Lasītāju raksti

Misijas «Pakāpieni» Ziemassvētki

16. decembrī ap 230 daudzbērnu ģimenes no visas Latvijas sabrauca Tukumā – uz misijas «Pakāpieni» organizēto Ziemassvētku labdarības pasākumu. Neparasti grezni rotātā kultūras nama zāle bija ļaužu pilna!

Eiropa kļūst stiprāka vai arī izveidotas Eiropas Savienotās Valstis?

13. decembrī Portugāles galvaspilsētā Lisabonā Eiropas savienības (ES) valstu vadītāji parakstīja Lisabonas līgumu – tas ir rezultāts vairākus gadus ilgām sarunām par institucionālo kārtību. No Latvijas puses līgumu parakstīja Valsts prezidents Valdis Zatlers, Ministru prezidents Aigars Kalvītis un ārlietu ministrs Māris Riekstiņš.

LPP/LC Tukuma nodaļas sapulcē

5. decembrī LPP/LC partijas Tukuma nodaļas pirmajā sapulcē, kas notika pēc partiju apvienošanās, piedalījās partijas Saeimas frakcijas vadītājs Andris Bērziņš un deputāte Inta Feldmane.

«Visi putni ir brīvi»

Tukumnieki – vokālās studijas «Varavīksne» (vadītāja Anita Geidāne) bērni un jaunieši – iedziedājuši 11. sezonu, ar ļoti labiem panākumiem startējot 1. starptautiskajā vokālistu konkursā «Visi putni ir brīvi» Valkā.

«U-9» zēni no Tukuma progresējuši acīmredzami

No 23. līdz 25. novembrim Jelgavā tika aizvadītas starptautiskās futbola spēles «Šitika FS kauss», kurā piedalījās arī FK «Tukums 2000/TSS» «U-9» vecuma puiši. Uz turnīru viņus, protams, pavadīja iemīļotais treneris Sergejs Kovaļovs. 12 komandu konkurencē mūsējie izcīnīja 5. vietu.

Kā Mār­tiņ­die­nu Mat­ku­lē gai­dī­ja

Ide­ja rī­kot 9. no­vem­brī tir­gu kul­tū­ras na­mā iz­rā­dī­jās ga­na la­ba, jo var teikt – viss iz­de­vās. Bet vis­pirms ti­ka sveik­ti Mār­ti­ņiem – katrs ti­ka pie sa­vas krū­zī­tes.
Mār­ti­ņi ie­krīt ba­gā­tā lai­kā, tā­pēc gal­dam pēc lat­vie­šu tau­tas ti­cē­ju­miem jā­būt ba­gā­tī­gi klā­tam. Ar šīm un ci­tām Mār­tiņ­die­nas tra­dī­ci­jām ie­pa­zīs­ti­nā­ja Mat­ku­les pa­mat­sko­las fol­klo­ras ko­pi­ņa.