Elena

18. augusts

Viņai daudz kopīgu īpašību ar Ellenu. Varbūt tikai vairāk lirisma ir Elenas jūtu kambaros.