Fredis

07. augusts

Nervu kamols, nekad nav apmierināts ar esošo. Dzīvot – tas viņam nozīmē degt, pārveidoties, ne visai rēķināties ar vistuvāko cilvēku interesēm! Egoisms, vēlēšanās spīdēt, pārmērīga juteklība un bērnišķīga anarhija raksturo Šo Fredi.