Tukuma mūzikas skolā

Zinību diena novadā

Glīti saposušies, ziedu pušķiem rokās un ar smaidu un apņēmību sejā Tukuma novada bērni 1. septembrī devās uz skolu. Kopskaitā lielā novada 22 mācību iestādēs mācīsies 5090 skolēnu, no kuriem 502 ir pirmklasnieki, tomēr līdz 5. septembrim vēl notiek lielā bērnu skaitīšana un sarakstu precizēšana. Tad arī būs zināms, cik daudz vecāku izvēlējušies bērnus mācīt mājās.

Mēs svētku dienā pabijām vairākās skolās, un it visur bija jaušams prieks par satikšanos un liela apņēmība mācīties klātienē.