Administratīvi teritoriālā reforma

VARAM: priekšlikumi ATR grozījumiem nav pietiekami pamatoti

4. jūnijā – Valdībā izskatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais Ministru kabineta (MK) atzinums par likumprojekta “Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā”  iesniegtajiem priekšlikumiem. Vairāki iesniegtie priekšlikumi pēc būtības piedāvā kritēriju maiņu administratīvo teritoriju izveidē un nav pietiekami pamatoti un izdiskutēti.