tarifi

SIA “Tukuma siltums” tarifs no 1.augusta būs vēl zemāks nekā no š.g. 1.jūlija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un š.g. 29.jūnija padomes sēdē apstiprinājusi SIA “Tukuma siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu. Tukuma pilsētā, kā arī Džūkstes, Sēmes, Slampes, Tumes, Vienības un Pūres ciemā no š.g. 1.augusta tarifs būs 69,27 EUR/MWh jeb 18,1% zemāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto kopš š.g. 4.marta.

Samazinās apkures tarifi, tostarp Tukuma novadā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un š.g. 15.jūnija padomes sēdē izskatījusi siltumenerģijas gala tarifus septiņiem siltumapgādes komersantiem. Siltumenerģijas tarifs jūlijā vēl samazināsies Iecavā, Olainē, Rēzeknē, Salaspilī, Tukumā, Valmierā, kā arī Džūkstes, Pārolaines, Pūres, Sēmes, Slampes, Tumes un Vienības ciemā, bet no augusta – Koknesē.

 Stāsies spēka jauni elektroenerģijas sadales un pārvades tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jaunus elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifus AS “Sadales tīkls” un AS “Augstsprieguma tīkls”. Vērtēšanas gaitā tarifos iekļautās izmaksas būtiski samazinājušās, tomēr tās abiem operatoriem ir augstākas, nekā pašlaik esošajā tarifā ietvertās. Attiecīgi jaunie tarifi atstās ietekmi uz visiem lietotājiem – gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem. Abu operatoru jaunie tarifi stāsies spēkā š.g. 1.jūlijā.

Apstiprināti «Komunālserviss TILDe» tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus trim komersantiem – SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, SIA “Komunālserviss TILDe” un SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”. Visiem komersantiem jaunie tarifi stāsies spēkā 2023.gada 1.februārī.