Pūres bibliotēka dāvina Rūdolfa Plēpja koncertu

Jau no senseniem laikiem bibliotēka bijusi vieta, kur smelties un gūt zināšanas. Pasaulē pirmās bibliotēkas veidojās vienlaikus ar rakstības rašanos. Pūres bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1892. gadā, kad to dibināja Sadraudzīgā biedrība, kuras mērķis bija rosināt latvisko izglītību un kultūras dzīvi.

Jau no senseniem laikiem bibliotēka bijusi vieta, kur smelties un gūt zināšanas. Pasaulē pirmās bibliotēkas veidojās vienlaikus ar rakstības rašanos. Pūres bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1892. gadā, kad to dibināja Sadraudzīgā biedrība, kuras mērķis bija rosināt latvisko izglītību un kultūras dzīvi. Un tā jau 120 gadus Pūrē ir sava gan zinību, gan izklaides, gan prieka krātuve. Laika gaitā mainījušies darbinieki, mainījušās atrašanās vietas, mainījies arī nosaukums: Sadraudzīgās biedrības bibliotēka, Tautas bibliotēka, Lauksaimniecības biedrības bibliotēka, ciema un pagasta bibliotēka. Lepojamies, ka ilgus gadus bibliotēku vadījuši īsti kultūras cilvēki. Tāds 20. gadsimta pirmajā pusē bija skolotājs Jānis Rozentāls (Rasa), bet no 1948. līdz 1983. gadam – Gaida Strože.

21. gadsimtā veidojušās jaunas tradīcijas. 2000. gadā pievienota Lamiņu bibliotēka, kļūstot par bibliopunktu. Pūres pagasta bibliotēka – informācijas un novada izpētes centrs – sāk rīkot Pateicības dienas, kad bibliotēkas darbinieki saka paldies visiem tiem, kuri gada laikā snieguši atbalstu, dāvinājuši grāmatas un žurnālus, stāstījuši un rādījuši, palīdzējuši un ieteikuši. Jau vairākus gadus bibliopunktā notiek pasākums lamiņniekiem. Tāpēc, domājot par bibliotēkas jubileju, tika nolemts šoreiz visus trīs pasākumus apvienot un nevis gaidīt dāvanas, bet dāvināt bibliotēkas apmeklētājiem koncertu pilī. Bet kurā? Pirms simts gadiem tagadējā Pūres pagasta teritorijā atradās trīs muižas – Pūrē, Putnenē, Lamiņos –, bet šodien tikai Lamiņu muižkungu māja ir saglabāta un iedzīvotājiem pieejama. Tāpēc, pateicoties Dzirciema speciālās skolas direktoram R. Balanam, aicinājām savus draugus paviesoties tur. Bet par koncertu parūpējās Starptautiskā monoizrāžu festivāla «Zvaigzne» direktore Dzintra Klētniece. Lieliskais aktieris Rūdolfs Plēpis koncerta laikā gan dziedāja, gan dejoja, gan mainīja tērpus un iejutās savos skatuves tēlos, viņa dziedājumam pievienojās skatītāji. Arī mūziķis Māris Žagars lika uzminēt dziesmas pēc dažām taktīm un izdziedāt Do mažora gammu. Viņš uzslavēja klausītājus, ka viņi prot tās izpildīt pat divbalsīgi. Kā atzina klātesošie, koncerts bija brīnišķīgs, divas stundas pagāja nemanot, bija patīkami būt kopā un baudīt skaistās melodijas. Brīnišķīgi pavadīts laiks un svētki dvēselei. Paldies PII «Zemenīte» par muzikālo vēlējumu – «Jaukus svētkus Tev un man». Bibliotēkas darbinieki visiem apmeklētājiem un sadarbības partneriem vēl 1 gadu laimes, 12 mēnešus veiksmes, 53 nedēļas saules, 365 dienas veselības, 8766 stundas mīlestības, 525 600 minūtes laba garastāvokļa.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.