības programmas.

 

9. Jaunā konservatīvā partija

Iestājas par ”normālību”

Kā jau liecina partijas nosaukums, tās biedri iestājas par konservatīvām vērtībām, kas šajā gadījumā tiek saistītas ar uz Rietumiem vērstu politiku, valsts valodu – latviešu valodu, tradicionālu ģimeni un citām, kā tiek norādīts, ”normālībām”. Tomēr programma vairāk sastāv no uzsaukumiem, mazāk – konkrētiem uzdevumiem, kas būtu jāpaveic.

Ekonomikā, uzskata partija, valsts politikai galvenokārt būtu jābūt vērstai uz mazo un ģimenes uzņēmumu atbalstu. Tostarp ir ierosinājumi saistībā ar nodokļu politiku – ieviest regresīvo neapliekamo minimumu, iesaldēt pievienotās vērtības nodokļa likmi, veicināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas apmēra samazināšanu atkarībā no valsts budžeta u. c. Vienlaikus partija cer pāraudzināt VID darbiniekus – liekot tiem būt mazāk represīviem un pielaidīgiem attiecībā pret parādniekiem. Jāpiebilst, ka partija iestājas pret uzturēšanās atļauju tirgošanu.

Sociālā jomā partija sola veicināt mazāk turīgās sabiedrības daļas iespējas iegādāties pārtiku, ceļot neapliekamo minimumu un nepieļaut veselības aprūpes reformas, kas šo aprūpi padarīt nepieejamu ”ievērojamai iedzīvotāju daļai”.

Aizsardzības jautājumā tiek mudināts panākt pastāvīgu NATO spēku klātbūtni Baltijā, stiprināt Zemessardzi, ieviest profesionālā dienesta atvaļināto karavīru un virsnieku rezerves spēku sistēmu, kā arī pārskatīt karavīru un iekšlietu struktūrās strādājošo atalgojuma, sociālās garantijas.

Reģionālās attīstības jautājums tiek programmas ietvaros tiek minēts saistībā ar nacionālās kultūras veicināšanu  novados.

 

10. «Latvijas Krievu savienība»

Pārstāv krievu kopienas intereses

Daļa jautājumu partijas priekšvēlēšanu programmā saistīta ar solījumiem aizstāvēt Latvijas krievu kopienas intereses – iestāties par krievu valodas oficiālu statusus, pilsonības iegūšanas atvieglojumiem, visu līmeņu izglītības iespējām krievu valodā u. tml. Partija kategoriski iestājas pret Otrā pasaules kara rezultātu revīziju, tai pat laikā uzskata, ka antihitleriskās koalīcijas veterāniem ir jāsaņem oficiālais statuss un atvieglojumi. Tomēr programmā ir atvēlēta vieta arī vispārīgākiem, ar nacionalitāti nesaistītiem jautājumiem.

Ekonomikā, partija uzskata, valstij būtu jāatbalsta mazie un vidējie uzņēmēji, jāiestājas par kooperāciju un sociālo uzņēmējdarbību. Valsts uzņēmumi ”jāattīra” no ”politiskajiem ielikteņiem”. Nodokļu jautājumā partija iestājas par pakāpenisku nodokļu pazemināšanu darbaspēkam, atbalstu investoriem, atkarībā no radīto darba vietu skaita, inovācijām ražošanā.

Sociālā jomā partija iestājas pret pensijas vecuma un minimāla darba stāža paaugstināšanu, bet par ”pilnvērtīgu” indeksāciju un pensiju, kas nepārsniedz 400 eiro, atbrīvošanu no nodokļiem. Pensijas būtu jāsaņem arī nepilsoņiem. Tāpat ar valsts atbalstu esot jāpārvar ”demogrāfiskā katastrofa”, likumā jānosaka tiesības uz mājokli, vienlaikus ierobežojot komunālo uzņēmumu peļņas normu.

Aizsardzības jautājums partijas programmas ietvaros netiek skarts.

Reģionālā attīstība – partijas iestājas par īpašu valsts atbalstu uzņēmējiem, kuri rada darba vietas Latgalē.

 

11. «Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija

Pārtrauks taupīt

Partijas savas saīsinātās programmas ietvaros ir atvēlējusi vietu līdzšinējo valdību kritikai, norādot, ka teju visās jomās novērojama lejupslīde. Tiek solīt atjaunot ”sociālo taisnīgumu” un pārtraukt ”bargo taupības” politiku.

Ekonomikā, augstāk minētā mērķa sasniegšanai, plānots veikt ievērojamas izmaiņas nodokļu politikā. Samazināt tā likmes pārtikai, medikamentiem, sabiedriskajam transporta, apkurei, mikrouzņēmumiem (9% apmērā) un noteikts minimālo dzīvojamo platību, par kuru neiekasētu nodokļus. Savukārt celt un iekasēt nodokļus varētu par luksusa preču iegādi, lieliem mantojumiem un lieliem nekustamajiem īpašumiem. Partija iestājas arī par 0% likmi uzņēmumu reinvestētajai vai nesadalītai peļņai un progresīvo nodokli. Ražošanā un zinātnē, uzskata partija, varētu ieguldīt daļu no otrā pensiju līmeņa uzkrājumiem, budžeta dotācijas un daļu no Latvijas Bankas līdzekļiem. Tāpat būtu jāizveido valsts attīstības banka un dažādi fondi, piemēram, demogrāfijas un reemigrācijas problēmu risināšanai. Savukārt valstij piederošu AS «Citadele banka» ir jāatstāj nacionālā kapitāla kontrolē

Sociālajā jomā, īstenojot nodokļu reformas un veicot citu pasākumus, tikšot uzlabots trūcīgo stāvoklis.

 

12. Zaļo un zemnieku savienība

Programma: Par taisnīgu investīciju sadali!?»

Kā norādīts savienības priekšvēlēšanu programmā,  partijas galvenā rūpe ir reģionālā attīstība, izglītība un ”droša nākotne”, kas savukārt aptver plašu jautājumu loku – sākot ar ekonomiku, beidzot ar aizsardzību un veselības aprūpi. Jāpiebilst, ka daudzos punktos ZZS gan ir ”pret” šobrīd īstenoto politiku.

Ekonomika. Savienība ir pārliecināta, ka spēj ”radīt” darba vietas, kā arī izmantot dalību ES un NATO sociālekonomiskajai attīstībai. ZZS sola iestāties pret valsts kapitālsabiedrību privatizāciju, «Citadeles» neizdevīgu pārdošanu un nodokļu likmes palielināšanu mikrouzņēmumiem. Savukārt rūpēšoties par to, lai «Liepājas Metalurgs» atsāk darbu un, lai Latvijas zemei un mežiem pieaugtu vērtība.

Sociālajā jomā ZZS uzskata, ka būtu jādomā par pensiju indeksāciju atkarībā no darba stāža, jāsamazina pacienu iemaksas un medikamentu līdzmaksājumus, kā arī jāuzlabo sociālo pabalstu sistēmu kopumā.

Aizsardzības stiprināšanai savienības rosina palielināt budžetu, modernizēt bruņotos spēkus, stiprināsim Zemessardzi un Jaunsardzi, kā arī ”integrēties NATO militāri rūpnieciskajā kompleksā”.

Reģionālo attīstību ZZS cer veicināt atbalstot izglītības un tūrisma iespējas reģionos, iestājoties par ”taisnīgu” investīciju un nodokļi sadali, stiprinot pašvaldību tiesības pieņemt lēmumus. Tāpat iecerēts novirzīsim daļu uzņēmumu ienākumu nodokļa investoru piesaistei pašvaldībās, bet Rīgu attīstīt par Eiropas metropoli.

Aizsardzība – programmā netiek minēta.

Reģionālās attīstība – partija pašvaldības mudinās ieguldīt jaunu darba vietu radīšanā, tām novirzot daļu no uzņēmumu ienākuma nodokļa.

 

13. No sirds Latvijai

Vairos godīgumu

Partija uzskata, ka tieši viņu vadībā iespējams izskaust ”politiķu alkatību”, apkarot korupciju un veicināts ekonomikas attīstību, godīgumu politikā. Tas tikšot panākts, piemēram, mainot vēlēšanu sistēmu, kontrolējot ierēdņu darbu, valsts budžeta izlietojumu u. tml. Programmā konkrētu solījumu gan ir salīdzinoši maz.

Ekonomikā partija sola iestāties par inovācijām, noteikt valstij vēlamās un iespējamās attīstības nozares un tām novirzīt finansējumu. Ir par neapliekamā minimumu paaugstināšanu līdz minimālās algas apmēram un būtisku PVN samazinājumu veselīgai pārtikai.

Sociālā jomā partijas programmās tiek solīts lielāks atbalsts ģimenēm ar bērniem, pensiju aprēķinā nodrošināt ”pozitīvu pensiju kapitāla indeksu”, padarīt pieejamāku veselības aprūpi.

Aizsardzība – iecerēts nostiprināsim Zemessardzi un iekšlietu sistēmas dienestu materiālo un cilvēkresursu nodrošinājumu, finansējums aizsardzībai 2% apmērā no IKP.

Reģionālā attīstība – īpaši tikšot atbalstīta mazā un vidējā uzņēmējdarbība, kas nodrošinās teritorijas apdzīvotību, nodarbinātību un tradicionālās lauku vides saglabāšanu.

Birkas:


Komentēt

Komentāru secība: dilstoši

 1. Kandava.lv teica:

  Nu ta visi balsojam par 8. sarakstu! Jadabon to Kaimiņu iekšā!

  • jautājums? teica:

   Vai esi maz pie pilna prāta un saprašanas, ja uzskati, ka ikvienam pajolim ir jābūt savam krēslam Saeimā? Bet varbūt, ka esi viņam līdzīgs, – tas ir prāta maz, bet dūša liela.

 2. Džeina teica:

  Kā tad, par 8.sarakstu, kurā klauni un Šlesera “astoņkāja” cilvēki! Tad jau labāk es balsotu par 11.sarakstu, tur vismaz pievilcīgi, jauni vīrieši, nevis veci āpši kā vairākās citās partijās.

  • fff teica:

   Par 11. sarakstu, jeb Saskaņu (Saskaņas centru)?
   Ja atskaita to, ka viņi ir prokrieviski un visticamāk vēlētos novest LV Krievijas pakļautībā, ja atskaita to, ka viņu sarakstos ir visvairāk apšaubāmas reputācijas cilvēku, tad ir vēl šāds jauks uzskaitījums:
   – Aizdomas par kukuļu pieprasīšanu RD Satiksmes departamentā
   – Rīgas namu pārvaldnieks – nozagtais ceturtdaļmiljons un kukuļņemšana
   – Pazudušais Rīgas namu miljons
   – Tēla veidošana medijos ar pašvaldības uzņēmumu palīdzību
   – Rīgas satiksme un mikroautobusu maršrutu iepirkums
   – Dārgais Saktas ziedu tirgus paviljons
   – Ziņu sižetu pasūtīšana Pirmajā Baltijas kanālā
   – Dzīvokļu pārvaldes kukuļošanas lieta un Ārija Stabiņa
   – Pārkāpumi Rīgas brīvostā
   – SC saistība ar korupciju Jūrmalā

   Labs mēģinājums Ušakov! 😀

   • Zumzis teica:

    TV pārraidīja Saskaņas ņemšanos pagājušajā svētdienā Vecrīgā. Man pietika ar kāda Rīgas domes darbinieka diviem teikumiem: “Mēs gribam atgriezt mūsu valsti. Uzvara būs mūsu.”
    Ukrainā kaimiņvalsts “atbrīvotāji” jau nodarbojas ar “savas valsts atgriešanu”.
    Ja kāds vēlas izbaudīt Latvijā Ukrainas situāciju, var balsot par Saskaņu. Es to negribu.

 3. Saeimas benķis teica:

  Dāmas, dāmas – manis pietiks visām! 🙂

  P.S. Lai Jums-tautieši rīt ass prāts un laba intuīcija, savu izvēli izdarot!

 4. jāpārdzīvo teica:

  Šodien salikām jauno valdību.

  Diemžēl,Jūsu J.Šulcs tur nav.

 5. Māris teica:

  Sakiet lūdzu, kur var atrasts sarakstu kanditātus, par Tukuma novadu?

 6. Zeks teica:

  Visi sola kam nav slinkums un protams visu arī aizmirsīs, jo par vārdiem neatbild. Vajadzētu zonas likumus. Nemētāties ar vārdiem. Ja solīji nosist tad izdari, pretējā gadījumā nositīs tevi.

 7. Māris teica:

  Sapratu – atradu.

  Mums Zemgales apgabals 🙂

 8. Kandava lv teica:

  Uzdevums izpildits! Kaimiņš ir iekšā!

  • psihiatrs teica:

   Acīmredzot man bezdarbs nedraud. Jāpaskatās tikai cik tam pajolim bija atbalstītāju un jāizīrē attiecīga izmēra pieņemamās telpas.

Pasākumu kalendārs

2019.07.18 | 15:00

Pasākums bērniem Viesatu bibliotēkā 

2019.07.19 | 11:00

Svētki Pūrē 

2019.07.19 | 17:30

Velobrauciens Kandavā 

2019.07.19 | 19:00

Koncerts un izstāde Irlavā 

2019.07.20 | 9:30

Sporta svētki Pūrē 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Jūlijs
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool