Eglītes iedegšana Džūkstē

 05. Dec  16:00

5. decembrī 16.00 pie Biedrību nama tiks iedegta svētku egle. Piedalīsies bērnu deju kolektīvs «Pasaciņa», aicināti pagasta iedzīvotāji.