Gadā juridiskajiem ārpakalpojumiem tērē ap 20 000 eiro

Kur paliek mūsu nauda?

”Lai arī Tukuma novada pašvaldībā ir Juridiskā nodaļa, pašvaldība dažādu jautājumu risināšanai slēdz atsevišķus līgumus par juridiskajiem pakalpojumiem. Kāpēc pašvaldība pati sevi nevar aizstāvēt – kāpēc tai jāpiesaista juristi par dārgu naudu? Un kādas tad ir tās summas, kas šādi ir iztērētas? Konkrētu atbildi diskusijā jau nesaņēmāt,” šādu jautājumu, atgādinot par uNTZ un deputātu diskusijā solīto atbildi, uzdeva mūsu lasītājs.

Redakcija: tas, ka pašvaldība pērk juridiskos ārpakalpojumus, secināms gan pēc pašvaldības līdzdalības tiesvedībās, kurās to pārstāv zvērināti advokāti, gan domes lēmumiem par pašvaldības uzņēmumu izvērtējumu un citiem jautājumiem, kuros tiek uzklausīts piesaistīto ekspertu viedoklis. To, ka šādi pakalpojumu līgumi tiek slēgti, diskusijā apliecināja arī novada domes vadība. Lūdzam sniegt skaidrojumu, cik daudz līdzekļu 2020. un 2021. gadā pašvaldība izlietojusi juridiskajiem pakalpojumiem, kā arī sniegt informāciju, kādiem mērķiem ir slēgti šie līgumi un cik katrā no tiem samaksāts. Vēl lūdzām minēt, cik liela naudas summa šiem mērķiem tiek paredzēta 2022. gada pašvaldības budžetā. Vakar, 24. janvārī, saņēmām sabiedrisko attiecību speciālistes Sintijas Zekundes apkopotās atbildes.

2020. gadā noslēgti četri līgumi

Kā minēts atbildē, 2020. gadā slēgti līgumi un juridiskajai palīdzībai izlietoti 17 428,50 eiro. To vidū slēgts līgums par zvērināta advokāta sniegtajiem juridiskajiem pakalpojumiem ar zvērinātu advokātu Uģi Lapiņu par Tukuma novada pašvaldības kā atbildētāja pārstāvību lietā ar pieteicēju SIA «Pienava wind» – par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru tiktu izdota atļauja sākt vēja parka būvniecību Džūkstes pagastā. Samaksāts 9900 eiro. Vēl līgums slēgts ar R. Broka zvērinātu advokātu biroju par juridisko palīdzību Ivonnas Plaudes lietā un SIA «Tukums DH» lietā, kā arī domstarpībās ar SIA «Tukums REN». Samaksāts 2870 eiro. Vēl divi līgumi slēgti ar SIA «Zetembo» par juridiskajām konsultācijām līdzdalības izvērtēšanā kapitālsabiedrībās SIA «Tukuma siltums», PSIA «Tukuma ledus halle», SIA «Komunālserviss TILDe», SIA «Tukuma ūdens», SIA «AAS «Piejūra»». Samaksāts 4658,50 eiro.

2021. gadā – seši līgumi

2021. gadā par juridiskajiem ārpakalpojumiem samaksāti 12 673,68 eiro, un kopumā noslēgti šādi līgumi: ar R. Broka zvērinātu advokātu biroju par juridisko palīdzību SIA «Tukums REN» lietā (par problēmām siltumapgādē novada pagastos) un problēmām ar SIA «Golden Eagle», par ko samaksāti 1680 eiro. Divi līgumi slēgti par zvērināta advokāta sniegtajiem juridiskiem pakalpojumiem ar zvērinātu advokātu Uģi Lapiņu par Tukuma novada pašvaldības kā atbildētāja pārstāvību lietā ar pieteicēju SIA «Pienava wind» par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru tiktu izdota atļauja sākt vēja parka būvniecību Džūkstes pagastā. Par abiem līgumiem samaksāti 9686,75 eiro. Savukārt trīs līgumi slēgti ar Zani Norenbergu par eksperta pakalpojumiem SIA «Komunālserviss TILDe» valdes locekļa nominācijas komisijas darbā (divas reizes notika nominācijas komisijas darbs – 2021. gada maijā un novembrī) un SIA «Krants» valdes locekļa nominācijas komisijas darbā. Par trijiem līgumiem samaksāti 1306,93 eiro.

2022. gadā budžetā plānoti 15 000 eiro

2022. gadā, kā norādīts domes atbildē, pašvaldības budžeta projektā šiem mērķiem tiek plānoti 15 000 eiro. Jau noslēgts līgums ar SIA «Zetembo» par juridiskajām konsultācijām pašvaldības līdzdalības izvērtēšanā PSIA «Krants», kā arī saistībā ar Smārdes, Lapmežciema un Engures pagasta pārvalžu tiesībām sniegt komunālos pakalpojumus. Līgums ir spēkā līdz šī gada 30. aprīlim. Maksimālā līguma summa 5000 eiro, bet nauda vēl nav samaksāta, turklāt finansējums atkarīgs no nostrādāto stundu skaita, līdz ar to var netikt izlietota visa plānotā naudas summa. Un vēl ir spēkā līgums ar zvērinātu advokātu Uģi Lapiņu par tiesvedību apelācijas instances tiesā ar SIA «Pienava wind». Atlikusī summa, kas vēl būs jāmaksā šā līguma ietvaros, ir 313,25 eiro.

Gadā – ap 20 tiesu lietu

Savā atbildē pašvaldība arī skaidrojusi, kāpēc Juridiskā nodaļa nevar pārstāvēt domi tiesā specifiskās lietās: “Tukuma novada domē 2020. gadā (līdz oktobrim) strādāja divi juristi: Lelde Bičuša (tai skaitā vada nodaļu) un Ilze Blanka. 2020. gada oktobrī darbā pieņemti vēl divi juristi: Gita Brencsone (darbam ar nekustamajiem īpašumiem un juridiskajam atbalstam Īpašumu nodaļai) un Agnese Vembre (vada Administratīvo komisiju un tiesvedības administratīvo pārkāpumu lietās). Kopējais tieslietu skaits 2020. gadā – 21 lieta, no kurām piecas bija par administratīviem pārkāpumiem. Savukārt 2021. gadā bija 25 lietas, no kurām 5 bija lietas par administratīviem pārkāpumiem. Ar tiesvedībām strādā 3 Tukuma novada pašvaldības juristi, no tiem 1 jurists strādā tikai ar lietām par administratīviem pārkāpumiem un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem un 1 jurists pāris lietās, kas saistītas ar specifiskām nekustamo īpašumu lietām.”

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *