Kā sausā vasara ietekmējusi lopkopību novados?

Reizi gadā der ielūkoties Lauksaimniecības datu centra statistikas datos, lai spriestu par situāciju laukos. Pēc pagājušās sausās vasaras ir interesanti apskatīties, vai lauksaimniecības dzīvnieku skaits ir saglabājies, vai samazinājies vai varbūt gluži otrādi – pieaudzis. Iespējams arī secināt, kādas ir tendences, vai ražošana samazinās, vai tā ir stabila.

Reizi gadā der ielūkoties Lauksaimniecības datu centra statistikas datos, lai spriestu par situāciju laukos. Pēc pagājušās sausās vasaras ir interesanti apskatīties, vai lauksaimniecības dzīvnieku skaits ir saglabājies, vai samazinājies vai varbūt gluži otrādi – pieaudzis. Iespējams arī secināt, kādas ir tendences, vai ražošana samazinās, vai tā ir stabila. Tāpat arī varam uzzināt, kādus dzīvniekus cilvēki tur savās palīgsaimniecībās, vai tās attīstās, vai varbūt arī laukos Latvijas iedzīvotāji tomēr savai iztikšanai vairs nevēlas turēt ne cūkas, ne vistas, ne trušus.

Tukuma novadā

Tukuma novadā, salīdzinot ar 2018. gadu, liellopu skaits  gājis mazumā – no 10 838 uz 10 273. Visos pagastos liellopu skaits samazinājies, izņemot Lestenes un Sēmes pagastu, kur tas ir audzis, Pūres pagastā – palicis nemainīgs. Sarucis arī slaucamo govju skaits – no 4622 2018. gadā uz 4407 2019. gada 1. janvārī. Katrā pagastā govju skaits samazinājies par 30 līdz 40 govīm, atskaitot Lestenes, Pūres un Sēmes pagastu, kur ganāmpulki auguši. Runājot par govīm, jāteic, ka Tukuma pilsētā govi savai un varbūt kaimiņu iztikšanai neviens vairs netur. Vieglāk pienu iegādāties veikalā. Vēl 2018. gadā Tukumā bija reģistrēti trīs zirgi, bet šogad attiecīgajā ailītē redzama nullīte. Tomēr Tukumā kaut kur mīt viena aita un trīs kazas, 35 mājputni, divi truši un ir reģistrētas 113 bišu saimes. Šogad ir tendence palielināties cūku skaitam: 2019. gadā reģistrētas 3 519, 2018. gada 1. janvārī – 2 831. Neskatoties uz to, ka veikalos ar atlaidēm piedāvā gan karbonādes, gan šķiņķus no cūkkopības masveida produkcijas, ka joprojām biedējošs ir Āfrikas cūku mēris, acīmredzot aizvien vairāk tiek pieprasīts vietējais produkts. Tā, piemēram, Džūkstes pagastā datu centrā 1. janvārī reģistrētas 317 cūkas, Pūres pagastā 179, Sēmes pagastā 99, Tumes pagastā 2 610, Zentenes pagastā 2 14, savukārt Lestenes pagastā nav reģistrēta neviena cūka. Plašumā vēršas aitkopība, kur stabila tendence ir aitu skaitam ganāmpulkos pieaugt. Pavisam Tukuma novada pagastos 1. janvārī reģistrētas 1847 aitas, vislielākais šo dzīvnieku skaits ir Irlavas pagastā – 624, Sēmes – 507, Zentenes pagastā – 186. Par 13 dzīvniekiem novadā palielinājies kazu skaits, un tas aizsniedz 365. Visvairāk kazas tur  Sēmes, Tumes, Zentenes pagastos.

Zirgi ir katras lauku mājas, katras saimniecības lepnums. Agrāk zirgus turēja tie, kuriem zirgkopība un jātnieku sports bija sirdslieta un hobijs, taču nu vērojams, ka zirgs atkal atgriežas  pārtikušā, turīgā  lauku sētā. Tukuma novadā gan, salīdzinot ar 2018. gadu, zirgu skaits sarucis no 204 uz 168 2019. gada sākumā. Tas audzis vien Sēmes pagastā – no 30 uz 33, Slampes pagastā no septiņiem uz deviņiem, Zentenes pagastā – no 24 uz 25, bet krasi samazinājies Džūkstes pagastā – no 50 uz 16.

Mājputnu skaits  samazinājies  no 2018. gada 1. janvāra 12 236 uz 9 720 šā gada sākumā, vislielākie mājputnu ganāmpulki atrodas Irlavas pagastā, kur reģistrēti 7 042 mājputni. Un jāteic gan, ka tādu pagastu, kur nebūtu reģistrēti mājputni, nav. Kaut gan truškopības produkcija ir pieprasīta, trušu audzētāju nav daudz. Pavisam Tukuma novada reģistrēti 346 truši, kas ir par 53 dzīvniekiem vairāk nekā pērn. Degoles un Pūres pagastā truši nav nevienam saimniekam, vismaz ne reģistrēti, savukārt Džūkstes pagastā – 67, Zentenes pagastā – 69, Slampes pagastā – 160.

Ari bišu saimju skaitam tendence samazināties, salīdzinot ar pagājušo gadu, tas samazinājies vairāk nekā par pussimtu un ir 1 032. Visvairāk bišu tur Degoles, Tumes, Zentenes pagastos un Tukumā.

Kandavas novadā     

Kandavas pagastā šīs vasaras sausums ir atstājis nelielu ietekmi uz liellopu skaitu. Tas ir samazinājies no 3 406 2018. gada 1. janvārī uz 3 320 1. janvārī. Arī govju skaits ir samazinājies par dažiem dzīvniekiem katrā pagastā un, kopā ņemot, ir 48 dzīvnieki. Samazinājies arī cūku skaits – no 321 uz 252. Savukārt audzis aitu ganāmpulks – no 1 640 pagājušā gada 1. janvārī uz 1 725 2019. gada 1. janvārī. Visstraujāk aitu skaits audzis Zemītes pagasta – par 111 dzīvniekiem, vairāk nekā pussimts aitu skaitu pieaudzēts arī Vānes pagastā. Kazu skaits sarucis no 316 uz 281. Tomēr jācer, ka nākamais gads būs labvēlīgāks un iztrūkstošo atkal pieaudzēs. Zirgu skaits novadā samazinājies par 17, un tas ir 68. Pieaudzis ir mājputnu skaits attiecīgajā laika periodā no 1 917 uz 2 269, trušu – no 165 uz 319, bišu saimju skaits no 1 097 uz 1 239.

Engures novadā

Engures novads interesants ar to, ka divos pagastos ar lauksaimniecību tikpat kā nenodarbojas. Lapmežciema pagastā vēl pagājušā gadā bija reģistrēts viens zirgs, bet šogad arī tā vairs nav. Vēl pagājušā gadā bija reģistrētas sešas bišu saimes, šogad to skaits divkāršojies.

Engures pagastā reģistrētas četras kazas un 20 mājputni. Pagājušā gadā bijušas 68 bišu saimes. Šogad tās vairs tās netiek uzrādītas. Vēl datu centrā Engures pagastā reģistrēti 98 liellopi – arī savvaļas govis dabas parkā tiek uzskaitītas un apzīmētas ar krotālijām.

Visa novada lauksaimniecība praktiski attiecas uz Smārdes pagastu. Tajā liellopu un govju skaits  nedaudz samazinājies un tas ir attiecīgi ir 761 un 285. Arī cūkas saimniecībās, var teikt, netur; reģistrētas vien trīs, aitas – 139, kazas – 20, zirgi – 52, truši  – 10, mājputni – 216, bišu saimju skaits palielinājies no 385 2018. gadā uz 415 2019. gadā. Smārdes pagastā un arī Tukuma novada Tumes pagastā vismaz jau divus gadus kādās mājās mīt kažokzvērs.

Jaunpils novadā

Līdzīgas tendences arī Jaunpils novadā liellopu un slaucamo govju skaits nedaudz samazinājies un tas ir 3 512 un 1 703. Arī cūkas tur nedaudzi – pavisam novadā 148, sešas no tām Viesatu pagastā. Aitu ganāmpulks gandrīz nemainīgs – 330 dzīvnieki, bet kazas novadā reģistrētas astoņas. Zirgu gada laikā novadā kļuvis par vienu vairāk. Te nu gribas atcerēties un pieminēt tos laikus, kad Jaunpils ar saviem zirgiem varēja lepoties… Ievērojami audzis mājputnu skaits no 535 uz 2093 šā gada 1. janvārī. Pārsteidza tas, ka ievērojami samazinājies bišu saimju skaits no 270 2018. gadā uz 191 2019. gadā. Iespējams, šo samazinājumu ietekmē laukkopības intensifikācija novadā?

***

To, vai ražošana neiet mazumā, nenosaka tikai dzīvnieku skaita samazināšanās. Tomēr, kā liecina Lauksaimniecības datu centra aprēķini, tad gada laikā svaigpiena iepirkums nedaudz samazinājies, bet vidējais izslaukums no govs 2018. gadā bijis 7 580 kg, 2017. gadā 7 520 kg. Tātad ir pieaugums. 2018. gadā Tukuma novadā ir 55 ganāmpulki un vidējais izslaukums no govs 6 991 kg, Kandavas novada 43 ganāmpulki un vidējais izslaukums no govs 6 311 kg, Engures novadā seši ganāmpulki un vidējais izslaukums no govs 6 900 kg, Jaunpils novadā 28 ganāmpulki un vidējais izslaukums 6 848 kg. Prieks bija lasīt, ka 2017./2018. gadā 25 Latvijas labāko ganāmpulku vidū 14. Vietā ierindojies Kandavas pagasta saimniecības «Lapsas» ganāmpulks, kur vidējais izslaukums no govs 12 244 kg.

 

Komentāri

  1. 1999.-2004. gadā viens no labākajiem zirgiem pasaulē (!) iejādes sportā bija tāds Rusty, kura tēvs bija Rēbuss no Jaunpils … Bija…

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *