Svētku velobrauciens Pūrē

 18. Nov  11:00

18. novembrī 11.00 (pulcēšanās pie Pūres bibliotēkas) būs gadskārtējais velobrauciens.