Ko dome darījusi sēžu starplaikos?

Kā vienmēr domes sēdēs pašvaldības vadība informē par to, kādi darbi darīti, kādi jautājumi un problēmas risinātas aizvadītā mēneša laikā. Tā arī 26. janvāra sēdē pašvaldības vadītājs Gundars Važa un izpilddirektors Ivars Liepiņš informēja par aktuālajiem jautājumiem.

Kur paliek mūsu nauda?

Par zemes pirkšanu

Domes vadībai bijusi saruna ar īpašnieci par zemes 1,6 ha platībā iegādi zem pašvaldībai piederošās ēkas Melnezera ielā 1. Pašvaldības «InterBaltijā» pasūtītais vērtējums bija 42 100 eiro, kam īpašniece nav piekritusi. Viņa nav arī piekritusi zemes maiņai, tādēļ tika pasūtīts vēl viens vērtējums firmā «Latio», kur zemes cena varētu būt ap 70 000 eiro. Savukārt īpašnieces prasība ir, lai pašvaldība maksā 6-8 eiro par m², kas kopumā sanāk 96 000 eiro. Kā uzskata domes vadība, tā ir pārāk augsta cena, līdz ar to par pirkumu visdrīzāk nevarēšot vienoties. Tai pašā laikā, neiegādājoties šo zemi, pašvaldība nevar sakārtot ēku un piesaistīt finansējumu tās attīstībai.

Prioritārie projekti

Pašvaldības prioritāro projektu vidū ir ierindota Zemgales vidusskola, kurai izstrādāts tehniskais projekts logu, fasādes un jumta nomaiņai, stāvlaukums pie poliklīnikas un slimnīcas, kā arī trīs ielas – Annas, Kalna un Miera iela. Tehniskie projekti šiem objektiem ir gatavi, līdz ar to pašvaldība tos var iesniegt augstas gatavības projektu konkursā. Tas nozīmē pretendēt uz tā saukto kovida kredītu vai arī valsts mērķdotāciju 85% apmērā, kas nav jāatmaksā, – līdzīgi, kā šādu atbalstu saņēma Kurzemes ielas rekonstrukcijas projekts.

Par Kurzemes ielas pārbūvi

Notiek pārrunas par Kurzemes ielas 3. kārtas pārbūvi – tuvākajā laikā ir jāsaskaņo grafiki ar celtnieku, lai marta beigās vai aprīļa sākumā, ja laika apstākļi ļaus, būvnieks varētu sākt darbus, jo šogad šīs ielas pārbūve ir jāpabeidz.

Risina iesāktos jautājumus

I. Liepiņš informēja, ka bijušas vairākas tikšanās ar šķeldas piegādātājiem par šķeldas cenas pieaugumu, kā arī bijušas citas pārrunu ceļa risināmas lietas: “Ir cerība, ka tuvākajā laikā izdosies pabeigt teritorijas plānojuma grozījumu izstādi. Ar projektētājiem tiek risināts jautājums par piebraukšanu Tukuma 2. vidusskolai, jo šobrīd ir izveidota riņķveida kustība, kas ļoti labi strādā, bet…transports brauc pa stadionu. Vēl viena tikšanās bijusi par pretlikumīgajām darbībām Jaunsātu karjerā – ir jālemj, kā ātrāk un agresīvāk virzīties uz priekšu. Tuvojas noslēgums Mājokļu darba grupa pētījumam, ko deputātiem prezentēs februārī.”

«Vālodzītes» remontu plāno sākt martā

Domes vadība ir tikusies ar «Vālodzītes» būvnieku – piegādātāju apvienību «MB/HX», kas apliecina, ka par konkursā nosaukto cenu – 2 410 775 eiro – ir gatavs arī darbus izdarīt. I. Liepiņš: “Esam runājuši arī ar bērnudārzu par bērnu izvietošanu citās izglītības iestādēs, lai pēc iespējas ātrāk var atbrīvot telpas un jau martā uzņēmējs varētu sākt darbus un gada laikā tos arī pabeigt. Šobrīd plānots, ka administrācija atradīsies Spartaka ielā, divas grupiņas līdz gada beigām – bijušajā vakarskolas ēkā Zemītes ielā, kā arī tiks izmantotas sporta zāles citos bērnudārzos, bet, protams, darbs jāorganizē, ievērojot normatīvos aktus.”

Tukuma futbola klubs  – virslīgā

Tā kā Tukuma futbola klubs izcīnījis iespēju startēt virslīgā, līdz ar to februārī nākšoties lemt par finansiālo atbalstu sportistiem.

Parakstīts līgums par Melnezeru

Pašvaldība parakstījuši līgumu ar «Latvijas valsts mežiem» par Melnezera zemes nomu – pagaidām par 1 hektāru, bet tiek veiktas pārrunas par lielāku teritoriju, jo tā ar taku tīklu un atpūtas elementiem ir ļoti būtiska vietējiem iedzīvotājiem un tūristu piesaistei. Tāpēc darbs jāturpina.

Plānots izstrādāt apgaismojuma auditu

Bijusi konceptuāla tikšanās par veco spuldžu nomaiņu pret LED ielu apgaismojumā. I. Liepiņš: “Šobrīd tiks izstrādāts energoaudits, un pēc audita būs redzams, kur vajag šo apgaismojumu pamainīt. Tad arī redzēsim finansiāli ekonomisko pamatojumu – vai izmantosim tā saukto ESKO principu, sadarbojoties ar energoefektivitātes kompānijām, vai arī apgaismojuma nomaiņai novadā izmantojam Eiropas fondu atbalstu. Pieredze rāda, ka, nomainot apgaismojumu uz LED spuldzēm, elektroenerģijas patēriņa ietaupījums ir 60%. Ja šāds būs atzinums, to varēsim darīt visā novadā.”

Saruna par skolām vēl priekšā

25. janvārī bijusi tikšanās par Vānes pamatskolas nākotni, un viena no iecerēm ir pārveidot to no 9. klasēm uz sešām. I. Liepiņš: “Nav mērķa likvidēt skolu vai vēl vairāk ko samazināt, bet tieši otrādi – ar pašvaldības un vietējās kopienas atbalstu stiprināt šīs skolas kapacitāti, lai bērni apmeklētu šo skolu, jo šobrīd no Vānes skolēni brauc uz Kandavu vai blakus novadiem. Vēl priekšā stāv saruna par vidusskolu posmu Jaunpils un Engures novada izglītības iestādēs, jo – ja ir paredzēts finansējuma samazinājums, tad šīm skolām vidusskolu posmā skolēnu skaits ir zem 40 bērniem.” Atbildot uz jautājumu par Milzkalnes sākumskolas celtniecības darbiem, G. Važa skaidroja, ka bijusi aizķeršanās ar konstrukcijām, kam šonedēļ ir jābūt piegādātām; arī pārējie materiāli ir sagādāti, un ir saņemti visi tehniskie saskaņojumi, līdz ar to visam vajadzētu aiziet raiti – termiņš ir šī gada jūnijs.

 

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *