Kandavas sociālais dienests

Par vadību un sociāliem pakalpojumiem

Iespējams jau šodien, 9. jūnijā, Saeima tiks līdz lemšanai par Kandavas novadu – būt vai nebūt tam Tukuma novada paplašinājumā. Un, kā jau vēstījām, tieši par Administratīvi teritoriālo reformu neliela vārdiska saķeršanās bija arī deputātiem novada domes sēdē, kas norisinājās 28. maijā. Lielākoties gan, protams, vietējās varas deputāti runāja un lēma par vietēja mēroga jautājumiem, tai skaitā par darbiniekiem, projektiem, telpām u.tml.

Turpinājums. Sākums 29. maijā, 2. un 5. jūnijā

Darbu sāks jūlijā

Kā jau rakstījām iepriekš, maijā tika meklēta un arī atrasta jaunā sociālā dienesta vadītāja. Konkursā, kur pieteicās vairāki pretendenti, bet uz sarunām bija uzaicināti divi no viņiem, komisija visaugstāk novērtēja Sarmītes Segliņas pieteikumu un prezentāciju. Nedaudz par sevi, kā arī redzējumu par to, kā varētu attīstīties Kandavas sociālais centrs, S. Segliņa bija aicināta pastāstīt arī domes sēdē. Kā, piesakot viņas uzstāšanos, skaidroja sociālo jautājumu komitejas vadītājs Dainis Rozenfelds, vienīgā problēma, viņaprāt, esot tā, ka jaunā vadītāja ir Rendas iedzīvotāja, bet deputāts izteica cerību, ka varbūt viņa apdomās iespēju ar laiku pārcelties uz dzīvi Kandavā. Pēdējos 16 gadus S. Segliņa strādājusi Kuldīgas sociālajā dienestā par grāmatvedi, bet ir arī ieguvusi maģistra grādu vadībā. Pirms tam viņai bijusi pieredze arī aprūpes centrā «Veģi», kur vadījusi aprūpes nodaļu. Savukārt brīvprātīgi ir iesaistījusies sociālās uzņēmējdarbības kustībā un, ja būs tāda iespēja, solīja to popularizēt arī Kandavas novadā. Ja vēl par plāniem, pārņemot vadību Kandavas sociālajās centrā, S. Segliņa minēja atsevišķas strukturālas izmaiņas, kas, viņasprāt, veicamas, tāpat dokumentu aprites programma, kas ieviešama. Tika arī minētas atsevišķas neskaidrības, kas saistītas ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem – neesot līdz galam saprotams, tieši kurš var saņemt atsevišķus pakalpojumu, līdz ar to, kā noprotams, ar laiku tiks meklēti veiksmīgāki formulējumi. Attiecībā par esošajiem centra pakalpojumiem – S. Segliņa tos solīja attīstīt, jo īpaši tos, kas palīdz ģimenēm ar bērniem u.tml. Tikšot arī izveidota pierakstu sistēma, lai klienti zinātu, kad tieši pie kura speciālista jāierodas; veicināšot arī elektronisko dokumentu apriti, iecerēti citi uzlabojumi.

Tā kā S. Segliņa darbu sāks 1. jūlijā, sēdē deputātiem paralēli nācās lemt par līguma pagarinājumu ar šī brīža centra vadītāju Intu Leitartu. Kā viens, tā arī otrs lēmums guva deputātu vienbalsīgu akceptu.

Maina cenrādi

Vēl viens sociālais jautājums, kas uz sēdi bija pārceļojis vēl no aprīļa sēdēm – deputāta D. Rozenfelda rosinājums pārskatīt Kandavas sociālā centra sniegto mājaprūpes pakalpojumu cenrādi. Tobrīd gan īsti rosinājums atbalstu neguva, jo, kā tika secināts, no tiem, kuri saņemt šo pakalpojumu, daļa jau atbilst kādai īpaši atbalstāmai sociālajai grupai (pakalpojumu saņem bez maksas) un arī klienta līdzmaksājums ir salīdzinoši tik neliels, ka nav vērts to grozīt, it īpaši uz periodu, kas skar tikai tā saukto ārkārtas situāciju. Tad nu līdz maija sēdei tika rasts kompromisi un veiktas it kā nelielas, bet paliekošas pārmaiņas. Proti, ja nu kādai personai rodas grūtības par pakalpojumu norēķināties, ir jāraksta iesniegums sociālajā centrā, un tas tiks izskatīts. Jāpiebilst, ka uz jautājuma izskatīšanas laiku (1. maija dati) mājaprūpes pakalpojumu novadā saņēma 116 personas, no kurām 18 atbilda trūcīgas vai maznodrošinātas statusam un no līdzmaksājuma bija atbrīvotas.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.