Vakartirgus Pūrē

 18. Sep  16:00

  1. septembrī no 16.00 laukumā pie kultūras nama notiks vakartirgus.