Sociālā pakalpojumu centra atklāšana Jaunpilī

 29. Sep  13:00

Jaunpilī deinstitucionalizācijas procesa ietvaros tapis sociālo pakalpojumu centrs «Lodes», kurā ir nodrošināta diennakts sociālā rehabilitācija, aprūpe, patstāvīga dzīvesvieta pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, vienlaicīgi paplašinot viņu iespējas iekļauties dzīvei sabiedrībā. 29. septembrī 13.00 ikviens interesents ir aicināts uz Jaunpils sociālo grupu dzīvokļu mājas «Lodes» atklāšanas svētkiem.