Vērtē vēlēšanu rezultātus

Īsi pēc vēlēšanām aptaujām engurniekus, lai noskaidrotu, kā šī pagasta un vēl jau arī tāda paša nosaukuma novada iedzīvotāji vērtē to rezultātus – kā nekā četri jaunajā Tukuma novada domē iekļuvušie un visvairāk balsu saņēmušie ir tieši viņu novadnieki! Vaicājām, kā viņi vērtē iespēju, ka šobrīd pārvaldes amatos esošajiem, piemēram, Baibai Pļaviņai un Imantam Valeram, nāksies izvēlēties – būt deputātiem vai nolikt mandātu un palikt esošajos amatos. Dažāda vecuma un sociālās piederības engurniekiem vaicājām arī, kas, viņuprāt, ir svarīgākās lietas, ko iepriekšējai varai vajadzēja izdarīt, bet tā neizdarīja Engurē? Tāpat vaicājām, jo engurnieki gaida no jaunajiem deputātiem, kuras lietas Engurē vajadzētu atrisināt, sakārtot, paveikt vispirms? Atgādinājām arī, ka priekšvēlēšanu diskusijās izskanēja divas Engures pagastā būtiskas un problemātiskas lietas – ūdens, kanalizācijas un attīrīšanas sistēmu jautājums un situācija Engures vidusskolā, kurā, īpaši jau vidusskolas posmā, trūkstot modernas pieejas apmācībām, esot problēmas ar jaunu pedagogu piesaisti un tamlīdzīgi…

Tik līkumaina asfalta nav?

Gunārs Tamsons, 62 gadi, engurnieks, bezdarbnieks:

– Vēlēšanu rezultātus vērtēju pozitīvi, tur viss ir kārtībā. Es Valeru, Pļaviņu un Kambalu pazīstu, tāpēc arī pats par viņiem vēlēju. Baiba Pļaviņa ir laba priekšniece. Par darba maiņu jāsaka tā: divus darbus vienlaicīgi jau darīt nevar, kā saka, “ar zirgu jāt un govi slaukt” nevarēs – būs jāizvēlas.

Par iepriekš nepadarītajām lietām grūti spriest. Tur ir daudzi tie “āķi”. Piemēram, Kapteiņu ielā, kur es dzīvoju, ielas otrā galā tika uzsliets asfalts. Bet tieši tur, kur es dzīvoju, asfalta nav – esot pārāk līkumains ceļš, viņiem neesot tik līkumaina asfalta. Viņiem pašiem ir “lielas galvas”, viņiem saprašana ir, lai tad nu domā! Tāpēc jau arī viņus ievēlēja!

Ostā tās attīrīšanas iekārtas jau sen vajadzēja likvidēt, jo jūra tiek piesārņota. Tagad laiž Vecupē iekšā no jaunajām [iekārtām], bet tur jau arī nekas. Nezinu, kā viņi tur tiek galā.

Engures vidusskolā tas viss ir līdz ar to Covid-19 un par “rubuļiem” – [pārāk zems atalgojums skolotājiem].

Vienīgās problēmas, kuras es varu minēt, ir skeitparks, jo tur visas rampas ir sapuvušas. Kāds it kā mainīja, bet visas nenomainīja. Rampās ir lieli caurumi, kur viss ir piemests pilns ar atkritumiem un pudelēm. Vēl tiek piemēsloti arī grāvji.

Par vienotu siltumapgādi un centra kopskatu jādomā

Edgars Džuranovičs, 33 gadi, engurnieks, pašnodarbinātais:

– Vēlēšanu rezultātus vērtēju pozitīvi, īpaši to, ka tieši Engurei izdevās sasniegt labāko variantu. Arī Gundara Važas nonākšanu domes priekšsēdētāja amatā vērtēju pozitīvi, jo tas mums ir izdevīgi. Uzskatu, ka viņš turpinās uzlabot Engures novadu, kā līdz šim, un spēs panākt to, lai engurnieki būtu sadzirdēti.

Uzskatu, ka Engures domes darbinieku iekļūšana jaunajā Tukuma domē ir laba lieta tieši mums, engurniekiem. Tas palielina iespēju, ka būs lielākas investīcijas Engurē, jo domē būs vairāk “savējo”, kuri parūpēsies par iedzīvotāju interesēm.

Par iepriekš neizdarīto: vajadzēja pabeigt ūdens un kanalizācijas vada rekonstrukciju un atrisināt problēmas ar attīrīšanas iekārtām, lai samazinātu piesārņojuma kapacitāti. Noteikti bija jāsāk domāt arī par daudzstāvu māju vienotās apkures sistēmas izveidi, kas Engurē pašlaik neeksistē. Šobrīd daudzstāvu mājas Engures centrā tiek kurinātas ar malku gluži kā padomju laikos. Viens kurina, otrs nekurina – nav vienotas sistēmas. Tātad jaunās varas gaidu vienotas apkures sistēmas izveidi daudzstāvu mājām, jo, pirmkārt, Engures centrs nav sakārtots, labiekārtots. Otrkārt, starp daudzdzīvokļu mājām ir lielas kaudzes ar malku, kas, raugoties no malas, atgādina gateri. Malka kļūst aizvien dārgāka, un problemātiska ir arī tās sagādāšana. Ja būtu vienots rēķins, kuru apmaksāt katru mēnesi, tad cilvēkiem nebūtu jāuztraucas par malkas mitrumu vai citām tamlīdzīgām lietām. Tas viennozīmīgi uzlabotu arī pašu kopskatu uz Engures centru, jo skats tagad nav glaimojošs.

Piekrītu priekšvēlēšanu diskusijās minētajam, ka ūdens un kanalizācijas lietas noteikti ir būtiskas problēmas Engures pagastā. Engurē ne visas mājsaimniecības ir pieslēgušās pie centrālās kanalizācijas, tāpēc ir jāizmanto asenizācijas pakalpojumi. Katru mēnesi izmantot šos pakalpojumus ir dārgs prieks, summa var sasniegt aptuveni 90 eiro mēnesī. Šīs kanalizācijas pasliktina arī gruntsūdeņu kvalitāti. Savukārt no spicēm iegūtais ūdens ir ar ļoti zemu kvalitāti.

Ar Engures vidusskolu man vairs nav nekādas saistības, tāpēc par to daudz neko nevaru komentēt. Tomēr uzskatu, ka tagad, Covid-19 pandēmijas laikā, ir svarīgi izmantot modernas pieejas mācībām, jo viss mācību process norisinās attālināti, tādējādi skolēniem apgrūtinot kvalitatīvu zināšanu ieguvi. Pie pedagogu piesaistes visticamāk vainojams zemais atalgojums, kas ir viena no galvenajām problēmām jau ilgu laiku.

Skolai jāsadarbojas ar Tehnoloģiju centru!

Mārtiņš Lorencs, 21 gads, students, engurnieks:

– Man kā engurniekam liekas, ka ar vēlēšanu rezultātiem viss ir kārtībā. LRA sarakstā bija daudzi mūsējie, to skaitā arī Engures novada mērs, un par šo sarakstu arī visvairāk tika novēlēts. Redzot to, kas notiek Engures pagastā un novadā, manas izjūtas par Gundara Važas iespējamo iekļūšanu Tukuma domes priekšsēdētāja amatā ir labas. G. Važas komanda sevi ir pierādījusi īstenotajos darbos Engures pagasta labā, tāpēc nekas slikts man par to nav sakāms.

Skatoties uz šo situāciju kā engurniekam, tas, manuprāt, ir labi. Tomēr jāuzdod jautājums: vai tas nāk par labu visam novadam? Administratīvi teritoriālās reformas jau ir tieši domātas tam, lai vienotu novadus, bet vai vienas partijas ietekme to varētu izdarīt? LRA un NA koalīcija būtu pārāk liela ietekme tieši no Engures novada, taču abas partijas ir ļoti demokrātiskas, tāpēc domāju, ka viss būs labi arī plašākā griezumā.

Ja runājam par nepaveiktajiem darbiem pirmais, kas man uzreiz nāk prātā, ko būtu vajadzējis izdarīt, ir laternu izvietošana Kursas ielā. Diennakts tumšajā laikā un it īpaši rudens un ziemas periodos jau vakaros tur ir melna tumsa. Iela ir ļoti apdzīvota, un skolas laikā mazajiem skolēniem jādodas mājup pa tumsu. Ticu, ka šī nav vienīgā iela, kurā būtu vajadzīgs apgaismojums.

Tas, ko pašvaldības līmenī uzreiz vajadzētu izdarīt, būtu jāsamazina nekustamā īpašumu nodoklis, kas bija arī iekļauts LRA programmā. Tas noteikti veicinātu uzņēmējdarbību Engurē un piesaistītu lielāku skaitu uzņēmēju izvēlēties savu biznesu attīstīt tieši šeit.Esmu dzirdējis, ka attīrīšanas iekārtas jau kaut kad tika atjaunotas, bet ar to laikam ir par maz. Noteikti vajadzētu turpināt pie tām strādāt un uzlabot, lai tās pilnvērtīgi veiktu savu funkciju ilgtermiņā. Tam, protams, ir vajadzīgi līdzekļi, bet tas arī ir politiķu darbs – atrisināt šīs problēmas.

Engures vidusskolai būtu vērtīgi mācību programmā vairāk iekļaut IT nozari. Šeit pat, Engurē, veidojas IT tehnoloģiju centrs, kurš noteikti piekristu sadarboties ar Engures vidusskolu, lai pasniegtu skolēniem nodarbības saistībā ar programmēšanu un citām ar to saistītām lietām. Mēs dzīvojam digitālajā laikmetā, un jauniešiem ir svarīgi apgūt šādas zināšanas, jau mācoties vidusskolā. Vajadzētu piesaistīt nozares profesionāļus, kas arī parāda un pamāca, kā tās lietas “dzīvē” notiek. Jau pieminētā Engures tehnoloģiju centra iesaiste būtu super interesants un noderīgs pasākums mūsdienu jauniešiem! Man pašam šīs lietas skolā pietrūka.

Vajadzēja pabeigt asfaltēšanu un tikt galā ar smaku pie mola

Dace Fedosova, 42 gadi, ražotnes operatore, engurniece:

– Ir patīkami, ka arī mūsu pagasta cilvēki ir novērtēti. Šāds vēlēšanu rezultāts parāda to, ka vietējie viņiem uzticas, un domāju, ka tas viņiem dos stimulu darboties engurnieku labā. Par pašreizējā darba saglabāšanu vai maiņu ir jādomā viņiem pašiem, mums tur nav ko spriest. Lai katrs rīkojas tā, kā uzskata par labāku variantu.

Ja par nepaveiktajiem darbiem, tad uz dažām ielām tika liets asfalts, taču palika pavisam īsi ceļa posmi, kur asfaltu beigās neuzlēja. Kādēļ gan ceļa segumu nevarēja atjaunot visā ielas garumā? Šī laikam ir tā lieta, kuru vajadzēja novest līdz galam. No jaunajiem deputātiem sagaidu šo pašu ceļu sakārtošanu, kuru iepriekš minēju. Vēl varu iedomāties par apgaismojumu ielās, kuras atrodas ārpus centra, tuvāk mežam.

Nereti sastopamā smaka pie Dienvidu mola Engurē ir neizturama. Tur noteikti kaut kas ir jārisina, jo šī problēma pastāv jau ilgu laiku. Mēs paši esam pieslēgušies centrālajam ūdens vadam, tāpēc tagad ar ūdeni viss ir kārtībā. Kad vēl izmantojām dziļurbumu ūdens ieguvei, tad gan ūdens kvalitāte bija ļoti slikta.

Par situāciju Engures vidusskolā neesmu informēta, tāpēc neko nevaru komentēt.

Cer sagaidīt rūpes par reģionālajiem ciemiem

Inga Zēberga, 26 gadi, inženiere, bērzciemniece:

– Vēlēšanu rezultāti mani ļoti apmierina, jo atbalstu Gundaru Važu. Tas parāda to, ka Tukuma novads, arī iepriekšējie Kandavas, Jaunpils novadi novērtē, ka Engures novadā bija laba pašvaldība. Līdzekļi tika izlietoti saimnieciski, tika arī sakārtotas un labiekārtotas teritorijas un paveiktas citas lietas, kas veicināja novada attīstību. Piesaistīti tika arī Eiropas finanšu līdzekļi dažādu projektu realizācijai. Kandidātu sarakstā visiem ir labas izglītības, augsti vērtējama profesionālā darba pieredze, kā arī sasniegumi uzņēmējdarbībā un citās sfērās, kas ir vērtējams pozitīvi. Cik man zināms, amats būs jāmaina tikai Baibai Pļaviņai, taču pārējie iegūs līdzīgus amatus, kādi tie bija Engures novada domē.

Man ir grūti atbildēt par neizdarīto, bet no jaunās valdības sagaidu, lai arī turpmāk būtu tikpat lielas rūpes par reģionālajiem ciemiem, kā tas ir bijis līdz šim. Sagaidu arī sakārtotu ceļa infrastruktūru novadā.

Es personīgi to [centralizētas kanalizācijas un ūdensvada iztrūkumu] neuzskatu kā problēmu, bet gan kā privilēģiju vai bonusu, jo nav daudz jaunbūvju saimnieku, kas vēlētos pieslēgties centrālajai kanalizācijas sistēmai, un esošajām jau ir sava sistēma. Šeit gan jāpiebilst, ka nepārzinu kanalizācijas servisu Engurē un tā kvalitāti. Protams, ejot Engurē uz Dienvidu molu, dažreiz ir jūtama nepatīkama smaka, kuru nekavējoties vajadzētu novērst. Nepazīstu arī nevienu, kuram ūdens kvalitāte mājās būtu laba, tāpēc arī centralizēta ūdens apgāde Engures pagastā būtu nepieciešama.

Apskatot konkrēti vidusskolas posmu, uzskatu, ka vislielākās problēmas ir bērnu piesaistē palikt mācīties Engures vidusskolā. Liels skaits skolēnu izvēlas turpināt mācības tehnikumos vai netālu esošajās Jūrmalas vai Tukuma ģimnāzijās. Runājot par skolotāju kolektīvu un jaunu pedagogu piesaisti, šāda problēma pastāv, ja ne visās, tad lielākajā daļā lauku skolu. Jāatzīst, ka skolotāju algas ir zemas un nav motivējošas, lai dotos apgūt šo profesiju augstskolā. Katrā ziņā arī skolas vadībai būtu jāpiestrādā pie skolēnu un skolotāju piesaistes. Manuprāt, Engures vidusskolai ir pieejamas jaunas tehnoloģijas, kā piemēram, interaktīvās tāfeles un citas lietas modernāka mācību procesa nodrošināšanai. Salīdzinoši nesen pati absolvēju Engures vidusskolu un par skolotājiem varu teikt tikai to labāko, jo viņi spēj skolēnus sagatavot ne tikai gala eksāmeniem, bet arī startēšanai rajona un valsts olimpiādēs.

Airika Balode

 

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *