Foto & Video

Tukuma «Svītai» – 35

Tukuma «Svītai» – 35

Laiks, kopš no Tautas deju ansambļa «Svīta» izaudzis vidējās paaudzes deju kolektīvs «Svīta», paskrējis vēja