Ielas noasfaltēja, naudu – nemaksā

Šī būs jau trešā publikācija (sākums 1. un 8. jūnija laikrakstos), kurā cenšamies rast skaidrību jautājumā, kāpēc Tukuma novada dome nemaksā SIA «Strabag» par paveiktajiem darbiem Kalēju, Valguma, Veidenbauma, Dārzniecības, Strēlnieku un Ganību ielā, kur kopējā darbu izpildes summa pārsniedz 209 000 eiro. Līdztekus domes darbinieka Ģirta Ruģeļa un domes algota būvinspektora Mārča Gulbja skaidrotajam, dokumentu un arī dažādu publikāciju izpētei, esam izvaicājuši arī domes atbildīgās amatpersonas – izpilddirektori Inesi Valteri un domes priekšsēdētāja vietnieku Agri Zvaigzneskalnu. Aizvakar, 9. jūnijā, izvaicājām arī Tukuma novada domes priekšsēdētāju Normundu Reču.

 

– Gan domes izpilddirektore Inese Valtere, gan domes priekšsēdētāja vietnieks Agris Zvaigzneskalns sarunā atzina, ka nav bijuši informēti par darbiem, kuru dēļ tagad ir problēmas, lai gan pagājušā gada 12. augustā Teritoriālās attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejas sēdē Ģirts Ruģelis informēja deputātus par plānotajiem darbiem un teica, ka nepieciešams iepirkums. Toreiz nevienam nebija iebildumu.

– Viss ir pareizi. Tāpēc 29. septembrī bija sanāksme, kurā tika spriests par to darbu apjomiem, kurus vēl tajā gadā varētu izdarīt. Un tāpēc 14. oktobrī tika izdots rīkojums par iepirkuma komisiju, bet tā problēma ir tāda, ka Ruģeļa kungs nesagaidīja iepirkuma rezultātu, bet organizēja darbus.

– Bet veicamo darbu tāmes izpilddirektorei nosūtījis 4. un 11. augustā. Kāpēc jūs rīkojumu par iepirkuma komisiju izdevāt tikai 14. oktobrī?

–  Lai izsludinātu iepirkumu, ir jābūt gatavai iepirkuma dokumentācijai. Iepirkuma speciālistes Ieva Jēgere un Māra Zeipiņa, kas ir ļoti akurātas,  negatavo dokumentus parakstīšanai, ja viņām nav skaidrs iepirkuma priekšmets.

– Ieva Jēgere sarakstē apstiprina, ka iepirkums ir salikts, bet A. Zvaigzneskalns to neizsludināja. «NTZ» viņš teica, ka dokumenti ir pietrūkuši, bet kādi – nav zināms.

– Es konkrēti atbildēt nevaru, jo iepirkumu komisijas darbs un dokumentu atbilstība ir iepirkumu komisijas priekšsēdētāja atbildība.

 – Viņš mums teica, ka organizē tikai līguma noslēgšanu.

– Domes priekšsēdētāja vietnieks jau neparaksta līgumu, līgumu paraksta izpilddirektore. Tāpēc jau nodalīja kompetences – iepirkumu komisiju vada priekšsēdētāja vietnieks, bet izpildes daļu – līgumus – paraksta izpilddirektore.

– Pēc sarakstes un dokumentiem, pēc darbinieku un būvinspektora stāstītā izriet, ka esat bijis par visu informēts, arī par to, ka darbi jau notiek un bez iepirkuma. Kā to pieļāvāt? Kāpēc tad visu neapturējāt? 

– Detaļās ļoti neatceros tās sarunas un tikšanās saturu, bet Ruģeļa kungs stāstīja,  kādi darbi tiek veikti, bet to, ka tie ir tik lielā summā virs noslēgtā iepirkuma līguma veikti, neatceros, ka viņš būtu minējis…

– Bet to, ka būs vajadzīgs iepirkums, viņš pasaka tajā augusta komitejas sēdē, lai šo naudu varētu apgūt. To, kā

– Tajā sēdē netika teikts, cik daudz naudas ir izlietots no iepriekšējā līguma.

– Un tomēr –  tas apgalvojums, ka neviens par šiem darbiem nav zinājis, tāpat kā arī par publikāciju «Tukuma Laikā», kurā jūs pats arī ar šiem darbiem lepojaties, šķiet neticams. Pirmdienās taču notika darbinieku sanāksmes, viss tiek pārrunāts…  

Tā informācija, kas man tika sniegta par šiem iepirkuma līgumiem… Man, godīgi sakot, nebija skaidrs, nebija precīzas informācijas par to, ka šī noslēgtā līguma summa tiek pārsniegta tādos apmēros. Es domāju, ka darbi notiek iepriekšējā līguma ietvaros.

 – Bet kā tad notiek kontrole – būvē ielas, būvē skolas, remontē bērnudārzus, laukumus, bedrītes. Kā zināt, vai šīs bedrītes, piemēram, tika sataisītas par budžetā paredzēto naudas summu, vai tās vienkārši taisa un, ja nepieciešams,  meklē trūkstošo finansējumu?

– Cik zinu, šogad, piemēram, pasūtījums bedrīšu remontam tika noformēts ļoti detalizēti – bija pabieza dokumentu mape, kur detalizēti tika uzskaitīta katra defekta vieta un klāt bija fotofiksācija. Man liekas, ka iepriekš nekas tāds netika gatavots. [Redakcijas rīcībā ir fotofiksācija arī par darbiem, ko veica «Starbag» un par kuriem nav samaksāts. Šie attēli darbu veikšanas laikā nosūtīti arī izpilddirektorei. – Red.]

– Bet vai neiznāk pretruna – deputāti jau 370 000 eiro šiem darbiem piešķīra…

– Naudas esamība ir viens, bet atbildīgajai amatpersonai bija jāparūpējas par to, lai būtu iepirkums, iepirkuma līgums par atbilstošu summu. Un, ja iepirkuma līguma nebija, tad darbus veikt nevarēja. Savukārt iepriekšējā līguma pārsniegums varēja būt maksimāli 15%, kā tas ir visiem iepirkumiem. Šajā situācijā mums pat nebija rēķinu – tos Ruģeļa kungs janvārī saņemtos rēķinus domē nebija iesniedzis, un «Strabag», ja nemaldos, domē tos iesniedza 15. aprīlī.

***

Rezumējot – arī domes priekšsēdētājs, gluži tāpat kā viņa vietnieks A. Zvaigzneskalns un izpilddirektore I. Valtere par veiktajiem darbiem neko nav zinājis, neko nav sapratis un nav varējis izsecināt. Pašvaldības izdevumu «Tukuma Laiks» nav NTZ lasījuši, tāpēc arī nav zinājuši, kādi darbi un par kādu summu tiek veikti. Izņemot darbinieku Ģ. Ruģeli, neviens cits ne par ko nav atbildīgs. Tā kā paši par savas atbildības robežām nespēj izlemt, N. Rečs iesniedzis iesniegumu policijā. Tur uzsākta resoriskā pārbaude. Kurš un ko pārkāpis, joprojām secināt ir grūti. Saprotams, ka A. Zvaigzneskalns nav pildījis domes lēmumu un domes priekšsēdētāja rīkojumu un nav sarīkojis iepirkumu… Tāpat ir secināms, ka visi trīs domes vadības pārstāvji melo. Vismaz par to, ka neko nav zinājuši ne par darbiem, ne to vērtību. Un ka tā tas bijis… līdz pat šā gada 15. aprīlim. Bet dokumenti un arī domes e-pastu sarakste liecina, ka sanāksmes, kurās spriest par papildus veiktajiem darbiem un iepirkuma iztrūkumu, kā arī par to, kā uzņēmējam samaksāt, ar N. Reča piedalīšanos un dažādā sastāvā notikušas 29. septembrī, 26. oktobrī, 5. novembrī, 9. novembrī un 23. novembrī. 16. decembrī «Strabag» domē bija ieradies ar darbu nodošanas aktu. Sanāksmē piedalījās arī izpilddirektore I. Valtere un juriste Lelde Bičuša… Tieši izpilddirektorei ir tiesības vīzēt rēķinus, un viens tāds liecina, ka būvuzraugam par darbu samaksāts decembra sākumā…

Par paveiktajiem darbiem N. Rečs palielās pašvaldības izdevumā un arī domes sēdē; kā pirmais par savu veikumu ielu sakopšanā gan savā feisbuk kontā paziņo A. Zvaigzneskalns… Un lai nu kurš, bet viņš taču zināja labi, ka par šiem darbiem iepirkumu nav rīkojis.. Bet ja tā, kāpēc pieļāva nelikumības, kāpēc nenorādīja par tām izpilddirektorei, kāpēc visi trīs valdoši vadošie neapturēja tos grēku darbus?!.. Un, ja tie bija grēku darbi, kāpēc ar tiem lielījās?…

Vai tiešām domes priekšsēdētājam un vietniekiem ir tikai tāda reprezentatīva loma – lentas griešanā un roku paspiešanā?! Pašvaldības galvenais dokuments – nolikums – paredz, ka domes priekšsēdētājs ir politiski un likumā noteiktajā kārtībā tiesiski atbildīgs par domes darbu, koordinē pašvaldības budžeta izstrādi un organizē tā izpildes lietderības kontroli. Tas pats attiecas arī uz domes priekšsēdētāja vietnieka lomu domē un pienākumu ne tikai koordinēt infrastruktūras attīstības, teritoriālās attīstības, īpašumu, komunālos, vides un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumus Tukuma novadā, bet arī atbildēt par normatīvo aktu, domes lēmumu un rīkojumu izpildi savās pārraudzības jomās. Tātad – ja reizi deputāti nolēma piešķirt naudu ielu sakārtošanai, tad tieši domes priekšsēdētāja vietnieka uzdevums bija atbildēt par to, lai šis lēmums būtu izpildīts. Un tieši tas netika izdarīts.

***

Ko un cik ātrā laikā izlems policija, grūti spriest. Bet tas gan ir skaidrs, ka domes amatpersonu un arī pašvaldības prestižs, jo īpaši uzņēmēju acīs ir krietni cietis. Kādas sekas tas radīs mums – visiem iedzīvotājiem – to rādīs laiks. Iespējams, ka jaunajam domes sastāvam, vadībai izdosies ar uzņēmēju panākt mierizlīgumu, iespējams, – būs tiesu darbi… Bet būvdarbu izmaksas pa šo laiku ir pieaugušas par 15-20%…

Agita Puķīte

 

 

 

 

 

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *