Alfs

16. aprīlis

ārēji vētrains un skaļš, tomēr dvēselē pat trausls. Ilgi meklē sievietes ideālu.