Tiksies NVO pārstāvji

6. februārī 9.00 uz ikmēneša tikšanos pulcēsies novada nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji.

6. februārī 9.00 uz ikmēneša tikšanos pulcēsies novada nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji.

Tikšanās reizē domes vadība sniedz informāciju par iepriekšējā laika posmā paveikto un tuvākajā laikā ieplānotajiem darbiem, kā arī iepazīstina ar domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem.

Savukārt NVO pārstāvji informē par savām darbības iecerēm un, ieklausoties domubiedros, rod jaunas idejas un pieredzi savai turpmākajai darbībai.

Sociāli ekonomiskās attīstības plāns

Tika apstiprināts arī Kandavas novada sociāli ekonomiskās attīstības plāns 2008. gadam. Attīstības plānojumā iekļauti gan veicamie darbi, gan tiem paredzētais kopējais finansējums visā novadā.

Deputāts Dainis Rozenfelds iebilda par atsevišķu veicamo darbu finansējuma apjomiem. Piemēram, kālab domes ēkas remontam paredzēta tik liela summa (Ls 228 627). Daļu šīs summas taču varētu atvēlēt citiem, "degošākiem" pasākumiem. Domes priekšsēdētājs A. Ķieģelis precizēja, ka finansējums paredzēts no Valsts investīciju fonda un veicamo darbu tāmes izstrādātas par aptuveni Ls 150 000. Par atlikušās summas izlietošanu varēs lemt tikai pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

Novada domes sēdē

Nauda šim gadam sadalīta

Mēneša pēdējā ceturtdienā allaž notiek kārtējā domes sēde. Šoreiz, ņemot vērā Valsts prezidenta Valda Zatlera vizīti Kandavā 31. janvārī, domes sēdē sākās tikai 14.00. No 11 deputātiem piedalījās 10 – slimības dēļ sēdē nevarēja ierasties V. V. Dreimanis. Darba kārtībā paredzētie 30 jautājumi tika izskatīti turpat divu stundu laikā.

Sākumā par paveikto janvārī atskaitījās domes priekšsēdētājs Alfreds Ķieģelis un izpilddirektore Sandra Bērziņa.

Apstiprina pašvaldības budžetu

Noklausījušies domes finanšu daļas vadītājas Māras Neibergas pārskatu, deputāti apstiprināja aizvadītā gada pamatbudžeta izpildi: ieņēmumi – Ls 5 182 104, saņemtie aizņēmumi no Valsts kases – Ls 307 900, izdevumi – Ls 4 904 228 un atmaksātie aizdevumi Valsts kasei – Ls 117 952, Pasaules Bankai – Ls 42 993, līzingā – Ls 39 245.

Savukārt speciālā budžeta izpilde ieņēmumos – Ls 270 272, bet izdevumos – Ls 252 288.

Turpinājumā deputāti apstiprināja pamatbudžetu 2008. gadam: ieņēmumi – Ls 4 866 143, izdevumi – Ls 5 173 397, aizdevumu atmaksa Valsts kasei – Ls 146 667, Pasaules Bankas pilotprojektam – Ls 45 630, līzingam – Ls 31 060.

Speciālā budžeta ieņēmumos šim gadam apstiprināja Ls 249 100, bet izdevumos – Ls 275 604.

Sociāli ekonomiskās attīstības plāns

Tika apstiprināts arī Kandavas novada sociāli ekonomiskās attīstības plāns 2008. gadam. Attīstības plānojumā iekļauti gan veicamie darbi, gan tiem paredzētais kopējais finansējums visā novadā.

Deputāts Dainis Rozenfelds iebilda par atsevišķu veicamo darbu finansējuma apjomiem. Piemēram, kālab domes ēkas remontam paredzēta tik liela summa (Ls 228 627). Daļu šīs summas taču varētu atvēlēt citiem, "degošākiem" pasākumiem. Domes priekšsēdētājs A. Ķieģelis precizēja, ka finansējums paredzēts no Valsts investīciju fonda un veicamo darbu tāmes izstrādātas par aptuveni Ls 150 000. Par atlikušās summas izlietošanu varēs lemt tikai pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

Palielinās izmaksas pilsētas uzturēšanai

Ņemot vērā pieaugošo inflāciju valstī, kā arī minimālās darba algas palielināšanu, SIA «Kandavas ceļi», kas ikdienā rūpējas par pilsētas uzturēšanu, ir spiests paaugstināt pakalpojumu sniegšanas izmaksas.

Iepazīstoties ar uzņēmuma vadītāja Ivara Marašinska izstrādāto uzņēmuma pakalpojumu cenrādi 2008. gadam un domei adresēto iesniegumu, kurā detalizēti atspoguļots izmaksu pieaugums, deputāti vienbalsīgi tos apstiprināja. Turpmāk izdevumi par ietvju, gājēju celiņu, veloceliņu, pieguļošo teritoriju un laukumu ikdienas uzturēšanu Kandavas pilsētā mēnesī būs jāmaksā Ls 7590.30.

Jaunieši vēlas atjaunot kinoteātra ēku

Kandavas jauniešu alternatīvās kultūras veicināšanas organizācijā (KJAKVO) apvienojušies tie, kuriem nav vienaldzīga dzimtā pilsēta un tajā notiekošais. Iecere kādreizējā pilsētas kinoteātra ēkā jeb senajā sinagogā izveidot centru, kur pulcēties, darboties un atpūsties aktīvajiem jauniešiem, radās jau pirms diviem gadiem. Notika talkas, kurās jaunieši posa un tīrīja gan ēku, gan tās apkārtni. Taču nevienam nav noslēpums, ka laika zobs gadu gaitā darījis savu un bijusī kinoteātra ēka ir patiesi bēdīgā stāvoklī.

Tomēr savu ieceri jaunieši vēlas īstenot, tālab lūguši domi finansēt ēkas Lielā ielā 31 tehniskā projekta izstrādi, lai pēc tam izstrādātu projektu ES līdzekļu piesaistei.

Deputātu lēmums bija vienprātīgs – atbalstīt aktīvos jauniešus un piešķirt tehniskā projekta izstrādei nepieciešamos Ls 2 800.

Jāpiebilst, ka šī jauniešu organizācija savu neatlaidību un vēlmi darboties ir pierādījusi vairākkārt. Pašreiz jauniešu biedrības un Kino centra veiksmīgas sadarbības rezultātā ik sestdienu kandavniekiem ir iespēja noskatīties latviešu filmas. Ja izdosies šis projekts, ieguvums būs divkāršs – jauniešiem telpas, bet pilsētā – par vienu sakārtotu objektu vairāk!

Palielinās Kandavas pilsētas uzturēšanas izmaksas

Ņemot vērā pieaugošo inflāciju valstī, kā arī minimālās darba algas palielināšanu, SIA «Kandavas ceļi», kas ikdienā rūpējas par pilsētas uzturēšanu, ir spiests paaugstināt pakalpojumu sniegšanas izmaksas.

Novada domes deputāti sēdē 31. janvārī, iepazinušies ar uzņēmuma vadītāja Ivara Marašinska izstrādāto uzņēmuma pakalpojumu cenrādi 2008. gadam un domei adresēto iesniegumu, kurā detalizēti atspoguļots izmaksu pieaugums, vienbalsīgi to apstiprināja.

Turpmāk izdevumi par ietvju, gājēju celiņu, veloceliņu, pieguļošo teritoriju un laukumu ikdienas uzturēšanu Kandavas pilsētā mēnesī būs jāmaksā Ls 7590.30.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *