22. marts – Pasaules ūdens diena!

Rīt, 22. martā, visā pasaulē tiek atzīmēta ikgadējā Pasaules ūdens diena. Šogad Pasaules ūdens diena veltīta tēmai – ūdens sadarbība, ar ko tiek saprasta gan ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošana par labu sabiedrībai, ekosistēmai un biosfērai kopumā, gan cieņas, sapratnes un uzticēšanās veicināšana starp dažādām institūcijām un sadarbības sekmēšana ūdens apsaimniekošanas jomā.

Rīt, 22. martā, visā pasaulē tiek atzīmēta ikgadējā Pasaules ūdens diena. Šogad Pasaules ūdens diena veltīta tēmai – ūdens sadarbība, ar ko tiek saprasta gan ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošana par labu sabiedrībai, ekosistēmai un biosfērai kopumā, gan cieņas, sapratnes un uzticēšanās veicināšana starp dažādām institūcijām un sadarbības sekmēšana ūdens apsaimniekošanas jomā.

Sagaidot Pasaules ūdens dienu, Veselības inspekcija nodod sabiedrības vērtējumam pārskatu par peldvietu ūdens kvalitāti, kas raksturo gan peldūdeņu kvalitātes novērtējumu 2012.gadā, gan arī tā ilglaicīgo kvalitāti un galvenās izmaiņu tendences, kas ir saistošas katram, kuram patīk peldēties. Lai gan šobrīd vēl daudzviet upes, ezerus un varbūt pat jūras piekrasti klāj ledus sega, jaunā peldsezona, kas oficiāli Latvijā sākas 15.maijā, nav aiz kalniem. Tai tuvojoties, Inspekcija ar gandarījumu atzīmē, ka šobrīd visās 45 novērtētajās Latvijas oficiālajās peldvietās ir vismaz pietiekama ūdens kvalitāte, bet 22 no tām ūdens kvalitāte vērtējama kā izcila.

Jāatzīmē, ka pagājušajā peldsezonā, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, palielinājies to pašvaldību skaits, kuras bija organizējušas un finansējušas paraugu ņemšanu peldvietās, kuras nav iekļautas MK noteikumos kā oficiālas peldvietas. Papildus oficiālo peldvietu monitoringam pagājušajā peldsezonā 20 pašvaldības monitorējušas peldūdens kvalitāti par saviem līdzekļiem, pārbaudot vairāk nekā 80 peldvietas.

Inspekcijas vides veselības speciālisti atgādina, ka ūdens ir vide, kurā ir radusies dzīvība, un tā loma dzīvības procesu nodrošināšanā ir nenovērtējama. Pieaugušam cilvēkam ūdens sastāda ap 75% no ķermeņa svara, bet jaundzimušam bērnam šis rādītājs sasniedz pat 90%! Diennaktī organisma fizioloģisko procesu nodrošināšanai pieaugušam cilvēkam nepieciešami 2-3 l ūdens, bet daudzkārt lielāks ūdens daudzums nepieciešams kvalitatīvas dzīves vides un higiēnas prasību nodrošināšanai, līdz pat 200 l diennaktī. Un kur nu vēl tās atpūtas iespējas, ko sniedz ūdeņi, t.sk. peldēšanās, laivošana, makšķerēšana utt.! Lai gan Latvija atrodas vairāku lielo upju (Daugavas, Ventas. Lielupes, Gaujas, Salacas) lejtecēs, kā arī mums ir bagātīgi pazemes ūdens krājumi un mums it kā nedraud ūdens resursu trūkums, kāds šodien jau sastopams daudzos Zemeslodes dienvidu reģionos, arī mums ir jāizturas atbildīgi par mūsu ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Pat ievērojamus ūdens resursus var piesārņot un padarīt izmantošanai nederīgus ar nepārdomātu saimniecisko darbību, tāpēc, pienākot 22.martam, Pasaules ūdens dienai, mums katram jo īpaši ir jāatceras par šo atbildību. Veselības inspekcijas devums kopējā rūpē par ūdeni ir dzeramā ūdens un peldūdeņu kvalitātes uzraudzība.

Ar pārskatu par peldvietu ūdens kvalitāti 2012. gadā ikviens var iepazīties Veselības inspekcijas mājaslapā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *