Vānē pārrunā aktualitātes, arī par elektrības taupīšanu

Kur paliek mūsu nauda 

Vānes pagastā, līdzīgi kā citviet, ir iespējuši noorganizēt jau divas iedzīvotāju konsultatīvo padomju sēdes. Pēdējā – ārkārtas. Tajā sprieduši par iespējām piedalīties pašvaldības izsludinātājā projektu konkursā «Darām paši». Pārstāvniecība padomē ir plaša – 19 dalībnieki, un arī jautājumu loks jeb problēmas, kas katru interesē, – daudzas un dažādas, atzīst padomes vadītājs Jānis Leo Druviņš (par vietnieku pirmajā sēdē apstiprināja Ingu Dūdeli,  sekretāri – Evu Bērziņu). Līdz ar to pirmajās sēdē par kādu vienotu jautājumu, aktualitāti padomes locekļi nav vienojušies, ja neskaita, – par elektrības taupīšanu. Proti, padomes ierosinājums bijis diennakts tumšajā laikā Vānes centrā ieslēgt tikai katru otro laternu. Gaismas būs pietiekoši, bet tajā pašā laikā – tika ietaupīts.

Sēdē arī panākta vienošanās, ka kopā padomes varētu nākt katru mēnesi. Izveidota arī grupa, kur, ja rodas kāds ātrāk risināms jautājums un, piemēram, jāaicina uz sarunu kāds pašvaldības pārstāvis vai speciālists, sēdi varētu sasaukt arī biežāk. Citi iedzīvotāji, kam ir kāds rosinājums, par to var sazināties ar pagasta pārvaldi vai kādu no konsultatīvās padomes locekļiem. Vēl padomē darbojas: Daina Priede, Ilze Kalnarāja-Ozola, Juris Bērs, Mudīte Ozola, Arita Leite, Dace Siliņa, Daina Konošonoka, Daina Olšteina, Gita Priede-Pileniece, Sandra Kosogova, Guna Ošeniece, Tija Kārkliņa, Santa Berga, Vanda Bērziņa, Aija Kronberga un Edgars Bergs.

Matkulē spiež par talkā darāmo un ceļiem

Matkules pagastā iedzīvotāju konsultatīvā padome kopā tika sasaukta 21. februārī, tajā par padomes vadītāju ievēlēja Jāni Rudēvicu (vietniece – Elīna Kramēna, sekretāre – Krista Rudēvica). Šajā reizē pārrunājuši galvenokārt pagasta centrā darāmo, tai skaitā, ko varētu paveikt talkā, piemēram, novākt sausos kokus u.tml. Sprieduši arī par apgaismojumu, tāpat par centra dīķi, kas pērn iztīrīts un nu jau ūdeņu pilns. Lemts, ka varētu mēģināt piedalīties projektu konkursā un sakārtot atpūtas vietu dīķmalā. Nemainīgā aktualitāte ir pagasta ceļi, jo īpaši tie, kas tiek intensīvi noslogoti. Nu, piemēram, ceļš Matkule –Višķi, kas ved uz graudu kalti. Ja kas darīts, tad tikvien kā pielabotas izbraukātās vietas, taču problēma tā, ka ceļš burtiski stāv ūdenī, skaidro J. Rudēvics. Proti, gadu laikā tas nosēdies un nu jau ir zemākā līmenī nekā apkārtējie lauki. Kaitē ceļa kvalitātei arī paši lauksaimnieki, kas neizvērtē, kad un kā uz ceļa tiek braukts. Bet jebkurā gadījumā – ceļa posms ir būtisks, tāpēc tā sakārtošana ir viens no jautājumiem, ko konsultatīvā padome plāno virzīt arī izskatīšanai tālāk novada domē.

Nākamās sēdes sasaukšana, izvērtējot aktualitātes, tika uzticēta pagasta pārvaldes vadītājai Agnesei Vanagai, un tad arī tā tiks izziņota. Jāatgādina, ka Matkules padomē vēl darbojas: Dzidra Jansone, Mārtiņš Užāns, Ojārs Budžens, Juris Tramdahs, Ilze Oliņa, Andris Zlaugotnis un Ilze Sausiņa.

Smārdē vēlas dažādot kultūras dzīvi

Kā apstiprina Smārdes pagasta pārvaldes vadītājs Kristaps Zaļkalns, daļa iedzīvotāju – konsultatīvās padomes dalībnieku – uzrunāta jau iepriekš. Būtiski bijis, lai padomē būtu pēc iespējas plašāka pārstāvniecība no dažādām interešu grupām, kā arī lai iesaistītos cilvēki, kas arī līdz šim bijuši sabiedriski aktīvi. Par padomes vadītāju ievēlēta Ilze Turka, par viņas vietnieku – Mārcis Gulbis.

Viena no aktualitātēm pirmajā sēdē bijusi komunikācija, informācijas pieejamība pagastā – tās trūcis gan iedzīvotāju saziņā ar pārvaldi, gan pašvaldību kopumā. Rezultātā nolemts no 1. marta slēgt, iespējams, kādam maldinošo mājas lapu enguresnovadam.lv, būtiskāko informāciju par Smārdi pārceļot uz Tukuma novada pašvaldības mājas lapu. Tāpat, pārņemot jau iepriekš īpaši pagasta svētkiem izveidoto lapu sociālajos tīklos, izveidots pagasta pārvaldes konts, kur tiks publicēta aktuālā informācija, tai skaitā arī par konsultatīvās padomes darbu. (Turpina darboties arī konts «Smārde». – Red.)

Taču viens no būtiskākajiem jautājumiem, par ko vēl runājuši konsultatīvajā padomē, – kopienu centrs, kas, kā esam vēstījuši, iekārtojies Smārdes stacijā. Kā skaidro I. Turka (vada biedrību «Partnerība laukiem un jūrai», kam arī telpas šajā ēkā), šobrīd infrastruktūra ir, taču centrs noteikti nedarbojas tā, kā tas sākotnēji ticis plānots. Proti, bija iecerēts, ka šis būs ikdienā pieejams ikvienam kopienas loceklim, ikvienam smārdeniekam, neatkarīgi no vecuma un interešu grupas, taču šobrīd tajā notiek tikai atsevišķi senioru biedrības organizēti pasākumi. Lai šo problēmu kā risinātu, jau iepriekš tika rosināts izveidot jaunu štata vietu – centra vadītājs, kas tad arī organizētu aktivitātes dažādu paaudžu un interešu iedzīvotājiem. Diemžēl pašvaldības budžetā šī iniciatīva nav guvusi finansiālu atbalstu. Tad nu kā pagaidu risinājums varētu būt, ka savu iespēju robežās reizēm iesaistītos kultūras organizatori, kas ikdienā darbojas Šlokenbekas muižā. Tomēr tas šajā brīdī arī ir tikai kā viens no variantiem. Vēl sapulcē sprieduši par Smārdes kultūras dzīvi kopumā, jo šobrīd situācija izveidojusies tāda, ka pasākumi noris, kā arī amatiermākslas kolektīvi pārsvarā darbojas Milzkalnē, Šlokenbekā, kur tam piemērotas telpas. Arī Smārdē telpas ir – ir zāle, kas tiek dalīta ar Smārdes pamatskolu, tomēr vismaz šobrīd aktivitāšu ir proporcionāli mazāk. Iecerēts, ka šajā gadījumā varētu noorganizēt, piemēram,  iedzīvotāju aptauju par to, kādu viņi vēlētos redzēt kultūras dzīvi Smārdē, kādus pasākumus u.tml.

Visbeidzot, runājuši par citām aktualitātēm, vienojoties, ka konsultatīvā padome vismaz pagaidām kopā sanāks reizi mēnesī. Savus jautājumus vai rosinājumus, ko aktualizēt, aicināti iesūtīt arī citi pagasta iedzīvotāji.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *