Māksliniekam un skolotājam Georgam Veinbergam – 110

 19. jūlijā nozīmīga jubileja novadniekam, māksliniekam un skolotājam Georgam Veinbergam.

Ražens vīrs ar īpašu harizmu

Vairākus gadu desmitus viņš Kandavas vidusskolā mācīja zīmēšanu, rasēšanu un mākslas vēsturi. Iespaidīga auguma vīrs prata atrast īstos vārdus vismazākajam skolas bērnam, lai arī viņam palīdzētu saprast  krāsu pasauli. Arī Kandavas vidusskolas 1. izlaiduma (notiek 1950. gadā) klases audzinātājs ir skolotājs Veinbergs. Kādreizējie kolēģi un bijušie skolēni atceras viņa izturētību, smalko humoru, īpašo harizmu.

Georgs Juris Veinbergs dzimis 1911. gada 19. jūlijā Kandavā, beķerejas īpašnieka Augusta Veinberga ģimenē. Pēc Kandavas pilsētas apvienotās pamatskolas pabeigšanas, viņš mācības turpina Rīgas 1. ģimnāzijā. Pēc tam Georgs uzsāk studijas Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) profesora Jāņa Kugas vadītajā dekoratīvās glezniecības darbnīcā. Kārlis Miesnieks un Konrāds Ubāns – pie šiem izcilajiem latviešu gleznotājiem viņš apgūst zīmēšanu. Diemžēl ģimene nespēj atbalstīt studijas klātienē, tāpēc Georgs turpina mācības neklātienē, vienlaicīgi strādājot par zīmēšanas skolotāju – sākumā Krāslavas pamatskolā, tad – Talsos un Krustpilī. Strādādams Talsos, Georgs pabeidz studijas LMA. Un 1945. gadā jaunais skolotājs uzsāk darbu Kandavas vidusskolā, kur nostrādā līdz pat aiziešanai pensijā 1971. gadā.

  1. Veinbergs miris 1974. gada 2. maijā un apbedīts Vimbužu kapos.

Mākslinieks ar lirisku dabas sajūtu

Daudzi skolotāju pazīst kā radošu mākslinieku ar savdabīgu ainavista rokrakstu. Georga Veinberga akvareļos saskatāma tuvība ar gleznotāja Kārļa Sūniņa darbiem. Tas tādēļ, ka abi mākslinieki ilgāku laiku mācījušies un strādājuši vienā darbnīcā, pie viena pasniedzēja. Saikne ar Mākslas akadēmiju tika saglabāta arī, strādājot par skolotāju Kandavas vidusskolā – katru vasaru „lielās” skolas zālē skolotājs Veinbergs iekārtoja gleznu izstādi ar Kandavas apkārtnē vasarā tapušajiem Mākslas akadēmijas studentu un pasniedzēju darbiem, pats kļūdams par gidu šajā mākslas pasaulē.

Mākslinieka darbu izstādes notika Kandavā, Talsos un Tukumā. 1972. gada 11. martā Talsu rajona avīzē «Padomju Karogs» Talsu novadpētniecības un mākslas muzeja direktore Anna Rasa raksta: ”Veinbergam izteikta liriska dabas izjūta. Viņa gleznas ir miera un klusu pārdomu apgarotas.  Kandavas un Sabiles apkārtne ar romantisko Abavas senleju – iemīļotākie motīvi. Mākslinieks mīl klusinātas krāsu gammas maigus , plūstošus pustoņus. Pat rudens krāsu raibums un spilgtums iegūst noslāpētu noskaņu. Taču visklusākajos un pelēcīgākajos darbos izskan gaiša, sirsnīga mīlestība pret dzimto zemi un dabu.

Daudzu kandavnieku mājās glabājas Georga Veinberga akvareļi. Par to paldies jāsaka pensionētajai skolotājai Lilijai Vilcānei, kuras ideja un vēlme 80. gadu beigās ļāva saglabāt mākslinieka mantojumu. Arī Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā atrodas daļa no mākslinieka akvareļiem. Viens īpašs priekšmets Kandavas muzejā ir saistīts ar mākslinieku Georgu Veinbergu – viņš ir 1939. gadā Kandavas Mīlenbaha pamatskolas karogam tapušās skices autors. Karogu darinājušas aizsardzes Zelma Briede un Valija Zandberga.

Šogad Georgam Veinbergam apritētu 110 gadi. Raksta tapšanas laikā attālināti sazinājos ar vienu no skolotāja Veinberga audzināmās klases (1949./1950.m.g., 1. izlaidums) skolniecēm, arī ilggadēju skolotāju, tagad jau deviņdesmit gadu slieksni pārkāpušo Ausmu Veinbergu. Mīļi un sirsnīgi vārdi tika veltīti skolotājam, māksliniekam Georgam Veinbergam.

Aksilda Petrevica, Kandavas muzeja vēsturniece

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *